Αποκατάσταση πρόσβασης στο Thesaurus Linguae Graecae (TLG)

Κατηγορία: Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών
06.11.2019

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η πρόσβαση στο Thesaurus Linguae Graecae (TLG) έχει αποκατασταθεί για όλα τα μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Heal Link).