Σεμινάρια υπηρεσιών Βιβλιοθήκης ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Γ' ΚΥΚΛΟΣ

Διαδραστική παρουσίαση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης οι οποίες συνεχίζουν να παρέχονται, υποστηρίζοντας την εκπαιδευτική/ερευνητική διαδικασία, προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις των καιρών και των μέτρων κατά της Πανδημίας OVID-19. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί με το διαδικτυακό μέσον τηλεδιάσκεψης webex ως ακολούθως :

 • Προπτυχιακοί φοιτητές: Δευτέρα 05/04/2021, ώρα 11:00 έως 12:00, πατώντας εδώ.
 • Μεταπτυχιακοί φοιτητές, Υποψήφιοι διδάκτορες, Μεταδιδάκτορες: Δευτέρα 05/04/2021, ώρα 14:00  έως 15:00, πατώντας εδώ.

Β' ΚΥΚΛΟΣ

Σεμινάρια για τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης οι οποίες συνεχίζουν να
παρέχονται, υποστηρίζοντας την εκπαιδευτική/ερευνητική διαδικασία,
προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις των καιρών και των μέτρων κατά της
Πανδημίας COVID-19.

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί με το διαδικτυακό μέσον τηλεδιάσκεψης
Webex ως ακολούθως:

 • Προπτυχιακοί φοιτητές: Δευτέρα 05/04/2021, ώρα 11:00 έως 12:00, πατώντας εδώ.
 • Μεταπτυχιακοί φοιτητές, Υποψήφιοι διδάκτορες, Μεταδιδάκτορες: Δευτέρα 05/04/2021, ώρα 14:00  έως 15:00, πατώντας εδώ.

Α' ΚΥΚΛΟΣ

Σεμινάρια προς τους φοιτητές ΠΜΣ της Νομικής Σχολής  με το διαδικτυακό μέσον τηλεδιάσκεψης Webex τις ακόλουθες ημέρες και ώρες.  Όλοι οι φοιτητές θα λάβουν σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα συμμετοχής, με δυνατότητα να συμμετέχουν σε όποιο επιθυμούν:

 • Τετάρτη 4/11/2020, ώρα 13:30 έως 15:00
 • Πέμπτη 5/11/2020, ώρα 09:30 έως 11:00
 • Τετάρτη 11/11/2020, ώρα 13:30 έως 15:00
 • Πέμπτη 12/11/2020, ώρα 09:30 έως 11:00
 • Τετάρτη 18/11/2020, ώρα 13:30 έως 15:00
 • Πέμπτη 19/11/2020, ώρα 09:30 έως 11:00
 • Πέμπτη 19/11/2020, ώρα 11:00 έως 12:30 (στα αγγλικά)
 • Πέμπτη 10/12/2020, ώρα 13:30 έως 15:00

Σεμινάρια προς τους προπτυχιακούς πρωτοετείς φοιτητές της Νομικής Σχολής που αφορούν τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του συστήματος βιβλιοθηκών του ΕΚΠΑ (χρήση του καταλόγου OPAC, ηλεκτρονικές υπηρεσίες, βάσεις δεδομένων, υπηρεσίες από απόσταση) . Θαπραγματοποιηθούν μεσω του  διαδικτυακό μέσον τηλεδιάσκεψης Webex ως ακολούθως :