Λειτουργία Βιβλιοθήκης Νομικής Σχολής απο 16/6/2021

Κατηγορία: Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
15.06.2021
anagnostiria.jpg

Σύμφωνα με τον ανανεωμένο Κανονισμό Λειτουργίας των Βιβλιοθηκών Σχολών του ΕΚΠΑ με βάση την ΚΥΑ (ΦΕΚ 2476/Β/10-6-2021), σύμφωνα με το άρθρο 22 της Δ1α/Γ.Π. οικ. 69543/31.10.2020 (Β 4810) Κοινής Υπουργικής Απόφασης σχετικά με τη λειτουργία βιβλιοθηκών, με τη λειτουργία των αναγνωστηρίων εντός αυτών, και τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας λόγω της πανδημίας καθώς και την έγκριση του Εφορευτικού Συμβουλίου της Βιβλιοθήκης της Νομικής Σχολής, αναπροσαρμόζεται εκ νέου η λειτουργία της Βιβλιοθήκης. Όλες οι δια ζώσης υπηρεσίες θα γίνονται μόνο με προγραμματισμένο ραντεβού.

Λόγω των ειδικών συνθηκών προηγούνται στην εξυπηρέτηση τα μέλη της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας από το προσωπικό και από τους χρήστες της Βιβλιοθήκης καθώς και η χρήση αντισηπτικού κατά την είσοδο στο χώρο. Επίσης οι χρήστες είναι υπόχρεοι σε covid self test και θα πρέπει να επιδεικνύουν το έγγραφο σε περίπτωση που τους ζητηθεί. 

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ :Δευτέρα έως Παρασκευή 08:30-16:30

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΩΝ :

Εφεξής, δίδεται δυνατότητα χρήσης των δύο αναγνωστηρίων του 2ου ορόφου της Βιβλιοθήκης  τα οποία, λόγω του περιορισμένου αριθμού των θέσεων (μέτρα προστασίας κατά της πανδημίας),  θα λειτουργούν ανά τρίωρο εναλλάξ, με όριο 40 ατόμων, ως ακολούθως:

  •   Για τα μέλη της Νομικής Σχολής: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00-12:00 ή 12:30-15:30.
  •   Για τους εξωτερικούς χρήστες: Τρίτη και Πέμπτη. 09:00-12:00 ή 12:30-15:30.

Για την κράτηση των θέσεων στις περιορισμένες θέσεις των αναγνωστηρίων  θα ακολουθείται η μέθοδος των προγραμματισμένων ραντεβού και η υποβολή ηλεκτρονικού αιτήματος στο οποίο καταγράφεται ή επιθυμητή ημερομηνία προσέλευσης ανά εβδομάδα καθώς και τα τεκμήρια της συλλογής που επιθυμεί να μελετήσει ο κάθε χρήστης.  Οι  χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν μόνον μία θέση ανάγνωσης κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στα αναγνωστήρια.  Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση των επισκεπτών στα βιβλιοστάσια.  Η δυνατότητα παραμονής εκάστου χρήστη πέραν του διαστήματος του τρίωρου θα αξιολογείται κάθε φορά επιτόπου από τον προϊστάμενο της Βιβλιοθήκης.  

ΧΡΗΣΗ Η/Υ και ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα μέλη της Νομικής Σχολής που δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στις ελληνικές βάσεις δεδομένων μπορούν να χρησιμοποιούν, για περιορισμένο χρόνο, τερματικά της Βιβλιοθήκης. Για την κράτηση θέσης στους Η/Υ που θα χρησιμοποιηθούν μόνο για αναζήτηση σε βάσεις δεδομένων απαιτείται η αποστολή σχετικού ηλεκτρονικού αιτήματος στο email της Βιβλιοθήκης nomiki@lib.uoa.gr, στο οποίο θα αναγράφονται και στοιχεία ιδιότητας μέλους Νομικής Σχολής.

