Ψηφιακά αποθετήρια

  • Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών ΔιατριβώνΣτο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) συγκεντρώνεται το σύνολο των διδακτορικών διατριβών που έχουν εκπονηθεί στα ελληνικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, καθώς και οι διδακτορικές διατριβές που έχουν εκπονηθεί από Έλληνες διδάκτορες σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εξωτερικού και έχουν αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ.
  • Legal RepositoriesΜηχανή αναζήτησης που συγκεντρώνει τα ψηφιακά αποθετήρια της πλειοψηφίας των αμερικανικών νομικών Σχολών και Πανεπιστημίων.
  • eScholarship RepositoryΨηφιακό αποθετήριο του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια. 
  • Virtual Law LibraryMηχανή αναζήτησης σε νομικά αποθετήρια Πανεπιστημίων Ευρώπης και Αμερικής.
  • Legal Scholarship NetworkΔίκτυο δημοσίευσης άρθρων με τη μέθοδο της αυτό-αρχειοθέτησης. Περιλαμβάνει και εργασίες που δεν έχουν δημοσιευτεί έντυπα.