ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής βρίσκεται στο κτήριο του Παλαιού Χημείου του Ε.Κ.Π.Α., στη διεύθυνση Σόλωνος 104 και Μαυρομιχάλη 17, Τ.Κ. 106 80.

Ιστοσελίδα: http://law.lib.uoa.gr

Ηλ. ταχυδρομείο: nomiki(at)lib.uoa.gr

Τηλέφωνο: (+30) 210 368 8113

Τηλεομοιότυπο: 210 3688020

 

 ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης της Νομικής Σχολής (εφεξής Βιβλιοθήκη) καθορίζεται με την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 λειτουργεί για το κοινό καθημερινά, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 8:30-19:00 και Τρίτη, Πέμπτη 8:30-17.00.

Κατά τις επίσημες αργίες του έτους η Βιβλιοθήκη δε λειτουργεί, ενώ κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, του Πάσχα και του Καλοκαιριού υπάρχουν τροποποιήσεις, οι οποίες ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στους πίνακες ανακοινώσεων της Βιβλιοθήκης.

 

 ΧΡΗΣΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Δικαίωμα επιτόπιας χρήσης των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης έχουν τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΕΚΠΑ και των υπολοίπων ΑΕΙ, ΑΤΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων καθώς και  το κοινό εν γένει, εφόσον τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.

Για την παροχή των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης είναι απαραίτητη η ακαδημαϊκή ή η αστυνομική ταυτότητα των χρηστών.

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της Βιβλιοθήκης προστατεύονται σύμφωνα με τον νόμο Ν. 2472/1997 με τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις, τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

 

 

ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Συλλογή ανοικτής πρόσβασης: Στη συλλογή αυτή ανήκουν τα διδακτικά συγγράμματα, οι μονογραφίες, οι τιμητικοί τόμοι και τα περιοδικά, σε οποιοδήποτε μορφότυπο.

Συλλογή περιορισμένης πρόσβασης: Στη συλλογή αυτή ανήκουν:

α) Οι σπάνιες και πολύτιμες έντυπες εκδόσεις που φυλάσσονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, η είσοδος στον οποίο γίνεται κατόπιν άδειας από τη Γραμματεία της Βιβλιοθήκης και η παραμονή σε αυτή διαρκεί περιορισμένο χρονικό διάστημα.

β) Το αρχείο περιοδικών παρελθόντων ετών, το οποίο βρίσκεται στα κινητά βιβλιοστάσια του ισογείου και η είσοδος σε αυτά γίνεται κατόπιν συνεννόησης με το προσωπικό.

 

Συλλογή κλειστής πρόσβασης: Στη συλλογή αυτή, η οποία στεγάζεται εκτός του κτηρίου του Παλαιού Χημείου, ανήκουν τα έντυπα πολλαπλά αντίτυπα και οι παλαιότερες εκδόσεις. Για τη χρήση του εν λόγω έντυπου υλικού απαιτείται πρότερη συνεννόηση με το προσωπικό του Γραφείου Εξυπηρέτησης του 1ου ορόφου της Βιβλιοθήκης και η παράδοση του στο χρήστη γίνεται το αργότερο εντός δυο (2) εργάσιμων ημερών.

Ψηφιακές / οnline συλλογές: Στις συλλογές αυτές ανήκουν οι βάσεις δεδομένων και το υλικό που έχει καταχωρισθεί στο ψηφιακό αποθετήριο ΠΕΡΓΑΜΟΣ. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα των Βιβλιοθηκών του ΕΚΠΑ https://pergamos.lib.uoa.gr/

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΥΛΙΚΟΥ

Η χρήση του υλικού της Βιβλιοθήκης υπόκειται στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων (Ν. 2121/93 με τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις, τις διεθνείς συμβάσεις και το ευρωπαϊκό κεκτημένο). Τα τεκμήρια της Βιβλιοθήκης παρέχονται για προσωπική μελέτη και δεν επιτρέπεται η συστηματική αποθήκευση ή/και εκτύπωση του υλικού, καθώς και οποιαδήποτε εμπορική χρήση τους.

Για λόγους διευκόλυνσης της ακαδημαϊκής έρευνας και της εκπαιδευτικής διαδικασίας, δίδεται δυνατότητα σύντομου δανεισμού και σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων, στα μέλη Δ.Ε.Π του ΕΚΠΑ και στους μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Ειδικότερα για τους φοιτητές των ΠΜΣ και τους υποψήφιους διδάκτορες υπάρχει δυνατότητα δανεισμού από Παρασκευή έως και Δευτέρα έως και (3) τρία τεκμήρια τη φορά. Τα μέλη ΔΕΠ έχουν δικαίωμα δανεισμού έως και  επτά τεκμήρια  με διάρκεια δανεισμού έως τριάντα (30) ημέρες. 

Επίσης όλοι οι χρήστες έχουν δυνατότητα δίωρου δανεισμού, μέχρι πέντε (5) τεκμήρια τη φορά, εκτός των εγκαταστάσεων της Βιβλιοθήκης και τηρείται υποχρεωτικά η διαδικασία χρέωσης – ξεχρέωσης του υλικού στο Γραφείο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του ισογείου. Η επιστροφή του υλικού γίνεται σε κάθε περίπτωση μισή ώρα πριν το κλείσιμο της Βιβλιοθήκης. Από τη διαδικασία δανεισμού εξαιρούνται τα βιβλία που έχουν χαρακτηριστεί «μη δανειζόμενα». Καθυστέρηση στην επιστροφή υλικού επιφέρει επιβολή ποινής μη δυνατότητας δανεισμού διάρκειας μίας (1) εβδομάδας.

Για τον δανεισμό είναι υποχρεωτική η έκδοση ειδικής κάρτας μέλους Βιβλιοθήκης, η οποία αποκτάται κατόπιν σχετικής αίτησης

Δίδεται επίσης δυνατότητα αναπαραγωγής περιορισμένου αριθμού φωτοαντιγράφων εντός των εγκαταστάσεων της Βιβλιοθήκης με τη χρήση ειδικής κάρτας. Κάθε χρήστης δύναται να προμηθευτεί μόνο μία κάρτα ημερησίως από το Γραφείο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του 1ου ορόφου της Βιβλιοθήκης. Το κόστος προμήθειας της κάρτας καθορίζεται από το Εφορευτικό Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης στην αρχή του κάθε ακαδημαϊκού έτους.

 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΘΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης αναλαμβάνει κατόπιν αιτήσεως των χρηστών να αναζητήσει και να προμηθευτεί, από άλλες συνεργαζόμενες Βιβλιοθήκες του εσωτερικού και του εξωτερικού, άρθρα επιστημονικών περιοδικών τα οποία δεν υπάρχουν στη Συλλογή της Βιβλιοθήκης. Οι χρήστες προκειμένου να γίνουν αποδέκτες αυτής της υπηρεσίας, πρέπει να απευθυνθούν στην υπηρεσία διαδανεισμού της Βιβλιοθήκης και να ακολουθήσουν τις παρεχόμενες οδηγίες οι οποίες αναγράφονται αναλυτικά και στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης.

Το κόστος παραγγελίας επιβαρύνει τον ίδιο τον χρήστη και το ποσό καταβάλλεται με την αίτηση παραγγελίας. Η παράδοση του άρθρου γίνεται μόνο σε έντυπη μορφή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το σύνδεσμο: http://www.lib.uoa.gr/ypiresies/paraggelia-arthron.html

 

ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

Η υπηρεσία διαδανεισμού βιβλίων παρέχεται, προς το παρόν, σε συνεργασία μόνο με τις Βιβλιοθήκες των Νομικών Σχολών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Προκειμένου οι χρήστες να πραγματοποιήσουν ένα αίτημα διαδανεισμού βιβλίου, θα πρέπει να απευθυνθούν στο προσωπικό του Γραφείου Διαδανεισμού της Βιβλιοθήκης. Όλα τα έξοδα αποστολής και παραλαβής του υλικού επιβαρύνουν αποκλειστικά τον τελικό χρήστη. Η διαμόρφωση του τελικού κόστους εξαρτάται από την υπηρεσία ταχυμεταφορών που θα επιλεγεί για την παράδοση της κάθε παραγγελίας. Ο χρήστης έχει δικαίωμα να κρατήσει το υλικό για μία εβδομάδα.

 

ΧΩΡΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΑ)

Η Βιβλιοθήκη διαθέτει θέσεις αναγνωστών εντός των θεματικών συλλογών στο ισόγειο του κτηρίου, στο μεγάλο αναγνωστήριο περιοδικών του 1ου ορόφου, στο  κεντρικό αναγνωστήριο και στην αίθουσα πολυμέσων του 2ου ορόφου. Διαθέτει επίσης αίθουσες ομαδικής μελέτης, για την εκπόνηση ομαδικών εργασιών στα μικρά αναγνωστήρια περιοδικών και την αίθουσα της συλλογής Εύδοξος του 1ου ορόφου. Η χρήση των εν λόγω χώρων γίνεται πάντοτε κατόπιν συνεννόησης με το προσωπικό του Γραφείου Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του 1ου ορόφου.

