Βάσεις νομικών δεδομένων

H Βιβλιοθήκη είναι συνδρομητής και παρέχει πρόσβαση στις ακόλουθες βάσεις νομικών πληροφοριών ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και με άλλους παρόχους νομικής πληροφόρησης: 

  • ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ: Η εν λόγω υπηρεσία είναι χορηγία της Επιτροπής τηλεματικής του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες της είναι εφικτή μόνο από τις εγκαταστάσεις της Βιβλιοθήκης.
  • Heinonline: Η εν λόγω υπηρεσία αποκτήθηκε από ενέργειες και πόρους του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Νομικές Διεθνείς Σπουδές" της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες της είναι εφικτή μόνο μέσω του δικτύου του Πανεπιστημίου Αθηνών.ΣΥΝΔΕΣΗ με τις λοιπές βιβλιογραφικές βάσεις του ΕΚΠΑ.