Ψηφιακά αποθετήρια

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

  • Αποθετήριο "ΚΑΛΛΙΠΟΣ": Ιστότοπος συλλογής συγγραμμάτων, πλήρους κειμένου και επαιδευτικού υλικού, βοηθημάτων και μαθησιακών αντικειμένων μέσω πέντε θεματικών περιοχών.
  • Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών ΔιατριβώνΣτο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) συγκεντρώνεται το σύνολο των διδακτορικών διατριβών που έχουν εκπονηθεί στα ελληνικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, καθώς και οι διδακτορικές διατριβές που έχουν εκπονηθεί από Έλληνες διδάκτορες σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εξωτερικού και έχουν αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ.

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ:

  • Legal RepositoriesΜηχανή αναζήτησης που συγκεντρώνει τα ψηφιακά αποθετήρια της πλειοψηφίας των αμερικανικών νομικών Σχολών και Πανεπιστημίων.
  • Legal Scholarship NetworkΔίκτυο δημοσίευσης άρθρων με τη μέθοδο της αυτό-αρχειοθέτησης. Περιλαμβάνει και εργασίες που δεν έχουν δημοσιευτεί έντυπα.
  • Thèses.fr: Βάση δεδομένων που περιλαμβάνει όλες τις διδακτορικές διατριβές που έχουν κατατεθεί στη Γαλλία, εκ των οποίων πολλές που αφορούν το Δίκαιο, με δωρεάν πρόσβαση.
  • Virtual Law Library: Μηχανή αναζήτησης σε νομικά αποθετήρια Πανεπιστημίων Ευρώπης και Αμερικής

ΣΥΝΔΕΣΗ με τις λοιπές βιβλιογραφικές βάσεις του ΕΚΠΑ.