Βάσεις νομικών δεδομένων

ΒΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ

Οι ελληνικές βάσεις δεδομένων απαιτούν σύνδεση με το δίκτυο του Πανεπιστημίου Αθηνών (VPN, Proxy server, κλπ.), καθώς και κωδικούς πρόσβασης. Όσοι χρήστες δε διαθέτουν κωδικούς, επικοινωνούν με τη Βιβλιοθήκη στο nomiki(at)lib.uoa.gr. Προτεραιότητα δίδεται στα μέλη της Νομικής Σχολής. Για να συνδεθείτε με το δίκτυο του Πανεπιστημίου Αθηνών, εάν δεν το έχετε ήδη κάνει, πατήστε εδώ.

  • Qualex: Παρέχει πρόσβαση στο πλήρες περιεχόμενο  των επιστημονικών περιοδικών του εκδοτικού οίκου Νομική Βιβλιοθήκη, η οποία σε συνδυασμό με τη λειτουργία διασύνδεσης, νομοθεσίας και νομολογίας προσφέρει δυνατότητα πλοήγησης ανά θέμα, δικαστήριο, νομοθέτημα ή περιοδικό. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες της είναι εφικτή από τις εγκαταστάσεις της Βιβλιοθήκης  αλλά και μέσω του δικτύου του ΕΚΠΑ για συγκεκριμένες κατηγορίες μελών.
  • Sakkoulas-online: Περιέχει πληροφόρηση για τα γνωστικά αντικείμενα του Ιδιωτικού Δικαίου και του Δημοσίου Δικαίου. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες της είναι εφικτή από τις εγκαταστάσεις της Βιβλιοθήκης  αλλά και μέσω του δικτύου του ΕΚΠΑ για συγκεκριμένες κατηγορίες μελών.
  • NOMOS: Παρέχει πλήρες κείμενο ελληνικής νομοθεσίας και νομολογίας, νομική αρθρογραφία, νομολογία ΔΕΚ, γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ, Εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών κλπ. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες της είναι εφικτή από τις εγκαταστάσεις της Βιβλιοθήκης  αλλά και μέσω του δικτύου του ΕΚΠΑ για συγκεκριμένες κατηγορίες μελών.
  • ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ: Πρόκειται  για την Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και η πρόσβαση στις υπηρεσίες της αποτελεί ευγενική χορηγία της Επιτροπής Τηλεματικής του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.  Η πρόσβαση στις υπηρεσίες της είναι εφικτή μόνον από τις εγκαταστάσεις της Βιβλιοθήκης.

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ

Οι ξενόγλωσσες βάσεις δεδομένων απαιτούν σύνδεση του χρήστη στο δικτύο του Πανεπιστημίου Αθηνών (VPN, Proxy server, κλπ.), χωρίς χρήση κωδικών. Για να συνδεθείτε με το δίκτυο του Πανεπιστημίου Αθηνών, εάν δεν το έχετε ήδη κάνει πατήστε εδώ.

  • Beckonline: Περιέχει νομοθετικές, νομολογιακές και ερευνητικές πληροφορίες από τον γερμανικό επιστημονικό χώρο και αποτελεί μια ιδιαίτερα πολύτιμη πηγή νομικών πληροφοριών για τη γερμανική κυρίως -αλλά όχι μόνο- έννομη τάξη. H πρόσβαση είναι εφικτή μέσω του δικτύου του Πανεπιστημίου Αθηνών (VPN, Proxy server, κλπ.).
  • Dalloz: Πρόκειται για μία από τις πιο ολοκληρωμένες γαλλικές βάσεις δεδομένων στο διαδίκτυο, επιτρέποντας την αναζήτηση και την περιήγηση στη γαλλική νομοθεσία και νομολογία συμπεριλαμβανομένων των πιο πρόσφατων άρθρων και δημοσιεύσεων.Εξειδικεύεται στο γαλλικό διοικητικό δίκαιο, το αστικό δίκαιο, το εργατικό δίκαιο, το ποινικό δίκαιο και το εμπορικό δίκαιο. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες της είναι εφικτή μέσω του δικτύου του Πανεπιστημίου Αθηνών (VPN, Proxy server, κλπ.) και, σύμφωνα με την τρέχουσα σύμβαση, επιτρέπεται η σύνδεση σε μόνο ένα χρήστη τη φορά.
  • Heinonline: Η βάση νομικών δεδομένων Heinonline περιέχει το πλήρες κείμενο όλων σχεδόν των αγγλόφωνων νομικών περιοδικών, ιδίως σε θέματα διεθνούς δικαίου και όχι μόνο. Περιλαμβάνει  επίσης σημαντικές συλλογές εγγράφων από την πρακτική των κρατών, ιδίως σε δύσκολα προσβάσιμες αποφάσεις και διοικητικές πράξεις. Βοήθεια για χρήση της βάσης μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο: http://help.heinonline.org/. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες της είναι εφικτή μέσω του δικτύου του Πανεπιστημίου Αθηνών (VPN, Proxy server, κλπ.).

  • JSTOR : Παρέχεται πρόσβαση στις συλλογές Arts & Sciences I, II, III, IV και V στις οποίες περιλαμβάνονται πάνω από 500 περιοδικά, καλύπτοντας διάφορες θεματικές κατηγορίες όπως οικονομικά, ιστορία, τέχνες, πολιτικές επιστήμες, γλώσσα και λογοτεχνία, εκπαίδευση,  μουσική, νομική κ.ά. H βάση προσφέρει τη δυνατότητα ανάκτησης σαρωμένων σελίδων και τευχών περιοδικών σχεδόν από το 1ο τεύχος τους, καλύπτοντας μεγάλη ποικιλία θεμάτων και γνωστικών αντικειμένων. Σύμφωνα με την πολιτική της JSTOR, δεν εξασφαλίζεται πρόσβαση στα τρέχοντα τεύχη αλλά από κάποιο χρονικό διάστημα στο παρελθόν, το οποίο εκτείνεται από μερικούς μήνες έως λίγα έτη, (γνωστό και ως moving wall) και το οποίο μπορεί να είναι διαφορετικό για κάθε τίτλο περιοδικού. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες της είναι εφικτή μέσω του δικτύου του Πανεπιστημίου Αθηνών (VPN,Proxy server κλπ).

  • Oxford Scholarship Online: Βάση που συγκεντρώνει ηλεκτρονικά βιβλία από τον εκδοτικό οίκο Oxford University Press και προσφέρει πρόσβαση στο πλήρες κείμενο μονογραφιών νομικής επιστήμης. Η πρόσβαση είναι εφικτή μέσω του δικτύου του Πανεπιστημίου Αθηνών (VPN, Proxy server, κλπ.).
  • Westlaw:Παρέχει πρόσβαση σε χιλιάδες υποθέσεις, νομοθετήματα, συνθήκες, άρθρα, περιοδικές εκδόσεις και άλλες πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές νομικής πληροφόρησης σε διεθνές επίπεδο που μπορούν να διευκολύνουν το έργο του νομικού ερευνητή.  Η πρόσβαση στις υπηρεσίες της είναι εφικτή μέσω του δικτύου του Πανεπιστημίου Αθηνών (VPN, Proxy server, κλπ.)

Βάσεις δεδομένων που αφορούν όλα τα γνωστικά αντικείμενα των Σχολών του ΕΚΠΑ: ΣΥΝΔΕΣΗ

Βάσεις δεδομένων στις οποίες παρέχεται πρόσβαση μέσω της συμμετοχής μας στο Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Heal-Link): ΣΥΝΔΕΣΗ

Βάσεις με δοκιμαστική πρόσβαση (για μικρό χρονικό διάστημα): ΣΥΝΔΕΣΗ