Ιδρυματικό Αποθετήριο / Ψηφιακή Βιβλιοθήκη "Πέργαμος"

Η "Πέργαμος" αποτελεί την Ενιαία Πλατφόρμα Ιδρυματικού Αποθετηρίου / Ψηφιακής Βιβλιοθήκης (ΕΠΙΑΨΒ) του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Το υλικό το οποίο περιλαμβάνεται ή μπορεί να ενταχθεί στην Πέργαμο είναι:

  • Ψηφιακές συλλογές εκπαιδευτικής και πολιτιστικής αξίας για την ακαδημαϊκή κοινότητα
  • Πτυχιακές και Διπλωματικές εργασίες, Διδακτορικές Διατριβές
  • Σπάνιο ψηφιοποιημένο υλικό το οποίο ανήκει στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) ή σε άλλες οργανωτικές μονάδες του ΕΚΠΑ (π.χ. αποδελτιωμένες παλαιές περιοδικές εκδόσεις, βιβλία, άρθρα τιμητικών τόμων, πρακτικά συνεδρίων του ΕΚΠΑ)
  • Αρχεία και ιδιωτικές αρχειακές συλλογές
  • Εκπαιδευτικό υλικό για Φοιτητές με Αναπηρίες (ΦμεΑ)
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις και άλλο ερευνητικό υλικό

Στο πλήρως κατατοπιστικό βίντεο περιγράφονται αναλυτικά τα βήματα που ακολουθεί ένας φοιτητής (προπτυχιακός, μεταπτυχιακός, υποψήφιος διδάκτορας) για την ανάρτηση της εργασίας του στο Ιδρυματικό αποθετήριο του ΕΚΠΑ "Πέργαμος".

Παρακάτω παραθέτουμε χρήσιμα έγγραφα που απευθύνονται σε υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές της Νομικής Σχολής, για να χρησιμοποιήσουν στην κατάθεση των διατριβών ή διπλωματικών τους εργασιών:

Τροποποίηση κανονισμού κατάθεσης εργασιών λόγω μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας του COVID-19

Κατά την περίοδο αναστολής λειτουργίας των Βιβλιοθηκών λόγω της πανδημίας του COVID-19, η κατάθεση εργασιών στο αποθετήριο της Περγάμου και ο έλεγχος δανειστικών εκκρεμοτήτων διεκπεραιώνονται χωρίς τη φυσική παρουσία των φοιτητών στους χώρους της Γραμματείας και της Βιβλιοθήκης της Νομικής Σχολής ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες: