• Στρακαντούνα Βασιλική, ΠΕ Βιβλιοθηκονόμος, Υπεύθυνη λειτουργίας της Βιβλιοθήκης της Νομικής Σχολής, vstrakan(at)uoa.gr
 • Αμοιραλή Ελένη, ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος, eamiral(at)uoa.gr (Για το έτος 2020 απόσπαση σε άλλη υπηρεσία του Δημοσίου)
 • Γκούβα Πολυξένη, ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος ΕΤΕΠ, pgouva(at)uoa.gr
 • Ιωάννου Σουλτάνα, ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος, sioannou(at)uoa.gr
 • Κιούση Αναστασία, ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος, akiousi(at)uoa.gr
 • Κόντη Αναστασία, ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος, akonti(at)uoa.gr
 • Κουφοστάθη Παναγιώτα, ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος, pankouf(at)law.uoa.gr
 • Λιάκος Γεώργιος, ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος, gliakos(at)uoa.gr
 • Μπλουγουρά Κυριακή, ΠΕ Βιβλιοθηκονόμος, kblougour(at)lib.uoa.gr
 • Μπουλουγούρη Δήμητρα, ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος, dbouloug(at)uoa.gr
 • Ντανάκα Τριανταφυλλιά, ΠΕ Βιβλιοθηκονόμος, tdanaka(at)uoa.gr
 • Ράμμα Χαρίκλεια, ΠΕ Βιβλιοθηκονόμος, xramma(at)uoa.gr
 • Ταράνη Μυρσίνη, ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος, mtarani(at)uoa.gr
 • Τσουκανέλη Ελευθερία, ΤΕ Διοικητικός, etsoukan(at)law.uoa.gr
 • Χουντάλα Άννα, ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος, ahountal(at)uoa.gr