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ

Η υπηρεσία δανεισμού και επιστροφής βιβλίων θα λειτουργεί καθημερινά από 08:30-16:00

Τα αιτήματα δανεισμού υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικής φόρμας  Αίτησης δανεισμού μελών Νομικής Σχολής και Αίτησης δανεισμού εξωτερικών χρηστών  και η παραλαβή των τεκμηρίων γίνεται κατόπιν ειδοποίησης από τη Βιβλιοθήκη.

Δανεισμός μελών της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ:

  • Τα μέλη ΔΕΠ έχουν δικαίωμα δανεισμού έως επτά βιβλία τη φορά με διάρκεια δανεισμού έως δεκαπέντε μέρες και δικαίωμα μιας ανανέωσης.
  • Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες και μεταδιδακτορικοί έχουν δικαίωμα δανεισμού έως έξι βιβλία τη φορά, με διάρκεια δανεισμού έως τρεις ημέρες και δικαίωμα μίας ανανέωσης
  • Οι προπτυχιακοί φοιτητές έχουν δικαίωμα δανεισμού έως τρία βιβλία τη φορά, έως δύο ημέρες και δικαίωμα μιας ανανέωσης.

Δανεισμός εξωτερικών χρηστών:

  •  Οι εξωτερικοί χρήστες έχουν δικαίωμα ημερήσιου δανεισμού έως 3 τεκμήρια.

Διευκρινίσεις για τοv δανεισμό και την ιδιωτική αναπαραγωγή.

Τεκμήρια που φέρουν την ένδειξη «Χρήση εντός Βιβλιοθήκης» ή «Πληροφοριακό υλικό» ή με αυξημένη ζήτηση, ενδέχεται να έχουν μικρότερη διάρκεια δανεισμού, ο οποίος εξετάζεται ανά περίπτωση. Για το εν λόγω υλικό δίδεται και η δυνατότητα ιδιωτικής αναπαραγωγής σύντομου αποσπάσματος, εντός της Βιβλιοθήκης, για εκπαιδευτική χρήση και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την Πνευματική Ιδιοκτησία, με ίδια μέσα (π.χ. κινητό, tablet ή φωτογραφική μηχανή) και με γάντια μιας χρήσης.

Ο χρόνος δανεισμού των διδακτικών συγγραμμάτων που υπάρχουν σε πολλαπλά αντίτυπα ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος. Το αιτημα παράτασης δανεισμού εξετάζεται ανά περίπτωση και οι χρήστες οφείλουν να ακολουθούν τις οδηγίες του προσωπικού της Βιβλιοθήκης.

Ειδικά για τις περιοδικές εκδόσεις που δεν εντοπίζονται  σε ηλεκτρονική μορφή στις διαθέσιμες βάσεις νομικών δεδομένων ή  στα Περιοδικά έντυπης συλλογής Βιβλιοθήκης Νομικής Σχολής που διατίθενται και ηλεκτρονικά ή στις Ηλεκτρονικές πηγές νομικής πληροφόρησης ανοικτής πρόσβασης, δίδεται η δυνατότητα σύντομου δανεισμού ή ιδιωτικής αναπαραγωγής σύντομου αποσπάσματος, εντός της Βιβλιοθήκης, για εκπαιδευτική χρήση και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την Πνευματική Ιδιοκτησία, με ίδια μέσα (π.χ. κινητό, tablet ή φωτογραφική μηχανή) και με γάντια μιας χρήσης.

Για τις λοιπές παρεχόμενες υπηρεσίες αναζητήστε πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης ή επικοινωνήστε με το προσωπικό της.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Οι χρήστες δύνανται να επικοινωνούν με το προσωπικό της Βιβλιοθήκης τις εργάσιμες ημέρες, από 8:30 έως 16:30, στα τηλέφωνα 2103688065, 2103688067 ή μέσω των κοινωνικών δικτύων (Facebook και Instagram) αλλά και της υπηρεσίας live chat (πληροφορίες από τους βιβλιοθηκονόμους). Μπορούν επίσης να αποστέλλουν ηλεκτρονικό αίτημα στο email της Βιβλιοθήκης nomiki@lib.uoa.gr, αναγράφοντας και στοιχεία ταυτοποίησης. Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης απαντά στα μηνύματα κατά σειρά προτεραιότητας