Εφορευτικό Συμβούλιο Βιβλιοθήκης

Με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου δημιουργήθηκε η Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής, υπό το συντονισμό της οποίας και μέχρι την ενοποίησή της το 2017, λειτουργούσαν 10 Σπουδαστήρια - Βιβλιοθήκες.

Με την από 20/03/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Νομικής Σχολής, ορίστηκε το Εφορευτικό Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης με διετή θητεία.

Μέλη:

  • Καλλιόπη Χριστακάκου-Φωτιάδη, Καθηγήτρια - Κοσμήτορας Νομικής Σχολής, από 01/12/2017
  • Μιχαήλ Αυγουστιανάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής
  • Αντώνιος Καραμπατζός, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής
  • Ανδρέας Χέλμης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής
  • Βασιλική Στρακαντούνα, ΠΕ Βιβλιοθηκονόμος, Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης Νομικής Σχολής