 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η/Υ

Η Βιβλιοθήκη διαθέτει αίθουσα πολυμέσων και σταθμούς εργασίας ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ). Στους Η/Υ της Βιβλιοθήκης δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση προγραμμάτων και λόγω του περιορισμένου αριθμού τους, προηγούνται πάντοτε οι χρήστες που έχουν εκπαιδευτικές εργασίες συναφείς με το αντικείμενο της Νομικής επιστήμης. Για τη συγγραφή των εργασιών χρησιμοποιούνται οι Η/Υ της αίθουσας πολυμέσων. Για οποιοδήποτε πρόβλημα σχετικά με τη λειτουργία των Η/Υ και του δικτύου οι χρήστες απευθύνονται στη Γραμματεία και στα Γραφεία Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης.

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΦμεΑ)

Η Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής είναι προσβάσιμη στα άτομα με κινητικά προβλήματα, από την είσοδο της οδού Μαυρομιχάλη 17. Γίνεται προσπάθεια βελτίωσης της υπάρχουσας υποδομής και της παροχής περισσότερων υπηρεσιών σε συνεργασία με τη Μονάδα Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία του ΕΚΠΑ.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ

Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους η ομάδα πληροφοριακής εκπαίδευσης της Βιβλιοθήκης σχεδιάζει και οργανώνει σεµινάρια στους πρωτοετείς προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές.  Δίδεται δυνατότητα επανάληψης των εν λόγω σεμιναρίων και ατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, εφόσον υπάρχουν αιτήματα ομάδων χρηστών. Επίσης υπάρχει δυνατότητα πραγματοποίησης εξειδικευμένων σεμιναρίων για νέες υπηρεσίες και εκπαιδευτικά εργαλεία. Μέρος της διαδικασίας των σεμιναρίων πληροφοριακής εκπαίδευσης αποτελεί και η ξενάγηση στους χώρους της Βιβλιοθήκης.

 

ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Δίδεται δυνατότητα ξενάγησης στους χώρους της Βιβλιοθήκης ομάδων φοιτητών ή χρηστών, την τελευταία Πέμπτη κάθε μήνα και ώρες 15.00 – 17.00, κατόπιν σχετικού αιτήματος στη Γραμματεία της Βιβλιοθήκης και συνεννόησης με τον υπεύθυνο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης. Τις ξεναγήσεις  αναλαμβάνει η ομάδα πληροφοριακής εκπαίδευσης.

 

 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ

Οι μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ, με αποφάσεις της Συγκλήτου (22ας-9-2016 / Αρ. Κεντρικού Πρ: 1617006790 και 29ης-11-2016 / Αρ. Κεντρικού Πρ.: 1617011856), υποχρεούνται μετά την υποστήριξη της εργασίας τους να προβαίνουν στην κατάθεσή της στο Ψηφιακό Αποθετήριο «Πέργαμος» pergamos.lib.uoa.gr., ακολουθώντας τις αναλυτικές οδηγίες που αναφέρονται στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης.

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Η Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής εμπλουτίζεται λαμβάνοντας υπόψη τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες της Νομικής Επιστήμης. Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με τα το εφορευτικό Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης ενώ δεν στηρίζεται αποκλειστικά στα κονδύλια που διατίθενται από το ίδρυμα. Σημαντικό μέρος της συλλογής προέρχεται από δωρεές οι οποίες προέρχονται από  μέλη ΔΕΠ, ιδιώτες και εκδότες νομικών βιβλίων. 

 

ΔΩΡΕΕΣ

Η Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής γίνεται αποδέκτης δωρεών μεμονωμένων τίτλων αλλά και ολόκληρων νομικών συλλογών.  Οι ενδιαφερόμενοι δωρητές μεμονωμένων τίτλων προσέρχονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης της Βιβλιοθήκης, όπου γίνεται η διαδικασία παράδοσης του υλικού, εφόσον διαπιστωθεί ότι υπάρχει αναγκαιότητα ένταξής του στη συλλογή της Βιβλιοθήκης. Οι δωρητές συλλογών προσκομίζουν στη Γραμματεία της Βιβλιοθήκης κατάλογο των προς δωρεά τίτλων προκειμένου να γίνει έλεγχος ως προς την αναγκαιότητα ή μη αποδοχής της δωρεάς. Για την έγκριση αποδοχής της δωρεάς αποφασίζει το Εφορευτικό Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης, ενώ η τελική απόφαση λαμβάνεται από τη Σύγκλητο του ΕΚΠΑ. Για οποιαδήποτε χορηγία ή δωρεά προηγείται επικοινωνία με την υπεύθυνη λειτουργίας της Βιβλιοθήκης στο τηλέφωνο 210 368 8066 ή στο email vstrakan(at)uoa.gr

 

ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Η εύρυθμη λειτουργία της Βιβλιοθήκης της Νομικής Σχολής απαιτεί την καλή συνεργασία χρηστών και προσωπικού, η οποία επιτυγχάνεται όταν τηρούνται οι υποχρεώσεις και των δυο μερών και ακολουθούνται οι γενικοί κανόνες καλής συμπεριφοράς.

