Συλλογή

Οργάνωση συλλογής της Βιβλιοθήκης της Νομικής Σχολής

Είναι διαπιστωμένο ότι οι συλλογές των Βιβλιοθηκών της Νομικής  Σχολής, αν δεν ξεπερνούν, σίγουρα συγκρίνονται επάξια με τις αντίστοιχες συλλογές με­γάλων πανεπιστημιακών Βιβλιοθηκών του εξωτερικού. Σήμερα η συλλογή της Βιβλιοθήκης της Νομικής Σχολής ανέρχεται στους 93.500 τόμους βιβλίων και 29.000 τόμους περιοδικών εκδόσεων περίπου, καλύπτοντας με ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία όλους τους κλάδους του Δικαίου. Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί κατά τα σύγχρονα διεθνή πρότυπα οργάνωσης και λειτουργίας των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, εξυπηρετώντας την επιστημονική κοινότητα του Ιδρύματος και ερευνητές άλλων συναφών Ιδρυμάτων και Οργανισμών. Ο  εμπλουτισμός των συλλογών γίνεται σε συνεργασία με τα μέλη ΔΕΠ της Σχολής και δεν στηρίζεται αποκλειστικά στα κονδύλια που διατίθενται από το ίδρυμα. Σημαντικό μέρος της συλλογής προέρχεται από δωρεές τόσο εκ μέρους των μελών ΔΕΠ, ενεργών και αφυπηρετούντων, όσο και ιδιωτών. Σημειωτέον ότι η διαχείριση των δωρεών αυτών στηρίζει παράλληλα και τον εμπλουτισμό νομικών συλλογών άλλων Ιδρυμάτων ή υπη­ρε­σιών όπως το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Συνήγορο του Πολίτη, τη Σχολή Αστυνομίας, Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας κλπ. Επιπλέον, ένα μέρος των πολλαπλών αντιτύπων -μέσω της δράσης  «Δωρεάν διάθεση βιβλίων σε φοιτητές»-  καταλήγει και στους φοιτητές Νομικής.

Όλες οι συλλογές έχουν καταχωριστεί στον ηλεκτρονικό κατάλογο των βιβλιοθηκών του ΕΚΠΑ και τα βιβλιογραφικά στοιχεία, μαζί με τις τοπικές πληροφορίες είναι διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας των Βιβλιοθηκών www.lib.uoa.gr.

Η Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής συμμετέχει ενεργά στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" του ΕΣΠΑ που στοχεύει στην αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών των Βιβλιοθηκών του ΕΚΠΑ. Μέσω του εν λόγω έργου δόθηκε η δυνατότητα ψηφιοποίησης μέρος του σπάνιου υλικού της συλλογής -βιβλίων και περιοδικών- που χρονολογούνται από τον 16ο αιώνα, καθώς και νεώτερων πονημάτων μελών ΔΕΠ που έχουν μεγάλη σημασία για την επιστημονική έρευνα και διδασκαλία και δεν κυκλοφορούν πλέον στο εμπόριο. Επιπλέον, αποδελτιώθηκαν σημαντικά νομικά περιοδικά και συλλογικά έργα (τιμητικοί τόμοι, επετηρίδες).