• Στρακαντούνα Βασιλική, ΠΕ Βιβλιοθηκονόμος, Υπεύθυνη λειτουργίας Βιβλιοθήκης Νομικής Σχολής, vstrakan(at)uoa.gr
 • Γκούβα Πολυξένη, ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος, pgouva(at)uoa.gr
 • Ιωάννου Σουλτάνα, ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος, sioannou(at)uoa.gr
 • Κατσέα Μαρία, ΠΕ Βιβλιοθηκονόμος, mkatsea(at)uoa.gr
 • Λιάκος Γεώργιος, ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος, gliakos(at)uoa.gr
 • Μπλουγουρά Κυριακή, ΠΕ Βιβλιοθηκονόμος, kblougoura@uoa.gr
 • Ράμμα Χαρίκλεια, ΠΕ Βιβλιοθηκονόμος, xramma(at)uoa.gr
 • Ριζόπουλος Κωνσταντίνος, ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος, krizop(at)uoa.grkrizop(at)uoa.gr
 • Σορώκου Γεωργία-Δήμητρα, Βιβλιοθηκονόμος ΤΕ, gsorokou(at)uoa.gr
 • Τσουκανέλη Ελευθερία, ΤΕ Διοικητικός, etsoukan(at)law.uoa.gr
 • Χουντάλα Άννα, ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος, ahountal(at)uoa.gr

Eργάστηκαν επίσης στη βιβλιοθήκη:

 • Αμοιραλή Ελένη, ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος
 • Κιούση Αναστασία, ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος
 • Κόντη Αναστασία, ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος
 • Κουφοστάθη Παναγιώτα, ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος
 • Μπουλουγούρη Δήμητρα, ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος
 • Ντανάκα Τριανταφυλλιά, ΠΕ Βιβλιοθηκονόμος
 • Ταράνη Μυρσίνη, ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος
 • Χαλκιαδάκη, Ειρήνη, ΠΕ Βιβλιοθηκονόμος