Γενικοί κανόνες:

Ø  Οι χρήστες είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν τον παρόντα κανονισμό και να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις του προσωπικού.

Ø  Οι χρήστες κατά την είσοδό τους στο κτήριο:

o  Καταγράφονται στο βιβλίο εισόδου – εξόδου της Βιβλιοθήκης.

o  Προσέρχονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του ισογείου και α) παραδίδουν την ταυτότητά τους (αστυνομική ή φοιτητική), β) παραλαμβάνουν κλειδί για τα ερμάρια και τοποθετούν σε αυτά τα προσωπικά τους αντικείμενα (όπως τσάντες, θήκες Η/Υ, κλπ). Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο κτήριο όλες οι τσάντες, θήκες Η/Υ κλπ. παραμένουν πάντοτε στα ερμάρια.

Ø  Οι χρήστες κατά την έξοδό τους από το κτήριο:

o   Προσέρχονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του ισογείου, παραδίδουν το κλειδί των ερμαρίων και παραλαμβάνουν την ταυτότητά τους

o   Διαγράφονται από το βιβλίο εισόδου – εξόδου της Βιβλιοθήκης

Ø  Οι χρήστες κατά τη διάρκεια παραμονής στο κτήριο:

o   Τηρούν ησυχία, απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία της Βιβλιοθήκης και την προστασία της ατομικής μελέτης.

o   Διατυπώνουν µε ευγένεια τα αιτήµατά τους στο προσωπικό.

o   Δεν επανατοποθετούν στα ράφια το υλικό που χρησιμοποίησαν, αλλά το αφήνουν πάνω στα τραπέζια

o   Δεν καταστρέφουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την υλικοτεχνική υποδομή και δεν προκαλούν οποιαδήποτε φθορά στο υλικό της Βιβλιοθήκης. Σε περίπτωση καταστροφής και απώλειας, αναλαμβάνουν οι ίδιοι το κόστος έγκαιρης αντικατάστασής του.

Ø  Δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων ή αντικειμένων που προξενούν θόρυβο. Τυχόν επείγουσες συνομιλίες θα πρέπει να γίνονται πάντοτε εκτός των αναγνωστηρίων ή των βιβλιοστασίων.

Ø  Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση τροφίμων και ποτών (εξαιρούνται τα μπουκαλάκια µε νερό) σε όλους τους χώρους της Βιβλιοθήκης, εκτός από τα αίθρια. Ο καφές επιτρέπεται μόνο στα αίθρια και στο αναγνωστήριο του 2ου ορόφου.

Ø  Δεν επιτρέπεται η χρήση εύφλεκτου υλικού, καθώς και η χρήση αντικειμένων που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στην υλικοτεχνική υποδομή της Βιβλιοθήκης.

Ø  Άχρηστα χαρτιά ή άλλα σκουπίδια πρέπει να ρίπτονται στους κάδους των απορριμμάτων.

Ø  Τα αίθρια και οι κήποι του κτηρίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν τηρώντας τους κανόνες ησυχίας και καθαριότητας.

Ø  Το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους τους χώρους της Βιβλιοθήκης καθώς και στα αίθρια και τους κήπους.

Ø  Σε περίπτωση πυρκαγιάς, σεισμού ή άλλου σοβαρού κινδύνου οι χρήστες υποχρεούνται να ακολουθούν τις οδηγίες του προσωπικού.

Ø  Οι χρήστες μπορούν να καταθέτουν την άποψη τους για τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης, καθώς και τις προτάσεις τους στην ειδική θυρίδα που βρίσκεται στο χώρο με τα ερμάρια των χρηστών. 

Ø  Οι χρήστες που συνοδεύουν παιδιά είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια και την αρμόζουσα συμπεριφορά τους στη Βιβλιοθήκη

 

 

Το υλικό της Βιβλιοθήκης προστατεύεται από ειδικό σύστημα ασφαλείας.

 

Αθήνα, 20/2/2017