Βάσεις νομικών δεδομένων

H Βιβλιοθήκη είναι συνδρομητής και παρέχει πρόσβαση στις ακόλουθες βάσεις νομικών πληροφοριών ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και με άλλες εθνικές και διεθνείς βάσεις νομικής πληροφόρησης: 

  • Νομική Βάση Πληροφοριών «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ» : Πλήρης τράπεζα νομικών πληροφοριών. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες της είναι εφικτή μόνο από τις εγκαταστάσεις της Βιβλιοθήκης, με χρήση κωδικών και απεριόριστο χρόνο χρήσης. Οδηγίες χρήσης.


    ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ: Η εν λόγω υπηρεσία είναι χορηγία της Επιτροπής τηλεματικής του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες της είναι εφικτή μόνο από τις εγκαταστάσεις της Βιβλιοθήκης.

  • Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline : Παρέχει πρόσβαση στο πλήρες περιεχόμενο 15 επιστημονικών περιοδικών, η οποία σε συνδυασμό με τη λειτουργία διασύνδεσης, νομοθεσίας και νομολογίας προσφέρει δυνατότητα πλοήγησης ανά θέμα, δικαστήριο, νομοθέτημα ή περιοδικό. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες της είναι εφικτή μόνο από τις εγκαταστάσεις της Βιβλιοθήκης.
  • Sakkoulas-online:Περιέχει πληροφόρηση για τα γνωστικά αντικείμενα του Ιδιωτικού Δικαίου και του Δημοσίου Δικαίου.Η πρόσβαση στις υπηρεσίες της είναι εφικτή μόνο από τις εγκαταστάσεις της βιβλιοθήκης.
  • NOMOS : Παρέχει πλήρες κείμενο ελληνικής νομοθεσίας και νομολογίας, νομική αρθρογραφία, νομολογία ΔΕΚ, γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ, Εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών κλπ. Η υπηρεσία είναι εφικτή μόνο από τις εγκαταστάσεις της Βιβλιοθήκης με χρήση κωδικών. 
  • Beckonline : Περιέχει νομοθετικές, νομολογιακές και ερευνητικές πληροφορίες από τον γερμανικό επιστημονικό χώρο και αποτελεί μια ιδιαίτερα πολύτιμη πηγή νομικών πληροφοριών για τη γερμανική κυρίως -αλλά όχι μόνο- έννομη τάξη. H πρόσβαση είναι εφικτή  από όλες τις εγκαταστάσεις του ΕΚΠΑ και μέσω VPN. 
  • Heinonline : Η βάση νομικών δεδομένων Heinonline περιέχει το πλήρες κείμενο όλων σχεδόν των αγγλόφωνων νομικών περιοδικών, ιδίως σε θέματα διεθνούς δικαίου και όχι μόνο. Περιλαμβάνει  επίσης σημαντικές συλλογές εγγράφων από την πρακτική των κρατών, ιδίως σε δύσκολα προσβάσιμες αποφάσεις και διοικητικές πράξεις. Βοήθεια για χρήση της βάσης μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο: http://help.heinonline.org/ Η πρόσβαση στις υπηρεσίες της είναι εφικτή μόνο μέσω του δικτύου του Πανεπιστημίου Αθηνών και μεσω VPN.
  • ΣΥΝΔΕΣΗ με τις λοιπές βιβλιογραφικές βάσεις του ΕΚΠΑ.