Εφορευτικό Συμβούλιο Βιβλιοθήκης

Με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου δημιουργήθηκε η Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής, υπό το συντονισμό της οποίας και μέχρι την ενοποίησή της το 2017, λειτουργούσαν 10 Σπουδαστήρια - Βιβλιοθήκες.

Με την από 20/03/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Νομικής Σχολής, ορίστηκε το Εφορευτικό Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης με διετή θητεία.

Μέλη:

 • Καλλιόπη Χριστακάκου-Φωτιάδη, Καθηγήτρια - Κοσμήτορας Νομικής Σχολής, από 01/12/2017
 • Μιχαήλ Αυγουστιανάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής
 • Αντώνιος Καραμπατζός, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής
 • Ανδρέας Χέλμης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής
 • Βασιλική Στρακαντούνα, ΠΕ Βιβλιοθηκονόμος, Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης Νομικής Σχολής

Αναπληρωματικά μέλη:

 • Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, Αναπληρωτής Κοσμήτορας Νομικής Σχολής
 • Ιωάννης Δεληκωστόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής
 • Ζαφείρης Τσολακίδης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής
 • Ιάκωβος Βενιέρης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής

--

Με την από 15/03/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Νομικής Σχολής, ορίστηκε το Εφορευτικό Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης με διετή θητεία.

Μέλη:

 • Διονυσία Καλλινίκου, Καθηγήτρια - Κοσμήτορας Νομικής Σχολής
 • Ελευθερία Παπαγιάννη, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής
 • Μιχαήλ Αυγουστιανάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής
 • Αντώνιος Καραμπατζός, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής
 • Βασιλική Στρακαντούνα, ΠΕ Βιβλιοθηκονόμος, Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης Νομικής Σχολής