Ιδρυματικό Αποθετήριο / Ψηφιακή Βιβλιοθήκη "Πέργαμος"

Η "Πέργαμος" αποτελεί την Ενιαία Πλατφόρμα Ιδρυματικού Αποθετηρίου / Ψηφιακής Βιβλιοθήκης (ΕΠΙΑΨΒ) του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Το υλικό το οποίο περιλαμβάνεται ή μπορεί να ενταχθεί στην Πέργαμο είναι:

  • Ψηφιακές συλλογές εκπαιδευτικής και πολιτιστικής αξίας για την ακαδημαϊκή κοινότητα
  • Πτυχιακές και Διπλωματικές εργασίες, Διδακτορικές Διατριβές
  • Σπάνιο ψηφιοποιημένο υλικό το οποίο ανήκει στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) ή σε άλλες οργανωτικές μονάδες του ΕΚΠΑ (π.χ. αποδελτιωμένες παλαιές περιοδικές εκδόσεις, βιβλία, άρθρα τιμητικών τόμων, πρακτικά συνεδρίων του ΕΚΠΑ)
  • Αρχεία και ιδιωτικές αρχειακές συλλογές
  • Εκπαιδευτικό υλικό για Φοιτητές με Αναπηρίες (ΦμεΑ)
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις και άλλο ερευνητικό υλικό

Παρακάτω παραθέτουμε χρήσιμα έγγραφα που απευθύνονται σε υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές της Νομικής Σχολής, για να χρησιμοποιήσουν στην κατάθεση των διατριβών ή διπλωματικών τους εργασιών:

Τροποποίηση κανονισμού κατάθεσης εργασιών λόγω μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας του COVID-19

Κατά την περίοδο αναστολής λειτουργίας των Βιβλιοθηκών λόγω της πανδημίας του COVID-19, η κατάθεση εργασιών στο αποθετήριο της Περγάμου και ο έλεγχος δανειστικών εκκρεμοτήτων διεκπεραιώνονται χωρίς τη φυσική παρουσία των φοιτητών στους χώρους της Γραμματείας και της Βιβλιοθήκης της Νομικής Σχολής ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες: