Κατάλογος νέων αποκτημάτων της Βιβλιοθήκης Σεπτέμβριος 2016 - Μάρτιος 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

 1. Αγαλλοπούλου Πηνελόπη / Ζητήματα δικαστικής συμπαράστασης (3ο πανελλήνιο συνέδριο οικογενειακού δικαίου) -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2016. [ταξ. αρ. 347.64(063) ΠΣΟ2015 2016]
 2. Η Αλβανία σήμερα: Πρακτικά ημερίδας 15 Φεβρουαρίου 2016 -- Εκδόσεις Σάκκουλα, 2016 [ταξ. αρ.  327(496.5)(063) ΑΣ 2016]
 3. Αλεξανδροπούλου Αντιγόνη / Ευρωπαϊκό εταιρικό δίκαιο -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2015   [ταξ. αρ.347.72(4-672EU) ΑλεΑ ε 2015]
 4. Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου Ευγενία / Προσωπικά δεδομένα -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2016 [ταξ. αρ. 342.721 ΑλεΕ π 2016]
 5. Αλισιώτη Σ., Γεωργιακάκη Ε. / Διαταγή απόδοσης μισθίου ακινήτου: Συστηματική και κατά άρθρο ερμηνεία (ΚΠολΔ 662Α-662Η και 662Θ) -- Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2015 [ταξ. αρ. 347.9(495) ΑλιΣ δ 2015]
 6. Αλούπη Όλγα Α. / Η οδηγία 2014/59 για την εκκαθάριση & εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2015 [ταξ. αρ. 347.734(4-672EU) ΑλοΟ ο 2015]
 7. Αναγνώστου-Δεδούλη Άρτεμις, Παπαρρηγοπούλου-Πεχλιβανίδη Πατρίνα (επιμ.) / Η κοινωνική ασφάλιση ως προϋπόθεση οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής: ασφαλιστική μεταρρύθμιση και κρίση -- Εκδόσεις Παπαζήση, 2016 [ταξ. αρ. 349.3 ΑναΑ κ 2016]
 8. Αναστασιάδης Γιώργος / Πολιτική και συνταγματική ιστορία της Ελλάδας 1821-1941 -- Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε., 2001 [ταξ. αρ. 342(495)(091) ΑναΓ π 2001)
 9. Αναστασιάδης Γιώργος / Σύγχρονη ελληνική πολιτική και συνταγματική ιστορία (1940-1986) -- Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε., 1998 [ταξ. αρ. 342(495)(091) ΑναΓ σ 1998]
 10. Ανθόπουλος Χαράλαμπος / Εκλογικά συστήματα και συνταγματικές δεσμεύσεις -- Σάκκουλα, 2016 [ταξ. αρ. 342.8 ΧρυΧ ε 2016]
 11. Αντάπασης Αντώνης Μ. / Ιδιωτικό ναυτικό δίκαιο πανεπιστημιακές παραδόσεις -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2016 [ταξ. αρ. ΔΣ 347.79(495) ΑντΑ ι 2016]
 12. Αναμνηστικός τόμος Λεωνίδα Γεωργακόπουλου -- Κέντρο Πολιτισμού Έρευνας και Τεκμηρίωσης, 2016 [ταξ. αρ. 34(082.2) ΓεωΛ α 2016 1+2]
 13. Αντωνόπουλος  Βασίλης Γ. (επιμ.) / Εμπορική νομοθεσία:  75 νομοθετήματα  [ταξ. αρ. 347.7(495) ΚΩΔ ΕΝ 2016]
 14. Αρναούτογλου Φίλης / Η “πρότυπη” ή “πιλοτική” δίκη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2012 [ταξ. Αρ. 351.95 ΑρνΦ π 2012]
 15. Αστικός Κώδικας / Σύγχρονη Νομοθεσία -- Εκδόσεις Σάκκουλα, 2016 [ταξ. αρ.  347(495) ΚΩΔ ΑΣΤ 2016]
 16. Βαθιώτης Κωνσταντίνος / Γερμανο-ελληνικό, ελληνο-γερμανικό λεξικό νομικών όρων -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2013 [ταξ. αρ.. 34(038)=112.2=14 ΒαθΚ γ 2013]
 17. Βαθιώτης Κωνσταντίνος / Η ρητορική του εκβιασμού στην εποχή της ελληνικής οικονομικής κρίσης : Ταυτοχρόνως: Περί της (μη) αξιόποινης απειλής παραλείψεως -- Εκδόσεις Σάκκουλα, 2016 [ταξ. αρ. 343.713 ΒαθΚ ρ 2016]
 18. Βαμβακάς Βασίλης, Παναγιωτόπουλος Παναγής / Η Ελλάδα στη δεκαετία του ‘80: κοινωνικό, πολιτικό και πολιτισμικό λεξικό -- Επίκεντρο, 2014 [ταξ. αρ. 3(038) ΒαμΒ ε 2014]
 19. Βατάλης Κωνσταντίνος Π. (επιμ.) / Κώδικας δήμων και κοινοτήτων : Ν. 3463/2006 -- Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2008 [ταξ. αρ. 352(495) ΚΩΔ ΒατΚ κ 2008]
 20. Βατάλης Κωνσταντίνος Π. (επιμ.) / Κώδικας κατάστασης δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων -- Σάκκουλας, 2007 [ταξ. αρ. 352.08(495) ΚΩΔ ΒατΚ κ 2007]
 21. Βατάλης Κωνσταντίνος Π. (επιμ.) / Κώδικας φορολογικής διαδικασίας: (Ν. 4174/2013) -- Σάκκουλας, 2015 [ταξ. αρ. 351.71(495) ΚΩΔ ΒατΚ κ 2015]
 22. Βέρρος Φραγκίσκος …[κ.ά.] / Η Αλβανία σήμερα: επιδιώξεις εξωτερικής πολιτικής και σχέσεις με την Ελλάδα --  Εκδόσεις Σάκκουλα, 2016 [ταξ. αρ. 327(496.5:495)(063) ΑΣ 2016 2016 ]
 23. Βιδάλη Σοφία / Πέρα από τα όρια: η αντεγκληματική πολιτική σήμερα -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2017 [ταξ. αρ. 343.985 ΒιδΣ π 2017]
 24. Βλαχόπουλος Κωνσταντίνος / Ηλεκτρονικό έγκλημα: Μορφές, πρόληψη, αντιμετώπιση -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2007 [ταξ. αρ. 343.9:004.738.5 ΒλαΚ η 2007]
 25. Βλαχόπουλος Σπύρος / Θεμελιώδη δικαιώματα -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2017. [ταξ. Αρ ΔΣ 342.7 ΒλαΣ θ 2017)
 26. Βλησμάς Ορέστης, Σγουρινάκης Νίκος / Η αναβαλλόμενη φορολογία -- Οικονομική Βιβλιοθήκη, 2016 [ταξ. αρ. 351.71 ΒληΟ α 2016]
 27. Γαβουνέλη Μαρία / Ενεργειακές εγκαταστάσεις στη θάλασσα -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2016 [ταξ. αρ. 341.221.2 ΓαβΜ ε 2016]
 28. Γενική Γραμματεία Ισότητας / Καλές πρακτικές στις χώρες της Ευρώπης σε σχέση με τον καλύτερο συνδυασμό της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής -- Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2003 [ταξ. αρ. 349.2(4-672EU) ΚΠΧ 2003]
 29. Γεραπετρίτης Γιώργος / Αγγλο-Αμερικανικοί συνταγματικοί θεσμοί: θεμέλια και αλληλεπίδραση με το δίκαιο της Ηπειρωτικής Ευρώπης -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2016 [ταξ. αρ. 342(410:73) ΓερΓ α 2016]
 30. Γερασίμου Στέφανος / Η συμβολή των πολεοδομικών και περιβαλλοντικών ρυθμίσεων στη διαμόρφωση του δικαίου -- Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2007 [ταξ. αρ. 349.44 ΓερΣ σ 2007]
 31. Γέροντας Απόστολος / Επιτομή γενικού διοικητικού δικαίου -- Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε., 2014 [ταξ αρ. 342.9 ΓερΑ ε 2014]
 32. Γέροντας Απόστολος / Επιτομή διοικητικού δικαίου -- Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε., 2014 [ταξ. αρ. 351.95 ΓερΑ ε 2014]
 33. Γεώργαρου Ελένη Ε. / Η αναδοχή ως θεσμός κοινωνικής προστασίας των ανηλίκων -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2016 [ταξ. αρ. 347.633 ΓεωΕ α 2016]
 34. Γεωργιάδης Απόστολος / Οικογενειακό δίκαιο -- Εκδόσεις Σάκκουλα, 2017 [347.6 ΓεωΑ ο 2017]
 35. Γιαννακούλα Αθηνά / Έγκλημα και ποινή στην Ευρωπαϊκή Ένωση: προσέγγιση των ορισμών των εγκλημάτων και των ποινών στο χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2015 [ταξ. αρ. 343(4-672EU) ΓιαΑ ε 2015]
 36. Γιαννίδης Ιωάννης / Δικαιοσύνη ως θεσμός και ως οργάνωση -- Π.Ν. Σάκκουλα, 2016 [343.17 ΓιαΙ δ 2016]
 37. Γιαρένης Ευγένιος / Δίκαιο του πολέμου & στρατιωτικό ποινικό δίκαιο: σύγχρονες και αρχαιοελληνικές προσεγγίσεις -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2009 [ταξ. αρ. 355.48(38) ΓιαΕ δ 2008]
 38. Γιαρένη Ιωάννα / Παράβαση καθήκοντος: πειθαρχική & ποινική προσέγγιση -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2012 [ταξ. αρ. 343.35 ΓιαΙ π 2012]
 39. Γιούνη Μαρία (επιμ.) / Δίκαιο και Ιστορία 2 – Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε., 2016 [ταξ. αρ. 340.15(063) ΔΙ2015 2016]
 40. Γκέρτσος Βασίλειος Α. / Η προσωρινή δικαστική προστασία στη διοικητική δίκη -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2013 [ταξ. αρ. 351.95 ΓκεΒ π 2013]
 41. Γκόρτσος, Χρήστος Β. / Εισαγωγή στο δίκαιο της οικονομικής & νομισματικής ένωσης -- Νομική Βιβλιοθήκη, c2014 [ταξ. αρ.347.734(4-672EU) ΓκοΧ ε 2014]
 42. Γκόρτσος, Χρήστος Βλ. / The new EU Directive (2014/49/EU) on deposit guarantee schemes: an element of the European Banking Union -- Νομική Βιβλιοθήκη, c2014  [ταξ. αρ. 347.734(4-672EU) ΓκοΧ n 2014]
 43. Γιούνη Μαρία Σ. / Ιστορία των πολιτικών θεσμών στην αρχαιότητα -- Εκδόσεις Βάνιας, 2015 [ταξ. αρ. 321.01 ΓιοΜ ι 2015]
 44. Γρηγορίου Παναγιώτης, Μεταξάς Αντώνης (επιμ.) / Ευρωπαϊκή διακυβέρνηση και ευρωπαϊκή περιφέρεια -- Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2006 [ταξ. αρ. 34(4-672EU) ΓρηΠ ε 2006]
 45. Δακορώνια Ευγενία / Αγγλο-ελληνικό ελληνο-αγγλικό λεξικό νομικών όρων -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2015 [ταξ. αρ. 34(038)=111=14 ΔακΕ α 2015]
 46. Δακορώνια Ευγενία / Καταστροφικές ζημιές και συστήματα αποκατάστασής τους -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2015 [ταξ. αρ. ΔΣ 347.426.4 ΔακΕ κ 2015]
 47. Δασκαλάκης Δημοσθένης / Φτώχεια, κοινωνικός αποκλεισμός και παιδική ηλικία -- Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2008 [ταξ. αρ. 316.342 ΔασΔ φ 2008]
 48. Δασκαλόπουλος Σταμάτης / Επιλεγμένα ζητήματα ποινικής δικαιοσύνης και νομολογιακή τους αντιμετώπιση: εισαγωγικό σημείωμα, νομολογία, παρατηρήσεις -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2008 [ταξ. αρ. 343(495)(094.9) ΔασΣ ε 2008]
 49. Δέγλερης Παναγιώτης Εμμ. / Το θεμελιώδες δικαίωμα στην αποτελεσματική (και πραγματική) προσωρινή δικαστική προστασία στις δημόσιες συμβάσεις σε περίοδο κρίσης -- Εκδόσεις Σάκκουλα, 2016 [ταξ. αρ. 351.95:351.712 ΔεγΠ θ 2016]
 50. Δεληγιάννη Έλσα  / Δίκαιο και επικοινωνία στα ιστολόγια (blogs) και στα νέα μέσα : νομικά ζητήματα, ηθική δεοντολογία της δημοσιογραφίας των πολιτών -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2012 [ταξ. αρ. 34:004.738.5 ΔελΕ δ 2012]
 51. Δεληγιάννη - Δημητράκου Χριστίνα / Fundamental rights and private relations in Greek and European law -- Σάκκουλας, 2015 [ταξ. αρ. 342.7 ΔελΧ f 2015]
 52. Δημαρέλλης Κωνσταντίνος / Θεμελιώδεις αρχές του πειθαρχικού δικαίου -- Σάκκουλα, 2016 [ταξ. αρ. 35.083.1 ΔημΚ θ 2016]
 53. Δημόπουλος Χαράλαμπος, Κοσμάτος Κώστας / Κώδικας δικαίου ανηλίκων -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2011 [ταξ. αρ. 343.224.1 ΚΩΔ ΔημΧ κ 2011]
 54. Δίκαιο και καινοτομία = Innovation law: 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο e-Θέμις -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2014 [ταξ. αρ. 347.77(063) ΠΣΘ2014 δ 2014]
 55. Δίκαιο πληροφορικής:  legaltech & data protection: 4o Πανελλήνιο συνέδριο/ Ένωση Ελλήνων Νομικών e-Θέμις, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας  [ταξ. αρ. 34:004(063) ΕΕΝ2013 δ 2013]
 56. Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών / Electronic democracy = information society & citizen's rights: first conference = Ηλεκτρονική δημοκρατία : κοινωνία της πληροφορίας και δικαιώματα του πολίτη (πρακτικά 1ο συνεδρίου) – Αντ. Ν . Σάκκουλας, 2004 [ταξ. αρ. 342.7:004(063) ΗΔ2003 2004]
 57. Επίκαιρα ζητήματα φορολογικού δικαίου: 2η διημερίδα / Ένωση Ελλήνων Νομικών e-Θέμις, 12-13-12-2015 -- Σάκκουλας, 2016 [ταξ. αρ. 351.71(063) ΕΖΦΔ2015 2016]
 58. Επιτροπή Φορολογικών Υποθέσεων / Υπόδειγμα σύμβασης για την αποφυγή της διπλής φορολογίας σχετικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2010 [ταξ. αρ. 351.71 ΟΟΣΑ.ΕΦΥ υ 2010]           
 59. Ευθυμίου Γ. Αιμιλία / Η αρχή της διαφάνειας στο δίκαιο των Γ.Ο.Σ. -- Δίκαιο και Οικονομία, Π.Ν. Σάκκουλας, 2013 [ταξ. αρ. 347:366.5(495) ΕυθΑ α 2013]
 60. Ευθυμίου Γ. Αιμιλία / Η συγκριτική διαφήμιση -- Δίκαιο και Οικονομία, Π.Ν. Σάκκουλας, 2013 [ταξ. αρ. 347.777 ΕυθΑ σ 2016]
 61. Ευαγγελάτος  Γιάννης / Το δίκαιο των ανήλικων δραστών: κατ΄άρθρο ερμηνεία, σχόλια, εφαρμογές -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2014 [ταξ. αρ. 343.224.1 ΚΩΔ ΕυαΓ δ 2014]
 62. Ζακούλα, Μαρία / Το νομικό καθεστώς των μεταναστών στο δημόσιο διεθνές δίκαιο -- Εκδόσεις Σάκκουλα, 2016 [ταξ. αρ.341.215.4-054.72 ΖακΜ ν 2016]
 63. Ζαπριανός Νικόλαος / Die Rückabwicklung der Verbraucherverträge nach Ausübung des Widerrufsrechts -- Nomos Verlag, 2016 [ταξ. αρ. 347.4(4-672EU) ΖαπΝ r 2016]
 64. Ζώης Ιωάννης / Λόγοι αναίρεσης ποινικών αποφάσεων: κανόνες για τη σύνταξη των σκεπτικών  και τον έλεγχο των πρακτικών, νομολογία -- Εκδ. Σάκκουλα, 2005 [Ταξ. αρ. 343.155 ΖωηΙ λ 2005]
 65. Η αναιρετική διαδικασία: μετά τους νόμους 3994/2011 και 4055/2012 -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2016 [ταξ. αρ. 347.9 ΓιαΔ α 2012]
 66. Ηθικοί πανικοί, εξουσία και δικαιώματα : σύγχρονες προσεγγίσεις (ημερίδα) -- Εκδόσεις Σάκκουλα, 2015 [ταξ. αρ. 343.985(063) ΗΠΕ2013 2015]
 67. Ηλιοπούλου-Στράγγα Τζούλια / Die Zukunft des Sozialen Rechtsstaates in Europa = The Future of the Constitutional Welfare State in Europe = L'Avenir de l'État de Droit Social en Europe -- Nomos Verlag, 2015 [ταξ. αρ. 342.72/.73(4)(063) ZSRE2014 2015]
 68. Θεολόγη Βασιλική / Εγκληματικότητα και ΜΜΕ -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2011 [ταξ. Αρ.343.9:316.77 ΘεοΒ ε 2011]
 69. Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου / Η διαφθορά & η καταπολέμηση της  : πρακτικά ημερίδας του ΙΜΔΑ, πραγματοποηθείσης στην Αθήνα την 28η Φεβρουαρίου 2013 -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2013 [ταξ. αρ. 343.35(063) ΔΚ2013 2013]
 70. Καζάκος  Άρις Γ., Ζερδελής Δημήτρης, Δούκα Βικτωρία Σ. (επιμ.) / Εργατική νομοθεσία: βασικά νομοθετήματα -- Σάκκουλας, 2015 [ταξ. Αρ. 349.2(495)(094.5) ΚαζΑ ε 2015]
 71. Καϊάφα-Γκμπάντι Μαρία / Στοιχεία ενωσιακού ποινικού δικαίου και της ενσωμάτωσής του στην ελληνική έννομη τάξη -- Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε., 2016 [ταξ. αρ. 343(4-672EU) ΚαϊΜ σ 2016]
 72. Καϊάφα-Γκμπάντι Μαρία, Μπιτζιλέκης Νίκος, Συμεωνίδου-Καστανίδου Ελισσάβετ / Δίκαιο των ποινικών κυρώσεων (2η έκδ.) -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2016 [ταξ. αρ. 343.241 ΚαϊΜ π 2016]
 73. Καϊάφα-Γκμπάντι Μαρία  /  Οικονομικό έγκλημα & διαφθορά στο δημόσιο τομέα .τ. 2. -- Δίκαιο & οικονομία, 2014 [Ταξ. Αρ. 343.538 ΚαιΜ ο 2014 2]
 74. Καϊδατζής Ακρίτας / Ο δικαστικός έλεγχος των νόμων στην Ελλάδα 1844-1935 -- Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε., 2016 [ταξ. αρ. 342.56 ΚαιΑ δ 2016]
 75. Καϊδατζής Ακρίτας / Συνταγματικοί περιορισμοί των ιδιωτικοποιήσεων -- Σάκκουλας, 2006 [ταξ. αρ. 351.82 ΚαιΑ σ 2006]
 76. Καλαβρός Αλέξανδρος / Η νομή και η κατοχή ως αδικαιολόγητος πλουτισμός – Νομική Βιβλιοθήκη, 2016 [ταξ. αρ. 347.55 ΚαλΑ ν 2016]
 77. Καλλιντέρης Κωνσταντίνος / Η προσωπική ευθύνη διοικητών νομικών προσώπων για φορολογικές παραβάσεις και χρέη προς το Δημόσιο --  Νομική Βιβλιοθήκη, 2004 [ταξ. αρ. 343.359.2 ΚαλΚ π 2004]
 78. Καλογεράτος Παναγιώτης / Τα "Κοινωνικά Κινήματα" ως γνωστικό αντικείμενο της Πολιτικής Επιστήμης και της Κοινωνιολογίας – Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2001 [ταξ. αρ. 316.42 ΚαλΠ κ 2001]
 79. Καλτσόγια-Τουρναβίτη Νίκη / Το σύνταγμα του 1975/1986 -- Αντ. Ν. Σάκκουλας, 1999 [ταξ. αρ. 342.4(495)(094.5) ΚαλΝ σ 1999].
 80. Καμτσίδου Ιφιγένεια / Το κοινοβουλευτικό σύστημα: δημοκρατική αρχή και κυβερνητική ευθύνη -- Σαββάλας, 2011 [ταξ. αρ. 342.53 ΚαμΙ κ 2011]
 81. Καραγκουνίδης Απόστολος / Αποζημίωση λόγω προσβολής δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας - Π. Ν. Σάκκουλας, 2014 [ταξ. Αρ. 347.78 ΚαρΑ α 2014]
 82. Καραθανασόπουλος Ευάγγελος Α. / Ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2010 [ταξ. αρ. 351.712 ΚαρΕ π 2010]
 83. Καράκωστας Βελισσάριος / Τα ένδικα μέσα στη διοικητική δίκη -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2013 [ταξ. αρ. 351.95 ΚαρΒ ε 2013]
 84. Καράκωστας Βελισσάριος / Κώδικας διοικητικής διαδικασίας -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2009 [ταξ. αρ. 35.077(495)(094.5) ΚαρΒ κ 2009]
 85. Καράκωστας Βελισσάριος / Το σύνταγμα: ερμηνευτικά σχόλια, νομολογία -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2006 [ταξ. Αρ. 342.4(495) ΚαρΒ σ 2006]
 86. Καραμπατζός Αντώνης / Ιδιωτική αυτονομία και προστασία του καταναλωτή: μια συμβολή στην συμπεριφορική οικονομική ανάλυση του δικαίου -- Π.Ν. Σάκκουλας, 2016 [ταξ. αρ. ΔΣ 347:366.546 ΚαρΑ ι 2016]
 87. Κόκκινος Αθανάσιος-Μιλτιάδης / Ο θεσμός της προσωρινής κράτησης -- Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2012 [ταξ. αρ.  343.126 ΚοκΑ θ 2012]
 88. Κόμπος Κωνσταντίνος / The doctrine of necessity in constitutional law -- Sakkoulas Publications,2015 [ταξ. αρ. 342.76 ΚομΚ d 2015]
 89. Κονιδάρης Ιωάννης Μ. / Εγχειρίδιο εκκλησιαστικού δικαίου -- Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε., 2016 [ταξ. αρ.  ΔΣ 27-24 ΚονΙ ε 2016]
 90. Κονταξής Θρασύβουλος / Λατινικό λεξικό νομικών όρων και εκφράσεων: Λατινο-Ελληνικό, Ελληνο-Λατινικό -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2014 [ταξ. αρ. 34(038)=124=14 ΚονΘ λ 2014]
 91. Κονταξής Θρασύβουλος / Τα ΜΜΕ και η προσβολή της προσωπικότητας --  Νομική Βιβλιοθήκη, 2011 [ταξ. αρ.  347.15/.19 ΚονΘ μ 2011]
 92. Κοντιάδης Ξενοφών, Φωτιάδου Αλκμήνη / Η ανθεκτικότητα του Συντάγματος -- Σάκκουλα, 2016 [ταξ. αρ. 342.4 ΚονΞ α 2016]
 93. Κοντογεωργακόπουλος Πάνος / Κατάσχεση στα χέρια τρίτου: η δήλωση του τρίτου κατά το άρθρο 985 ΚΠολΔ -- Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2010 [ταξ. αρ. 347.952(495) ΚονΠ κ 2010]
 94. Κοντουμά Ευαγγελία-Λία Σ. / Η σύμβαση οπτικοακουστικής παραγωγής: η ρύθμιση του άρθρου 34 του Ν. 2121/1993 και συγκριτική επισκόπηση (Γαλλία, Γερμανία, Μεγάλη-Βρετανία) -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2016 [ταξ. αρ. 347.782 ΚονΕ σ 2016]
 95. Κοριατοπούλου-Αγγέλη Πιερρίνα / Πνευματική ιδιοκτησία: λημματογραφημένη ερμηνεία -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2008 [ταξ. αρ.. 347.78 ΚορΠ π 2008]
 96. Κοτσαλής Λεωνίδας Γ. / Προσωπικά δεδομένα -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2016 [ταξ. αρ. 342.721 ΚοτΛ π 2016]
 97. Κοτσίρης, Λάμπρος / Πτωχευτικό δίκαιο -- Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2016 [ταξ. αρ. ΔΣ 347.736(495) ΚοτΛ π 2016]
 98. Κουγέας Βασίλης, Μπάλτα Ευαγγελία (επιμ.) / Ευρωπαϊκό δημοσιονομικό δίκαιο I -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2008 [ταξ. αρ. 351.72 (4-672EU)(094.5) ΚουΒ ε 2008 1]
 99. Κουκιάδης, Ζερδελής,  Μακρίδου,   Απαλαγάκη / Εργατικές διαφορές και νέες διατάξεις του ΚΠολΔ (Ν. 4335/2015) : Επιστημονική εκδήλωση  της Εταιρίας Νομικών Βορείου Ελλάδος που πραγματοποιήθηκε στις 4.3.2016 στην αίθουσα Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης --  Σάκκουλας,  2016 [ταξ. αρ.  349.22(063) ΕΔΝ2016 2016]
 100. Κουμάκης Γιώργος Χ. / Φιλοσοφία του δικαίου και της πολιτείας -- Εκδόσεις Αγγελάκη, 2015 [ταξ. αρ. 340.12 ΚουΓ φ 2015]
 101. Κουμάκης Γιώργος Χ. / Dialectic and democracy -- Romi Publishing, 2016 [ταξ. αρ. 340.12 ΚουΓ d 2016]
 102. Κούνδουρος Ανδρέας / Αίτηση ακυρώσεως, αγωγή -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2011 [ταξ. αρ. 351.95 ΚουΑ α 2011]
 103. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη Έφη / Οικογενειακό δίκαιο: επιτομή -- Εκδόσεις Σάκκουλα, 2016 [ταξ. αρ. ΔΣ 341.231.14-053.2(495) ΚουΕ ο 2013]
 104. Κουτούπα-Ρεγκάγκου Ευ. / Δημόσιες συμβάσεις και κοινοτικό δίκαιο -- Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε., 1995 [ταξ. αρ. 351.712 :34(4-672EU) ΚουΕ δ 1995]
 105. Κουτράκος Πάνος / EU international relations law -- Hart Publishing, 2015 [ταξ. αρ. 327(4-672EU) ΚουΠ e 2015]
 106. Κουτράκος Πάνος / European foreign policy -- Edward Elgar, 2011 [ταξ. αρ. 327(4-672EU) ΚουΠ e 2011]
 107. Κουτράκος Πάνος / The EU common security and defence policy -- Oxford University Press, 2013 [ταξ. αρ. 327(4-672EU):355.02 ΚουΠ e 2013]
 108. Κουτράκος Πάνος / The international responsibility of the European Union -- Hart Publishing, 2013 [341.01(4-672EU) MalE i 2013]
 109. Κουτράκος Πάνος, Evans Malcom / Beyond the established legal orders -- Hart Publishing, 2011 [ταξ. αρ. 342(4-672EU) EvaM b 2011]
 110. Κουτράκος Πάνος, Σκορδάς Αχιλλέας / The law and practice of piracy at sea -- Hart Publishing, 2015 [ταξ. αρ. 341.362.1 ΚουΠ l 2015]
 111. Κοφίνης Στέργιος / Ισότητα και απαγόρευση διακρίσεων -- Σάκκουλα, 2016 [ταξ. αρ. 342.724 ΚοφΣ ι 2016]
 112. Κρεμλής Γεώργιος … [κ.ά.] / Ερμηνεία κατ’ άρθρο της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (άρθρα 189-314) -- Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2005 [ταξ. αρ. 341.174(4-672EC) ΚρεΓ ε 2003 1]
 113. Κρεμαλής, Κωνσταντίνος Δ. / Social security law in Greece -- Wolters Kluwer Law & Business, 2013 [ταξ. αρ. 349.3 ΚρεΚ s 2013]
 114. Κριτσιμάς Βασίλειος / Η αναθεώρηση του Συντάγματος του 2001 ως ιστορική πραγματικότητα -- Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2015 [ταξ. αρ. 342.4(495) ΚριΒ σ 2015 1]
 115. Κώδικας οδικής κυκλοφορίας -- Σάκκουλα, 2014 [ταξ. αρ. 351.81(495)ΚΩΔ ΝασΑ κ 2014]
 116. Κώδικας ποινικής δικονομίας (Π.Δ. 258/1986) -- Εκδ. Σάκκουλα, 2016 [Ταξ. αρ. 343.1(495) ΚΩΔ ΚΠΔ 2016]
 117. Κωστάρας Αλέξανδρος Π. / Ποινικό δίκαιο: έννοιες & θεσμοί του γενικού μέρους -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2016 [ταξ. αρ. 343(495) ΚωσΑ π 2016]
 118. Λαδογιάννης Γεώργιος / Η θεμελίωση του αδίκου -- Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2016 [347.5 ΛαδΓ θ 2016]
 119. Λάος Νικόλαος / Η αλήθεια και το δίκαιο: από το πρόβλημα της πηγής των αξιών στη σύγκρουση των πολιτισμών και στις προκλήσεις της μετανεοτερικότητας -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2007 [ταξ. αρ. 340.12 ΛαοΝ α 2007
 120. Λεκέας Σωκράτης Γ. / Κοινόχρηστοι χώροι δημοσίου - ΟΤΑ -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2004 [ταξ. αρ. 351.711 ΛεκΣ κ 2004]
 121. Λεκέας, Σωκράτης Γ. / Συνδικαλισμός : συνδικαλιστικές οργανώσεις, προστασία συνδικαλιστών, συνδικαλιστική δράση, συνδικαλισμός δημοσίων υπαλλήλων, αλληλοβοηθητικά σωματεία. Περιέχει: εισαγωγή, μελέτες, νομολογία [ετών 1980-2001], νομοθεσία, υποδείγματα -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2002 [ταξ. αρ. 349.211 ΛεκΣ σ 2002]
 122. Λέντζης, Δημοσθένης / Ελεύθερη κυκλοφορία ευρωπαίων πολιτών και εθνικά συμφέροντα κρατών-μελών -- Εκδόσεις Σάκκουλα, 2017 [ταξ. αρ. 34(4-672EU) ΛενΔ ε 2017]
 123. Λιβαδά, Χριστίνα Κ /  Το ΔΣ της ανώνυμης εταιρείας και οι κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης: η επιδράση του θετικού δικαίου  -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2015 [ταξ. αρ. 347.72.036 ΛιβΧ δ 2016]
 124. Μαζαράκης Φώτιος–Σπυρίδων Δ. / Η ποινική προστασία της λαϊκής κυριαρχίας --  Αντ. Ν . Σάκκουλας, 2013 [ταξ. αρ. 343.9:343.31 ΜαζΦ π 2012]
 125. Μανιάτης Αντώνιος / Ο εκσυγχρονισμός του δημόσιου λογιστικού -- Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2011 [ταξ. αρ. 351.72 ΜανΑ ε 2011]
 126. Μαργαρίτης Κωνσταντίνος / Η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ & η Συνθήκη της Λισαβόνας -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2016 [ταξ. αρ. 41.231.14(4-672EU) ΜαρΚ π 2016]
 127. Μαργαρίτης Λάμπρος, Κωνσταντίνος Ν. Χριστοδούλου / Καταδολίευση δανειστών: αστική, ποινική και δικονομική εφαρμογή -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2013 [ταξ. αρ. 347.447.93 ΜαρΛ κ 2013]
 128. Μαργαρίτης Λάμπρος / Ολομέλεια Αρείου Πάγου: ποινικές αποφάσεις των ετών 2003-2013 στο πλήρες κείμενό τους -- Νομική Σχολή, 2014 [ταξ. αρ. 343(495)(094.9) ΜαρΛ ο 2014]
 129. Μαργαρίτης Λάμπρος, Παρασκευόπουλος Νίκος, Νούσκαλης Γεώργιος / Ποινολογία: άρθρα 50-133 ΠΚ (8η έκδ.) -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2016 [ταξ. αρ. 343.24 ΜαρΛ π 2016]
 130. Μάτσος, Γεώργιος / Το φορολογητέο κέρδος : η λογιστική στο δίκαιο της φορολογίας επιχειρήσεων -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2009  [ταξ. Αρ. 347.728.1(495) ΜατΓ φ 2009]
 131. Μαυρίδης Στυλιανός Δ. / Κώδικας διοικητικής διαδικασίας (Ν. 2690/1999) -- Σάκκουλα, 2016 [ταξ. αρ. 35.077(495)ΚΩΔ ΜαυΣ κ 2016]
 132. Μαυρίδης Συμεών Ν. / Το δίλημμα ελευθερία ή ασφάλεια στην ανάπτυξη της κοινωνικής ζωής και η περιστολή δικαιωμάτων και ελευθεριών -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2015 [ταξ. αρ. 341.231.14(495) ΜαυΣ δ 2015]
 133. Μαυρομούστακου Ήβη / Αξιολόγηση δημοσίων υπαλλήλων -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2016 [ταξ. αρ. 35.08 ΜαυΗ α 2016]
 134. Μητκίδης Χρήστος / Δημόσιες συμβάσεις μελετών και συναφών υπηρεσιών -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2010 [ταξ. αρ. 351.712 ΜητΧ δ 2010]
 135. Μήτρου Λίλιαν .. [κ.ά.] / facebook, blogs και δικαιώματα -- Εκδόσεις Σάκκουλα, 2016 [ταξ. αρ. 342.721 ΜητΛ f 2013]
 136. Μασούρος, Παύλος (επιμ.). / Αγωγές και αιτήσεις ανώνυμης εταιρίας -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2016 [ταξ. αρ. 347.725(495) ΜασΠ α 2016]
 137. Μηλιώνης Νικόλαος (επιμ.) / Δημοσιονομικό δίκαιο: νομολογία κατ’ άρθρο -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2007 [ταξ. Αρ. 351.72(495)(094.5) ΜηλΝ δ 2007]
 138. Μοίρα, Πολυξένη Γ., Μυλωνόπουλος, Δημήτρης Ν. / Εργασιακές σχέσεις  : θεσμοί-πολιτικές-εφαρμογές -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2016 [ταξ. αρ. 249.212 ΜοιΠ ε 2014]
 139. Μπακάλης, Ευστάθιος, Πανταζόπουλος, Πέτρος, (επιμ.) / Φορολογική διαδικασία: διαγράμματα - ερμηνευτικά σχόλια - υποδείγματα -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2016 [ταξ. αρ. 351.71 ΦΟΡ 2016]
 140. Μπαμπαλιούτας Λάμπρος, Μητσόπουλος Κωνσταντίνος / Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και περιφερειακή πολιτική της Ε.Ε. -- Εκδόσεις Σάκκουλα, 2014 [ταξ. αρ. 34(4-672EU) ΜπαΛ ε 2014]
 141. Μπάρμπας Νικόλαος / Στοιχεία δημοσιονομικού δικαίου -- Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε., 2016 [ταξ. αρ.351.72 ΜπαΝ δ 2016]
 142. Μπρακατσούλας, Βασίλειος Κ. / Ασφαλιστικά μέτρα -- Αντ. Ν . Σάκκουλας, 2010 [ταξ. αρ. 347.919.6 ΜπρΒ α 2010]
 143. Μπρεδήμας, Αντώνης,  Κυριακόπουλος Γιώργός / Δίκαιο διεθνών οργανισμών -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2016 [ταξ. αρ. 341.1 ΜπρΑ δ 2016]
 144. Μπαλογιάννη Ευαγγελία / Διαγράμματα πολιτικής δικονομίας: ο νέος ΚΠολΔ σε πίνακες -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2016 [ταξ. αρ. 347.9(495) ΜπαΕ π 2016]
 145. Μπεχλιβάνης, Αχιλλέας Δ. / Διάσταση μεταξύ ασφαλιστικού ποσού και ασφαλιστικής αξίας στη χερσαία ασφάλιση ζημίας προσυμβατικής αναγγελίας στο ασφαλιστικό δίκαιο:  υπασφάλιση και υπερασφάλιση -- Εκδόσεις Σάκκουλα,  2015 [ταξ. αρ.347.764(495) ΜπεΑ δ 2015]
 146. Μενγκ-Παπαντώνη, Μαρία / Οι  υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος : ηλεκτρονικές επικοινωνίες, ταχυδρομικές υπηρεσίες, ενέργεια και δημόσιες επιβατικές μεταφορές -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2013 [ταξ. αρ. 351.82 ΜενΜ υ 2013]
 147. Μηναΐδης Σίμος / Η κήρυξη της χώρας σε κατάσταση πολιορκίας -- τ. 1. -- Σάκκουλα, 2015 [ταξ. αρ. 342(495)(091) ΜηνΣ κ 2015 1]
 148. Μυλωνόπουλος, Δημήτριος / Ευρωπαϊκή Ένωση & τουρισμός -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2011 [ταξ. αρ. 338.48(4-672EU) ΜυλΔ ε 2011 ]
 149. Μυλωνόπουλος Δημήτριος. /  Τουριστικό δίκαιο -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2016  [ταξ. αρ.34:338.48(495) ΜυλΔ τ 2016 ]
 150. Μπώλος Άγγελος Π. / Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: θεωρητική και πρακτική προσέγγιση – Εκδόσεις Διπλογραφία, 2016 [ταξ. αρ. 347.734 ΜπωΑ δ 2016]
 151. Μωραΐτη Αθηνά / Ισπανο-ελληνικό, ελληνο-ισπανικό λεξικό νομικών όρων, Espanol-griego, griego-espanol diccionario juridico -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2014 [ταξ. αρ. 34(038)=134.2=14 ΜωρΑ ι 2014]
 152. Μωραΐτης Δημήτριος Δ. / Η μονομερής βλαπτική μεταβολή των συμβατικών όρων εργασίας: διευθυντικό δικαίωμα, καταχρηστικοί όροι εργασίας, αποδοχή και απόκρουση, επιμέρους περιπτώσεις, δικονομικά ζητήματα -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2016 [ταξ. αρ. 349.23 ΜωρΔ μ 2016]
 153. Νασίκα Αγάπη / Ναρκωτικά : N.4139/2013 - Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών, Ν. 3459/2006 - Κώδικας νόμων για τα ναρκωτικά (διατηρούμενες διατάξεις), Π.Δ. 148/2007 - Κωδικοποίηση των διατάξεων κανονιστικών διαταγμάτων και κανονιστικών υπουργικών αποφάσεων της εθνικής νομοθεσίας για τα ναρκωτικά -- Εκδόσεις Σάκκουλα, 2016 [343.575(495) ΚΩΔ ΝασΑ ν 2016]
 154. Νάσκου-Περράκη Π., Χίου-Μανιατοπούλου, Θ. / The protection of women's rights in the European Union -- Ant. N. Sakkoulas, 2010 [ταξ. αρ. 342.726-055.2(4-672EU) NasP p 2010]
 155. Νίκας Νικόλαος Θ. / Εγχειρίδιο πολιτικής δικονομίας -- Εκδόσεις Σάκκουλα, 2016 [ταξ. αρ. ΔΣ 347.9(495) ΝικΝ ε 2016]
 156. Νικολαΐδης, Χρήστος Π. / Η αρχή της αναλογικότητας στο εργατικό δίκαιο : έννοια  και περιεχόμενο, συνδικαλιστική ελευθερία, ιδιωτικό δίκαιο, έλεγχος περιεχομένου σύμβαση εργασίας, διευθυντικό δικαίωμα, καταγγελία, επίσχεση εργασίας, απεργία -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2016 [ταξ. αρ. 349.22 ΝικΧ α 2016]
 157. Νικολόπουλος Παναγιώτης Δ. / Το κληρονομικό δικαίωμα στην πνευματική ιδιοκτησία -- Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2016 [ταξ. αρ. 347.78 ΝικΠ κ 2016]
 158. Νικολόπουλος Τάκης / Περιβάλλον και ανταγωνισμός στο ευρωπαϊκό δίκαιο -- Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2005 [ταξ. Αρ. 349.6 ΝικΤ π 2005]
 159. Νομολογία Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών: αποφάσεις ετών 2001-2004 -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2006 [ταξ. αρ. 351.95(495)(094.9) ΝΠΔ 2006]
 160. Νομολογία Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών: αποφάσεις έτους 2005 -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2006 [ταξ. αρ. 351.95(495)(094.9) ΝΠΔΑ 2006]
 161. Νομολογία Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και Πειραιώς: αποφάσεις ετών 2006-2007 -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2010 [ταξ. αρ. 351.95(495)(094.9) ΝΠΔ 2010]
 162. Ξηρός Αθανάσιος Γ. / Υπαλληλικός Κώδικας και Κώδικας Δημοτικών - Κοινοτικών Υπαλλήλων -- Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2007 [ταξ. αρ. 35.08(495)(094.5) ΞηρΘ υ 2007]
 163. Ξηρός Θανάσης Γ. (επιμ.) / Ο κανονισμός της Βουλής -- Σάκκουλα, 2016 [ταξ. αρ. 342.536 ΞηρΘ κ 2016]
 164. Ο Συνήγορος του καταναλωτή: πρακτικά ημερίδας 22/01/2008 -- Αντ. Ν . Σάκκουλας, 2009 [ταξ. αρ 347:366.5(063) ΣΚ2008 2009]
 165. Παζαρζής, Μιχάλης Ι. /  Ναυτασφαλίσεις -- DaVinci, 2015 [368.23 ΠαζΜ ν 2015]
 166. Παλιού, Ελίνα / Η αρχή του ανταγωνισμού στην ενωσιακή ρύθμιση των δημοσίων συμβάσεων -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2010 [ταξ. αρ. 347.776(4-672EU) ΠαλΕ α 2010]
 167. Παμπούκης, Χάρης / Κώδικας ιδιωτικού διεθνούς δικαίου -- 4η έκδ. -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2014 [ταξ. αρ. 341.9(495) ΚΩΔ ΠαμΧ κ 2014]
 168. Παμπούκης, Χάρης Π. (επιμ.) / Δίκαιο διεθνών συναλλαγών -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2009   [ταξ. αρ. 341.96:347.7 ΠαμΧ δ 2009]
 169. Παναγιώτου, Παναγιώτης Κων. / Η Εταιρική & ατομική αγωγή του μετόχου κατά του ΔΣ στην ανώνυμη εταιρία -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2016 [ταξ. αρ. 347.725 ΠανΠ ε 2016]
 170. Πανταζόπουλος Στέφανος-Σπυρίδων Σ. / Η ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής - Εκδόσεις Σάκκουλα, 2013 [ταξ. αρ. 347.952 ΠανΣ α 2013].
 171. Πανταζόπουλος Στέφανος-Σπυρίδων Σ. / Πρόσθετοι λόγοι ανακοπής --               
 172.        Εκδόσεις Σάκκουλα,2015 [ταξ. αρ.347.952 ΠανΣ π 2015]
 173.  
 174. Παντελής Αντώνης Μ. / Εγχειρίδιο συνταγματικού δικαίου -- Λιβάνης, 2016 [ταξ. αρ. 342(495) ΠανΑ ε 2016]
 175. Πανούσης Γιάννης / Το χρονολόγιο ενός εγκληματολόγου -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2014 [ταξ.αρ. 343.9(081) ΠανΓ χ 2014]
 176. Παπαγεωργίο-Γονατάς Στυλιανός / Ο σκοπός της δυσφήμησης στα εγκλήματα κατά της τιμής -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2016 [ταξ. αρ .343.631 ΠαπΣ σ 2016]
 177. Παπαγιάννης Δονάτος / Ευρωπαϊκό δίκαιο -- Αντ. Ν . Σάκκουλας, 2011 [ταξ. Αρ. 34(4-672EU) ΠαπΔ ε 2015]
 178. Παπαδαμάκης Αδάμ Χ. / Τα περιουσιακά εγκλήματα: άρθρα 385-406Α ΠΚ (2η έκδ.) -- Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε., 2016 [ταξ. αρ. 343.7 ΠαπΑ π 2016]
 179. Παπαδαμάκης Αδάμ Χ. / Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας -- Εκδ. Σάκκουλα, 2013 [ταξ. Αρ. 344.1(495) ΚΩΔ ΠαπΑ σ 2013]
 180. Παπαδημητρίου, Κώστας Δ. / Βασικοί εργατικοί νόμοι-- Νομική βιβλιοθήκη, 2017 [ταξ. αρ.  349.2(495)(094.5) ΠαπΚ β 2017]
 181. Παπαδόπουλος Μ. Αναστάσιος / Όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων -- Αντ. Ν. Σάκκουλας, 1999 [ταξ. αρ. 342.721 ΠαπΑ ο 1999]
 182. Παπαθεοδώρου Θεόδωρος Π. (επιμ.) / Ο νόμος 4009/2011 για τα ΑΕΙ -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2011 [ταξ. αρ. 34:378(495)(094.5) ΠαπΘ ν 2011]
 183. Παπακωνσταντής, Μάρκος / Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης -- Εκδόσεις Σάκκουλα, 2016 [ταξ. αρ. 34(4-672EU) ΠαπΜ ο 2016]
 184. Παπανδρέου Μάριος / From policies against poverty to the human right not to be poor -- Wolf Legal Publishers (WLP), 2016 [ταξ. αρ. 342.7:364.662 ΠαπΜ f 2016]
 185. Παπανδρέου Πόπη / Διαγράμματα ποινικής δικονομίας: η ποινική δικονομία σε πίνακες (4η έκδ.) --  Νομική Βιβλιοθήκη, 2016  [ταξ. αρ. 343.1(495) ΠαπΠ δ 2016]
 186. Παπανεοφύτου Αγάπιος / Ποινικό δίκαιο του περιβάλλοντος στην Ελλάδα: στο πλαίσιο της νομοθετικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2016 [ταξ. αρ. 349.6 ΠαπΑ π 2016]
 187. Παπαντώνη, Μαρία / Το δίκαιο της ενέργειας : ευρωπαϊκή θεώρηση - ελληνική εφαρμογή -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2003 [ταξ. αρ. 351.824.11 ΠαπΜ δ 2003]
 188. Παπαρρηγοπούλου-Πεχλιβανίδη, Πατρίνα / Δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης : ενημέρωση έως και τον Ν 4387/2016 (Α' 85/12.5.2016) (2η έκδ.) -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2016 [ταξ. αρ. 349.3 ΠαπΠ δ 2016]
 189. Παπαρρηγοπούλου-Πεχλιβανίδη Πατρίνα, Αναγνώστου-Δεδούλη Άρτεμις / Η κοινωνική ασφάλιση ως προϋπόθεση οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής -- Εκδόσεις Ππαπαζήση, 2016 [ταξ. αρ. 349.3 ΑναΑ κ 2016]
 190. Παπαρρηγοπούλου-Πεχλιβανίδη Πατρίνα / Δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2016 [ταξ. αρ. 349.3 ΠαπΠ δ 2016]
 191. Παπασπύρου Νίκος Ι. / Τα μονοπάτια του ευρωπαϊκού συνταγματισμού -- Αλεξάνδρεια, 2016 [ταξ. αρ. 342(4)(091) ΠαπΝ μ 2016]
 192. Παπαστάμικος Γεώργιος Κ. / Παγκόσμιο εμπορικό σύστημα και ευρωπαϊκή αγροτική πολιτική -- Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2007 [ταξ. αρ. 339:351.823(4-672EU) ΠαπΓ π 2007]
 193. Παραράς Πέτρος Ι. / Res publica II : δικαιώματα του ανθρώπου -- Σάκκουλα, 2014 [ταξ. αρ. 342.7 ΠαρΠ r 2014 2]
 194. Περράκης Στέλιος Ε., Μάστακας Πέτρος Θ. / Άσυλο, πρόσφυγες: νομοθετική πολιτική διεθνών οργανισμών (Ύπατη Αρμοστεία ΗΕ για τους πρόσφυγες, Ε.Ε., Συμβούλιο της Ευρώπης κ.α.) -- Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2005 [ταξ. αρ. 341.95 ΠερΣ α 2005]
 195. Περράκης Στέλιος, Μαρούδα Μαρία Ντανιέλλα / Ηνωμένα Έθνη: θεσμικό πλαίσιο και δικαιοπολιτική δράση -- Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2006 [ταξ. αρ. 341.1 ΗΕ ΠερΣ η 2006]
 196. Πικραμένος Μιχάλης Ν. / Όψεις της διοικητικής οργάνωσης του κράτους -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2012 [ταξ. αρ. [352 ΠικΜ ο 2012]
 197. Πινακίδης Ν. Γιώργος / Η ρήτρα της “δημοκρατικής κοινωνίας” στην ευρωπαϊκή σύμβαση δικαιωμάτων του ανθρώπου -- Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2007 [ταξ. αρ. 342.7(4-672EU) ΠινΓ ρ 2007]
 198. Ποινικός κώδικας (Π.Δ. 283/1985) -- Εκδ. Σάκκουλα, 2016 [ταξ. Αρ. 343(495) ΚΩΔ ΠΚ 2016]
 199. Πρεβεδούρου, Ευγενία Β. / Η επιρροή του ευρωπαϊκού δικαίου στη δίκη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας :|bΗ επίδραση του δικαίου της Ευωπαϊκής Ένωσης. Η επίδραση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου -- Νομική Βιβλιοθήκη, c2012 [ταξ. αρ. 341.645.5(4-672EU) ΠρεΕ ε 2012]
 200. Π.Δ. 18/1989 "Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας" και Ν. 2717/1999 "Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας" -- Σάκκουλα, 2016 [ταξ. αρ. 351.95(495)ΚΩΔ ΠΔΔ 2016]
 201. Η προστασία του καταναλωτή στις τραπεζικές συναλλαγές -- Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2004 [ταξ. αρ. 347:366.5(063) ΠΚΤ2002 2004]
 202. Ράικος Αθανάσιος Γ. / Γενική πολιτειολογία και συνταγματικό δίκαιο III -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2011 [ταξ. αρ. 342(495) ΡαιΑ γ 2011 3]
 203. Ράλλης Ιωάννης Π. / Το κανονιστικό πλαίσιο των δημοτικών επιχειρήσεων -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2009 [ταξ. αρ. 352.07 ΡαλΙ κ 2009]
 204. Ράμμος Γεώργιος Θ., Κλαμαρής Νικόλαος Κ., Ορφανίδης Γεώργιος Τσ. / Εγχειρίδιο αστικού δικονομικού δικαίου: ένδικα μέσα, αναγκαστική εκτέλεση -- Εκδόσεις Σάκκουλα, 2015 [ταξ. αρ. 347.9(495) ΡαμΓ ε 2015]
 205. Ρίζος Κωνσταντίνος-Αύγουστος Δ. / Η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2016 [349.22 ΡιζΚ σ 2016]
 206. Ροζάνης Στέφανος / Προβλήματα ερμηνευτικής -- Αντ. Ν . Σάκκουλας, 2010 [ταξ. αρ. 340.12 ΡοζΣ π 2010]
 207. Ρόκας, Νικόλαος K. /   Βιομηχανική ιδιοκτησία -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2016   [ταξ. αρ. ΔΣ 347.77(495) ΡοκΚ β  2016]
 208. Ρόκας, Νικόλαος Κ. / Στοιχεία τραπεζικού δικαίου -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2016 [ταξ. αρ. ΔΣ 347.734(495) ΡοκΚ σ 2016]
 209. Σαρμάς Ιωάννης Δ. / “Εμείς ο λαός” : η συνταγματική νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών -- Σάκκουλα, 2016 [ταξ. αρ. 342.56(73)(094.9) ΣαρΙ ε 2016]
 210. Σαϊτάκης Κίμων / Το νέο σύμφωνο συμβίωσης: μετά το Ν 4356/2015 -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2016 [ταξ. αρ. 347.628 ΣαιΚ ν 2016]
 211. Σαϊτάκης Κίμων / Χρόνος υπολογισμού της ζημιάς στις αδικοπραξίες -- Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2016 [ταξ. αρ. 347.5 ΣαιΚ χ 2016]
 212. Σερπάνος Ιωάννης Θ. / "Διαλεκτική": ερωτήσεις - απαντήσεις (Συμπλήρωμα) -- Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2015 [34 ΣερΙ δ 2015]
 213. Σισιλιάνος,  Λίνος-Αλέξανδρος / Ευρωπαϊκή σύμβαση δικαιωμάτων του ανθρώπου:  ερμηνεία κατʹ άρθρο: Δικαιώματα - Παραδεκτό - Δίκαιη ικανοποίηση - Εκτέλεση -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2017 [ταξ. αρ. 341.231.14 ΣισΛ ε 2017]
 214. Σισιλιάνος, Λίνος-Αλέξανδρος, Κωστοπούλου, Μαρία-Ανδριανή /Καταθέτοντας μια προσφυγή στο ΕΔΔΑ -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2017 [341.645 ΣισΛ κ 2017]
 215. Σκανδάμης Νίκος, Μπόσκοβιτς Κοσμάς / Governance as security: individual, market and techniques of power in the European Union -- Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2006 [ταξ. αρ. 34(4-672EU) ΣκαΝ g 2006]
 216. Σκανδάμης Νίκος, Μπόσκοβιτς Κοσμάς / Rival securities in Europe and beyond -- ELPO, 2013 [ταξ. αρ. 34(4-672EU) ΣκανΝ r 2013]
 217. Σκάρα Ρόη, Λεωνίδα Μερόπη / Συλλογή συμβάσεων και διεθνών κειμένων για τα δικαιώματα του παιδιού -- Αντ. Ν . Σάκκουλας, 2015 [ταξ. αρ. 341.231.14 ΣκαΡ σ 2005]
 218. Σούσουρας Δημήτριος / Η πραγματογνωμοσύνη στην ποινική δίκη :| ζητήματα δικαστηριακής πρακτικής :σύντομη θεωρία - υποδείγματα -- Εκδ. Σάκκουλα, 2015
 219. Σπινέλλης Διονύσιος Δ. / Computer crimes cyber: terrorism, child pornography and financial crimes -- Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2004 [ταξ. αρ. 343:004.738.5(063) CCC2003 2004]
 220. Σπυριδάκης Ι.Σ. (επιμ.) / Νόμος 4009/2011 για τα Α.Ε.Ι.: δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων -- Αντ. Ν . Σάκκουλας, 2011 [ταξ. αρ. 34:378 ΣπυΙ ν 2011]
 221. Σπυρίδωνος Αλέξανδρος Π. / Τα δικαιώματα της μειοψηφίας στην ανώνυμη εταιρεία -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2016 [ταξ. αρ. 47.725(495) ΣπυΑ δ 2016]
 222. Σπυρίδωνος Αλέξανδρος Π. / Το νέο δίκαιο ΙΚΕ & ΕΠΕ: ερμηνεία κατ'άρθρο: νομοθεσία - νομολογία - πίνακες - υποδείγματα -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2015 [ταξ. αρ. 347.72(495) ΣπυΑ ν 2015]
 223. Σταθόπουλος Μιχαήλ Π. / Επιτομή γενικού ενοχικού δικαίου -- Εκδόσεις Σάκκουλα, 2016 [ταξ. αρ. 347.4 ΣταΜ ε 2016]
 224. Σταμάτης Κώστας Μ. / Σχολιασμός δικαστικής απόφασης -- Σάκκουλα, 2003 [ταξ. αρ. 340.11 ΣταΚ σ 2003]
 225. Σταμέλος, Χαράλαμπος Δ. / Αγγλική νομική ορολογία: πρακτική εφαρμογή σε επιλεγμένα νομικά κείμενα -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2006 [ταξ. αρ. 34(038)=111 ΣταΧ α 2006]
 226. Σταμέλος Χαράλαμπος Δ. / Η συμφωνία ΗΠΑ - ΕΕ για την εφαρμογή της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού: η συναρμογή της εξωχωρικότητας του δικαίου ανταγωνισμού των συμβαλλομένων μερών -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2012 [ταξ. αρ. 347.776 ΣταΧ σ 2012]
 227. Στεφάνου Κωνσταντίνος Α. / Tο νομικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2015 [ταξ. αρ.
 228. Στράνης Δημήτριος Δ. / Η αναγνώριση αλλοδαπών ακαδημαϊκών διπλωμάτων -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2014 [ταξ. αρ. 34:378.21 ΣτρΔ α 2014]
 229. Στράγγας Ιωάννης / Φιλοσοφία του Δικαίου: τ.1. Έννοια και διαιρέσεις της Φιλοσοφίας του Δικαίου -- Νομική Βιβλιοθήκη, 1999 [ταξ. αρ. 340.12 ΣτρΙ φ 1999]
 230. Συμεωνίδου-Καστανίδου Ελισάβετ / Εγκλήματα κατά προσωπικών αγαθών (3η έκδ.) -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2016 [ταξ. αρ. 343.3/.7 ΣυμΕ ε 2016]
 231. Σύνδεσμος Ελλήνων Εμπορικολόγων / Κράτος, οικονομία και επιχείρηση: 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2015 [ταξ. αρ. 347.7(063) ΠΣΕΔ2014 κ 2015]
 232. Σύνδεσμος Ελλήνων Εμπορικολόγων / Σύγχρονα ζητήματα της οικογενειακής επιχείρησης: 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2015 [ταξ. αρ. 347.7(063) ΠΣΕΔ2015 σ 2016]
 233. Tαμαμίδης Αναστάσιος / Η κατάσχεση των τραπεζικών καταθέσεων ιδιωτών :    υπό το φως της νομολογίας μετά το άρθρ. 24 ν. 2915/2001 -- Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2005 [347.734 ΤαμΑ κ 2005]
 234. Tάχος Αναστάσιος / Κτήση κυριότητας επί δημοσίων κτησμάτων: και προστασία της βιομηχανίας και βιοτεχνίας (ερμηνεία του άρθρου 4, Ν.3127/2003) -- Εκδ. Σάκκουλα, 2006 [ταξ. αρ. 347.232 ΤαχΑ κ 2006].
 235. Τζέμος Βασίλης Γ. / Οργανωτικό διοικητικό δίκαιο -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2013 [ταξ. αρ. 342.9 ΤζεΒ ο 2013]
 236. Τζέμος Βασίλης Γ. / Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2015 [ταξ. αρ. 342.7(4-672EU ΤζεΒ χ 2015]
 237. Τιμητικός τόμος Εύης Λάσκαρι = Honorary volume for Evi Laskari: κείμενα  και άρθρα από το 5ο Διεθνές Συνέδριο Δικαίου της Πληροφορίας (ICIL 2012),αφιερωμένο στη μνήμη της Εύη Λάσκαρι / συντονισμός - επιμέλεια έργου Μαρία Κανελλοπούλου-Μπότη -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2013 [ταξ. αρ. 34(082.2) ΛασΕ τ 2013]
 238. Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Νικόλαο Κ. Κλαμαρή. Τ. Ι -- Εκδόσεις Σάκκουλα, 2016 [ταξ. αρ. 34(082.2) ΚλαΝ τ 2016]
 239. Τιμητικός τόμος Χριστόφορου Δ. Αργυρόπουλου -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2016 [ταξ. αρ. 34(082.2) ΑργΧ τ 2016]
 240. Τραυλός-Τζανετάτος Δημήτρης Α. / Εργατικό διεθνές δίκαιο : θεμελιώδη ζητήματα -- Σάκκουλας, 2017 [ταξ. αρ. 349.28 ΤραΔ ε 2017]
 241. Τσιλώνης, Βίκτωρ / Η δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου --  Νομική Βιβλιοθήκη, 2017 [ταξ. αρ. 341.645 ΤσιΒ δ 2017]
 242. Τσούμας Βασίλης / Κώδικας εμπορικών μισθώσεων: μετά τη θέση σε ισχύ του Ν. 4242/2014: σχόλια, νομολογία -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2014 [ταξ. αρ. 347.453(495) ΤσοΒ κ 2014]
 243. Τσουρουφλής Ανδρέας / Η ερμηνεία των διμερών διεθνών συμβάσεων για την αποφυγή της διπλής φορολογίας -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2010 [ταξ. αρ. 351.71 ΤσοΑ ε 2010]
 244. Υπαλληλικός κώδικας: Ν. 3528/2007 -- Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2016 [ταξ. αρ. 35.08(495)ΚΩΔ ΥΚ 2016]
 245. Φαρσεδάκης Ιάκωβος Ι. / Ανακριτική: δικαιώματα του ανθρώπου και    εγκληματογένεση (2η έκδ.) -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2014 [ταξ. αρ. 343.98 ΦαρΙ α 2014]
 246. Φαρχούντ Ιωάννης-Αλέξανδρος / Η αξίωση απόδοσης του κέρδους στην παράνομη χρησιμοποίηση εικόνας προσώπου -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2016 [ταξ. αρ. 347.15/.19 ΦαρΙ α 2016]
 247. Φαρχούντ Ιωάννης-Αλέξανδρος / Η προσωρινή ένδικη προστασία του χρηματοδοτικού “εκμισθωτή” -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2016 [ταξ. αρ. 347.45 ΦαρΙ π 2016]
 248. Φασούλης Κώστας / Ξένα ιδιωτικά σχολεία στην Ελλάδα -- Ατραπός, 2010 [ταξ. αρ. 34:37 ΦασΚ ξ 2010]
 249. Φασούλης Κώστας / Η ποιότητα στον ευρωπαϊκό χώρο ανώτατης εκπαίδευσης -- Ατραπός, 2010 [ταξ. αρ. 34:378 ΦασΚ π 2010]
 250. Φασούλης Κώστας / Σχέσεις κράτους - πανεπιστημίου -- Ατραπός, 2005 [ταξ. αρ. 34:378 ΦασΚ σ 2005]
 251. Φατούρος Αργύρης Α., Πλιάκος Αστέρης Δ. / Κεφάλαια ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου -- Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2000 [ταξ. αρ. 34(4-672EU) ΦατΑ κ 2000]
 252. Φεφές Μιχάλης Β. / Εισαγωγή στο δίκαιο : ενωσιακό, συνταγματικό, διοικητικό, ποινικό, αστικό, εμπορικό, εργατικό -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2016 [ταξ. αρ. 34 ΦεφΜ ε 2016]
 253. Φλογαΐτης Σπυρίδων Ι. / Η διοικητική σύμβαση -- Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1991 [ταξ.αρ. 351.712 ΦλοΣ δ 1991]
 254. Φορτσάκης Θεόδωρος Π. / Γαλλο-ελληνικό, ελληνο-γαλλικό λεξικό νομικών όρων. -- Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, 2013 [ταξ. αρ. 34(038)=133.1=14 ΦορΘ γ 2013]
 255. Φορτσάκης Θεόδωρος Π. (επιμ.) / Φορολογική νομοθεσία: ενημέρωση μέχρι τον Ν. 4415/2016 -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2016 [ταξ. αρ. 351.71(495)(094.5) ΦορΘ φ 2016]
 256. Φουντεδάκη Πηνελόπη Ν. / Τα δικαιώματα των βουλευτών -- τ.1. -- Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1993 [ταξ. αρ. 352.53 ΦουΠ δ 1993 1]
 257. Χαράκης Κρίστης / Αντικοινωνική συμπεριφορά των νέων της Κύπρου: ρατσιστικές τάσεις -- Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2005 [ταξ. αρ. 343.915 ΧαρΚ α 2005]
 258. Χαραλαμπάκης Αριστοτέλης / Ποινικός κώδικας: ερμηνεία κατ΄άρθρο: Τ.1. Άρθρα 1-234 -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2014 [ταξ. αρ. 343(495) ΚΩΔ ΧαρΑ 2014 1]
 259. "Χαριστήριον" Σύμμεικτα προς τιμήν Ιωάννη Κ. Δρυλλεράκη -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2015 [ταξ. Αρ. 34(082.2) ΔρυΙ χ 2015]
 260. Χατζηδημητρίου Φώτης, Ψηλός, Γεώργιος / Ασφαλιστική νομοθεσία : ανάλυση και ερμηνεία της νομοθεσίας, νομολογία και ασφαλιστική πρακτική ΙΚΑ - ΙΚΑ-ΤΕΑΜ, ασφάλιση- εισφορές - παροχές, ασφάλιση-εισφορές ΟΑΕΔ, ΟΕΚ, εργατική εστία, ασφάλιση ειδικά κλαδικά ταμεία κυρίας και επικουρικής ασφάλισης, επίσης για όλους τους ασφαλιστικούς φορείς, ανάλυση νομοθεσίας κ.λ.π. για τους θεσμούς, διαδοχική ασφάλιση, αναγνώριση υπηρεσιών, ελλήνων εξωτερικού, στρατιωτικών, αντιστασιακών, πολιτικών προσφύγων κ.λ.π., επίλυση ασφαλιστικών διαφορών, ασφάλιση κατά το δίκαιο της ΕΟΚ κ.λ.π. -- Εκδόσεις Δελτίου Εργατικής Νομοθεσίας, 1991  [ταξ. αρ. 349.2(495)(094.5) ΧατΦ α 1991]
 261. Χορομίδης Κώστας Γ. / Ό,τι άλλο έγραψα – Εκδόσεις Δέσποινα Σφακιανάκη, 2016 [ταξ. αρ. 347(495) ΧορΚ ο 2016 1+2+3]
 262. Χριστιανός Βασίλειος / Συνθήκη ΕΕ και ΣΛΕΕ: κατ' άρθρο ερμηνεία -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2012  [ταξ. αρ. 34(4-672EU) ΧριΒ σ 2012]
 263. Χριστοδούλου Κωνσταντίνος / Οι γενικοί λόγοι ακυρώσεως των δικαιοπραξιών: πλάνη, απάτη, απειλή: συμβολή στη θεωρία των ελαττωμάτων της δικαιοπρακτικής βουλήσεως -- Π.Ν. Σάκκουλας, 2016 [ταξ. αρ. 347.134 ΧριΚ γ 2016].
 264. Χριστοπούλου Χριστίνα Δ. / Η διαδικασία εξυγίανσης ως διαχρονικός θεσμός του ελληνικού δικαίου : δίκαιο εξυγίανσης & οικονομική κρίση -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2016 [ταξ. αρ. ]
 265. Χρυσανθάκης Χαράλαμπος / Διαγράμματα γενικού & ειδικού διοικητικού δικαίου -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2013 [ταξ. αρ. 342.9(495) ΧρυΧ δ 2013]
 266. Χρυσανθάκης Χαράλαμπος / Εισηγήσεις διοικητικού δικαίου -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2015 [ταξ. αρ. 342.9 ΧρυΧ ε 2015]
 267. Χρυσανθάκης Χαράλαμπος / Εισηγήσεις διοικητικού δικονομικού δικαίου -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2016 [ταξ. αρ. 351.95 ΧρυΧ ε 2016]
 268. Χρυσανθάκης Χαράλαμπος / Συμβούλιο της Επικρατείας -- Νομική Βιβλιοθήκη, 2012 [ταξ. αρ. 351.95 ΧρυΧ ε 2012]
 269. Ψούνη Νίκη / Κληρονομικό δίκαιο -- Εκδόσεις Σάκκουλα, 2016 [ταξ. αρ. 347.65 ΨουΝ κ 2016]
 270. Ψυχομάνης Σπύρος Δ. / Εγχειρίδιο τραπεζικού δικαίου -- Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2016.  [ταξ. αρ. ΔΣ 347.734(495) ΨυχΣ ε 2016]
 271. Azoulay Vincent / Περικλής -- Πόλις, 2015. [ταξ. Αρ. 342.34(38) AzoV π 2015]

 

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ

 1. Λύτρας Σωτήρης / La notion de sanction et la distinction fondamentale des sanctions -- L’Harmattan, 2015 [ταξ. αρ. 340.13 (495) ΛυτΣ n 2015] 
 2. Μελισινός Γεράσιμος / Die Bindung des Gerichts an die Parteiantrage nach 308 I ZPO -- Duncker & Humblot, 1982 [ταξ. αρ. 347.953(430) ΜελΓ b 1982]
 3. Τσιμάρας Κωνσταντίνος / Le régime constitutionnel du droit de la propriété : France, Grèce, Portugal -- Economica, 2005 [ταξ. αρ. 342.739 ΤσιΚ r 2005]
 4. Τσιμάρας Κωνσταντίνος / Le régime constitutionnel de la liberté d'entreprendre : France, Grèce, Portugal -- Esperia, 2003 [ταξ. αρ. 342.7 ΤσιΚ r 2003]
 5. Alberts Hans-Werner / Die Änderungsbefugnisse der Legislative im Bereich der Verfassungsgerichtsbarkeit: zugleich ein Beitrag zur Auslegung des Art. 79 Abs. 3 GG., 1972 [ταξ. αρ. 342(430) AlbH a 1972]
 6. Arzneimittel in der modernen Gesellschaft: Hilfe oder Risiko für den Patienten? Interdisziplinäre Fachtagung 26. bis 28. April 1984, Philipps-Universität Marburg -- Carl Heymanns, 1985 [ταξ. αρ. 347.56:614.25(063) AMG1984 1985]
 7. Bär  Wolfgan / Handbuch zur EDV-Beweissicherung -- Booeberg Verl., 2007 [ταξ. Αριθ. 343.14 BarW h 2007]
 8. Bartolini Fabiana / Ιταλο-ελληνικό, ελληνο-ιταλικό λεξικό νομικών όρων -- Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, 2014 [ταξ. αρ. 34(038)=131.1=14 BarF i 2014]
 9. Behrens Philipp / Die zentrale Durchsetzung von Gemeinschaftsrecht durch die Europäische Kommission aus der Perspektive ausgewählter Regime des Umweltvölkerrechts -- Tectum, 2006 [ταξ. αρ. 349.6 BehP z 2006]
 10. Blumenwitz Dieter / Die Überwindung der deutschen Teilung und die Vier Mächte / Dieter Blumenwitz -- Gebr. Mann, 1990 [ταξ. αρ. 32(430) BluD u 1990]
 11. Blumenwitz Dieter / Die Verfassungsentwicklung der Dritten Welt – Nymphenburger, 1983 [ταξ. αρ. 342(83)(091) BluD v 1983]
 12. Chi Tai-Nam / Das Herrschaftssystem Nordkoreas unter besonderer Berücksichtigung der Wiedervereinigungsproblematik -- Peter Lang, 1994 [ταξ. αρ. 342(519.3) ChiT h 1994]
 13. Gornig, Gilbert / Staatennachfolge und die Einigung Deutschlands, Teil II: Staatsvermögen und Staatsschulde -- Gebrüder Mann Verlag, 1992 [ταξ. αρ. 341.218.3(430) GorG s 1992 2]
 14. Bureau Dominique, Muid Watt Horatia / Droit international privé, 3. éd. mise à jour (tome I, partie générale) -- Presses Universitaires de France, 2014 [ταξ. αρ. 341.9(44) BurD d 2014 1]
 15. Bureau Dominique, Muid Watt Horatia / Droit international privé, 3. éd. mise à jour (tome I, partie spéciale) -- Presses Universitaires de France, 2014 [ταξ. αρ. 341.9(44) BurD d 2014 2]
 16. Dolde Klaus-Peter / Die politischen Rechte der Ausländer in der Bundesrepublik -- Duncker & Humblot, 1972 [ταξ. αρ. 342.717 DolK p 1972]
 17. Fitzpatrick Cordula / Künstliche Inseln und Anlagen auf See -- Peter Lang, 1997 [ταξ. αρ. 341.96:347.7 FirC k 1998]
 18. Fleck Gunter / Verleihung des Körperschaftsstatus an Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften in einer multikulturellen Gesellschaft -- Peter Lang, 2005 [ταξ. Αρ. 322(430) FleG v 2005]
 19. Fripp Eric / Nationality and statelessness in the international law of refugee status -- Hart publishing, 2016 [ταξ. αρ. 341.215.4 FriE n 2016]
 20. Fripp Eric / The law and practice of expulsion and exclusion from the United Kingdom -- Hart, 2015 [ταξ. αρ. 341.215.4 (410) FriE l 2015]
 21. Gaillard Emmanuel / Towards a uniform International Arbitration Law -- Juris Publishing, 2005 [ταξ. αρ. 341.63(063) TUI2003 2005]
 22. Gaillard Emmanuel …[et al.] / Anti-suit injunctions in international arbitration: IAI Seminar, Paris, November 21, 2003 – Juris, 2011 [ταξ. αρ. 341.63(063) IAI2003 a 2005]
 23. Gaillard Emmanuel …[et al.] / Fifteen years of NAFTA Chapter 11 Arbitration – Juris, 2011 [ταξ. αρ. 341.63(063) IAI2009 f 2011]
 24. Gaillard Emmanuel …[et al.] / Fouchard, Gaillard, Goldman on international commercial arbitration -- Kluwer Law International, 1999 [ταξ. αρ. 341.96:347.7 FouP f 1999]
 25. Gaillard Emmanuel …[et al.] / Legal Theory of international Arbitration -- Martinus Nijhoff Publishers, 2010 [ταξ. αρ. 341.63 GaiE l 2010]
 26. Gaillard Emmanuel …[et al.] / Precedent in international Arbitration -- Juris 2008 [ταξ. αρ. 341.63(063) IAI2007 p 2008]
 27. Gaillard Emmanuel …[et al.] / State entities in international arbitration -- Juris 2008 [ταξ. αρ. 341.63(063) IAI2005 s 2008]
 28. Gaillard Emmanuel …[et al.] / The review of international Arbitral Awards -- Juris 2010 [341.63(063) IAI2008 r 2010]
 29. Geppert Martin, Roßnagel Alexander / Telemediarecht Telekommunikations- und Multimediarecht: Telekommunikationsgesetz. Rahmenrichtlinie -- dtv Verlagsgesellschaft, 2004 [ταξ. αρ. 342.138 GepM t 2003]
 30. Gornig Gilbert (Hrsg.) / Belarus, Deutschland, Europa. Rechtliche und wirtschaftliche Betrachtungen von innen und außen -- Klages Verlag, 2011 [ταξ. αρ. 34(4)(430)(476) GorG b 2011]
 31. Gornig, Gilbert (Hrsg.) / Deutsch-polnische Begegnung zu Wissenschaft und Kultur, Societas Physicae Experimentalis, Schriftenreihe der Danziger Naturforschenden Gesellschaft (Bd. 3,4,6,7,8,12) -- Klages Verlag, 1997-
 32. Gornig Gilbert / Eigentum und Enteignung im Völkerrecht unter besonderer Berücksichtigung von Vertreibungen -- Felix-Ermacora-Inst. 2010 [ταξ. αρ. 341 GorG e 2010]
 33. Gornig Gilbert, Horn Hans-Detlef, Weiler Edgar / Erneuerbare Energien und Rechtsstaatliche Politik - Belarussische und deutsche Positione -- Klages Verlag, 2013 [ταξ. αρ. 349.6 GorG e 2013]
 34. Gornig Gilbert / Finanzkrise, die Krise der Euro-Zone = Financial crisis, the Euro-zone crisis -- Klages Verlag, 2012 [ταξ. αρ. 338.124.4(4-672EU) GorG f 2012]
 35. Gornig Gilbet / Kulturgüter: eine interdisziplinäre Betrachtung = Cultural assets -- Klages Verlag, 2011 [ταξ. αρ. 341.234(4-672EU) GorG m 2013]
 36. Gornig Gilbert / Minderheitenschutz: eine interdisziplinäre Betrachtung -- Klages Verlag, 2013 [ταξ. αρ. 341.234(4-672EU) GorG m 2013]
 37. Gornig Gilbert, Bohle Christina (hrsg.) / Nation - Nationalität - Staat -- Klages, 2013 [ταξ. αρ. 342.1 GorG n 2013]
 38. Heilbroner Robert L., Οι φιλόσοφοι του οικονομικού κόσμου, η  ζωή, οι καιροί και οι ιδέες των μεγάλων οικονομολόγων -- Εκδόσεις Κριτική, 2000 [340.12 HeiR w/φ 2000]
 39. Heun Werner / Das Mehrheitsprinzip in der Demokratie: Grundlagen, Struktur, Begrenzungen -- Duncker & Humblot, 1983 [ταξ. αρ. 342.34 HeuW m 1983]
 40. Hennebel, Ludovic / Traite de droit international  des droits de l’ homme -- Pedone, 2016 [ταξ. αρ. 341.231.14 HenL t 2016]
 41. Hoyningen-Huene Gerrick, Linck, Rüdiger, Krause, Rüdiger / Kündigungsschutzgesetz : Kommentar -- München :Beck, 2013 [ταξ. αρ. 349.25 HoyG k 2013]
 42. Husserl Edmund / Η κρίση της ευρωπαϊκής ανθρωπότητας και η φιλοσοφία -- Εκκρεμές, 2011 [340.12 HusE k/κ 2011]
 43. Kelsen Hans / Περί της ουσίας και της αξίας της δημοκρατίας -- Νομική Βιβλιοθήκη, 1998 [ταξ. αρ. 342.34 KelH ΚυπΜ π 1998]
 44. Kimminich Otto / Das Recht auf die Heimat -- [s.n.], 1989 [ταξ. αρ. 342.71(430) KimO r 1989]
 45. Koivurova, Timo / Introduction to international environmental law --Routledge, 2014 [341:502/504 KoiT i 2014]
 46. Leisner Anna / Kontinuität als Verfassungsprinzip -- Mohr Siebeck, 2002 [ταξ. αρ. 342 LeiA k 2002]
 47. Lorz Ralph Alexande / Modernes Grund- und Menschenrechtsverständnis und die Philosophie der Freiheit Kants -- Boorberg R., 1992 [ταξ. αρ. 342.7 LorR m 1992]
 48. Manfred Malina / Die völkerrechtliche Immunität ausländischer Staaten im zivilrechtlichen Erkenntnisverfahren -- 1978 [ταξ. αρ. 341.9 MalM v 1978]
 49. Martin Christiane / Berufsverbote für Geschäftsleiter von Kapitalgesellschaften: Analyse und Änderungsvorschläge mit rechtsvergleichender Würdigung des Company Directors Disqualification Act -- Peter Lang International, 2007 [ταξ. αρ. 347.7(430) MarC b 2007]
 50. Mayer Pierre, Heuzé Vincent / Droit international privé (11. éd.) -- Lextenso éditions, 2014 [ταξ. αρ. 341.9(44) MayP d 2014]
 51. Mönchmeyer Maren / Die Auswirkungen leistungshindernder und leistungserschwerender Umstände auf Lieferverträge: eine rechtsvergleichende Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung haftungsbeschränkter Vertragsklauseln -- Peter Lang, 2007 [ταξ. αρ. 347.44 MonM a 2006]
 52. Park Ki-Gab / La protection de la souveraineté aérienne -- A. Pedone, 1991 [ταξ. αρ. 341.226 ParK p 1991]
 53. Preis Ulrich, Sagan, Adam / Europäisches Arbeitsrecht : Grundlagen - Richtlinien Folgen für das deutsche Recht -- Köln : Ottoschmidt, 2015 [ταξ. αρ.349.2(4-672EU) PreU e 2015]
 54. Quasdorf Peter / Dogmatik der Grundrechte der Europäischen -- Peter Lang, 2001 [ταξ. αρ. 342.7(4-672EU) QuaP d 2001]
 55. Reinhard Franke / Der gerichtliche Vergleich im Verwaltungsprozess -- Peter Lang, 1995 [ταξ. αρ. 35.077 ReiF g 1995]
 56. Rengier, Rudolf / Strafrecht Besonderer Teil I. Vermögensdelikte -- C. H. Beck, 2002 [ταξ. Αρ. 343.7 RenR s 2002 1]
 57. Rösing Jörg / Beamtenstatut und Europäische Gemeinschaften -- Peter Lang, 1994 [ταξ. αρ. 35.08(4-672EU) RosJ b 1994]
 58. Schrader Hans-Hermann / Rechtsbegriff und Rechtsentwicklung der Verfassungstreue im öffentlichen Dienst -- Duncker & Humblot, 1985 [ ταξ. αρ. 35.07 SchH r 1985]
 59. Scicun, Wu / Recent developments in the South China Sea dispute -- Routledge, 2014 [ταξ. αρ. 341.221.2 ShiW r 2014]
 60. Teboul Gérard / Usages et coutume dans la jurisprudence administrative -- L.G.D.J., 1989 [ταξ. αρ. 342.9(44) TebG u 1989]
 61. Thies Martin / Zur Situation der gemeindlichen Selbstverwaltung im europäischen Einigungsprozess -- Peter Lang, 1995 [ταξ. αρ. 352 ThiM z 1995]
 62. Villagrán Abarzúa Marcelo Antonio / Verfassungsrechtliche Grundlagen der Gemeindeverwaltung in Chile -- Peter Lang, 2010 [ταξ. αρ. 342.25(83) VilM v 2010]
 63. Vollmer Jeanette / Verfügungsverhalten von Erblassern und dessen Auswirkungen auf das Ehegattenerbrecht und das Pflichtteilsrecht: ein Reformvorschlag anhand empirisch gewonnenen Tatsachenmaterials -- Peter Lang International, 2001 [ταξ. αρ. 347.67 VolJ v 2001]