• Στρακαντούνα Βασιλική, ΠΕ Βιβλιοθηκονόμος, Υπεύθυνη λειτουργίας της Βιβλιοθήκης της Νομικής Σχολής, vstrakan@uoa.gr
 • Αμοιραλή Ελένη, ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος, eamiral@uoa.gr
 • Γκούβα Πολυξένη, ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος ΕΤΕΠ, pgouva@uoa.gr
 • Ιωάννου Σουλτάνα, ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος, sioannou@uoa.gr
 • Κιούση Αναστασία, ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος, akiousi@uoa.gr
 • Κόντη Αναστασία, ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος, akonti@uoa.gr
 • Κουφοστάθη Παναγιώτα, ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος, pankouf@law.uoa.gr
 • Λιάκος Γεώργιος, ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος, gliakos@uoa.gr
 • Μπλουγουρά Κυριακή, ΠΕ Βιβλιοθηκονόμος, kblougour@lib.uoa.gr
 • Μπουλουγούρη Δήμητρα, ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος, dbouloug@uoa.gr
 • Ντανάκα Τριανταφυλλιά, ΠΕ Βιβλιοθηκονόμος, tdanaka@uoa.gr
 • Ράμμα Χαρίκλεια, ΠΕ Βιβλιοθηκονόμος, xramma@uoa.gr
 • Ταράνη Μυρσίνη, ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος, mtarani@uoa.gr
 • Τσουκανέλη Ελευθερία, ΤΕ Διοικητικός, etsoukan@law.uoa.gr
 • Χουντάλα Άννα, ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος, ahountal@uoa.gr