Ιδρυματικό Αποθετήριο / Ψηφιακή Βιβλιοθήκη "Πέργαμος"

Η "Πέργαμος" αποτελεί την Ενιαία Πλατφόρμα Ιδρυματικού Αποθετηρίου / Ψηφιακής Βιβλιοθήκης (ΕΠΙΑΨΒ) του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Το υλικό το οποίο περιλαμβάνεται ή μπορεί να ενταχθεί στην Πέργαμο είναι:

  • Ψηφιακές συλλογές εκπαιδευτικής και πολιτιστικής αξίας για την ακαδημαϊκή κοινότητα
  • Πτυχιακές και Διπλωματικές εργασίες, Διδακτορικές Διατριβές
  • Σπάνιο ψηφιοποιημένο υλικό το οποίο ανήκει στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) ή σε άλλες οργανωτικές μονάδες του ΕΚΠΑ (π.χ. αποδελτιωμένες παλαιές περιοδικές εκδόσεις, βιβλία, άρθρα τιμητικών τόμων, πρακτικά συνεδρίων του ΕΚΠΑ)
  • Αρχεία και ιδιωτικές αρχειακές συλλογές
  • Εκπαιδευτικό υλικό για Φοιτητές με Αναπηρίες (ΦμεΑ)
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις και άλλο ερευνητικό υλικό

Στο πλήρως κατατοπιστικό βίντεο περιγράφονται αναλυτικά τα βήματα που ακολουθούνται από (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, υποψήφιους διδάκτορες) για την ανάρτηση της εργασίας  στο Ιδρυματικό αποθετήριο του ΕΚΠΑ "Πέργαμος".

Η ανάρτηση γίνεται μετά την υποστήριξη και έγκριση της εργασίας και πριν την καθομολόγηση.

Ακολούθως παρατίθενται χρήσιμα έγγραφα που απευθύνονται σε υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές της Νομικής Σχολής, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στη μορφοποίηση και  κατάθεση των διατριβών ή διπλωματικών  εργασιών:

Χρήσιμα έγγραφα

Τροποποίηση κανονισμού κατάθεσης εργασιών λόγω μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας του COVID-19

Κατά την περίοδο αναστολής λειτουργίας των Βιβλιοθηκών λόγω της πανδημίας του COVID-19, η κατάθεση εργασιών στο αποθετήριο της Περγάμου και ο έλεγχος δανειστικών εκκρεμοτήτων διεκπεραιώνονται χωρίς τη φυσική παρουσία των φοιτητών στους χώρους της Γραμματείας και της Βιβλιοθήκης της Νομικής Σχολής ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες: