Περιοδικά

  • Forum Historiae JurisHλεκτρονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης, που αφορά την ιστορία του δικαίου.
  • DeGruyter eJournals: Ηλεκτρονικά περιοδικά ανοικτής πρόσβασης που αφορούν μεταξύ άλλων και τη νομική επιστήμη.
  • Directory of open access journalsΗλεκτρονικά περιοδικά ανοικτής πρόσβασης που αφορούν μεταξύ άλλων και τη νομική επιστήμη.