Περιοδικά Βιβλιοθήκης Νομικής Σχολής που διατίθενται και ηλεκτρονικά

Κατηγορία: Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
09.11.2020
ejournals.jpg

Για τη διευκόλυνση της ερευνητικής διαδικασίας συγκεντρώσαμε όλους τους τίτλους των νομικών περιοδικών που υπάρχουν σε έντυπη μορφή στη συλλογή της Βιβλιοθήκης και στους οποίους δίδεται επιπλέον και ηλεκτρονική πρόσβαση, είτε μέσω του Δικτύου του Πανεπιστημίου Αθηνών, είτε μέσω ελεύθερης διάθεσης στο Διαδίκτυο.

Δείτε τον κατάλογο όλων των τίτλων με τους αντίστοιχους συνδέσμους πρόσβασης. Τα περιοδικά που βρίσκονται στις βάσεις δεδομένων sakkoulas-online, Π.Ν. Σάκκουλας και nbonline απαιτούν κωδικούς πρόσβασης. Οι χρήστες που δεν τους διαθέτουν, αποστέλλουν το αίτημά τους στο nomiki(at)lib.uoa.gr (συγκεκριμένο άρθρο και σελίδες). Προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση έχουν τα μέλη της Νομικής Σχολής.

Για περιοδικά που δεν υπάρχουν στην έντυπη συλλογή, επισκεφθείτε τις βάσεις δεδομένων, τις ηλεκτρονικές πηγές ανοιχτής πρόσβασης και τη Heal-Link.