Ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης ανοικτής πρόσβασης

Η ανοικτή πρόσβαση αναφέρεται στην ελεύθερη διαθεσιμότητα προϊόντων ερευνητικής δραστηριότητας στο διαδίκτυο. Πρόκειται δηλαδή για δωρεάν και  ελεύθερη από τους περισσότερους περιορισμούς πνευματικών δικαιωμάτων διαδικτυακή πρόσβαση σε ψηφιακό ακαδημαϊκό και επιστημονικό περιεχόμενο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ερευνητικούς ή άλλους σκοπούς.

Περισσότερες πληροφορίες για την Ανοικτή Πρόσβαση, μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης.