Περιοδικά

  • Brill: Ο εκδοτικός οίκος Brill έχει δημοσιεύσει 400 βιβλία ανοικτής πρόσβασης και 25 περιοδικά πλήρους πρόσβασης.
  • Browzine: Βάση δεδομένων του Πανεπιστημίου του Birmingham για αναζήτηση περιοδικών νομικού περιεχομένου και όχι μόνο.
  • DΟAJ: Οδηγός περιοδικών ανοιχτής πρόσβασης.
  • ELSEVIER: Ο εκδοτικός οίκος ELSEVIER περιλαμβάνει βιβλία και περιοδικά από πολλά γνωστικά πεδία, συμπεριλαμβάνοντας και αρκετά άρθρα νομικών περιοδικών ανοιχτής πρόσβασης.
  • JSTOR: Ψηφιακή βιβλιοθήκη ακαδημαϊκών περιοδικών και βιβλίων.
  • Juristische Zeitschriften des 19. Jahrhunderts: To Ίδρυμα "Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte" προσφέρει ψηφιακά το περιεχόμενο 75 τίτλων νομικών περιοδικών του 19ου αιώνα μόνιμα και δωρεάν.
  • Revues en ligne de l'Université Paris II: Νομικά ηλεκτρονικά περιοδικά του Université Paris ΙΙ Panthéon-Assas και της Lextenso.