Βάσεις νομικών δεδομένων

H Βιβλιοθήκη είναι συνδρομητής και παρέχει πρόσβαση στις ακόλουθες βάσεις νομικών πληροφοριών ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και με άλλες εθνικές και διεθνείς βάσεις νομικής πληροφόρησης: 

  • Νομική Βάση Πληροφοριών «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ» : Πλήρης τράπεζα νομικών πληροφοριών. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες της είναι εφικτή μόνο από τις εγκαταστάσεις της Βιβλιοθήκης, με χρήση κωδικών και απεριόριστο χρόνο χρήσης. Οδηγίες χρήσης.

  • ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ: Η εν λόγω υπηρεσία είναι χορηγία της Επιτροπής τηλεματικής του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες της είναι εφικτή μόνο από τις εγκαταστάσεις της Βιβλιοθήκης.
  • Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline : Παρέχει πρόσβαση στο πλήρες περιεχόμενο 15 επιστημονικών περιοδικών, η οποία σε συνδυασμό με τη λειτουργία διασύνδεσης, νομοθεσίας και νομολογίας προσφέρει δυνατότητα πλοήγησης ανά θέμα, δικαστήριο, νομοθέτημα ή περιοδικό. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες της είναι εφικτή μόνο από τις εγκαταστάσεις της Βιβλιοθήκης.
  • NOMOS : Παρέχει πλήρες κείμενο ελληνικής νομοθεσίας και νομολογίας, νομική αρθρογραφία, νομολογία ΔΕΚ, γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ, Εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών κλπ.. Η υπηρεσία είναι εφικτή μόνο από τις εγκαταστάσεις της Βιβλιοθήκης με χρήση κωδικών. 
  • Beckonline : Περιέχει νομοθετικές, νομολογιακές και ερευνητικές πληροφορίες από τον γερμανικό επιστημονικό χώρο και αποτελεί μια ιδιαίτερα πολύτιμη πηγή νομικών πληροφοριών για τη γερμανική κυρίως -αλλά όχι μόνο- έννομη τάξη. H πρόσβαση είναι εφικτή  από όλες τις εγκαταστάσεις του ΕΚΠΑ και μέσω VPN. 


ΣΥΝΔΕΣΗ με τις λοιπές βιβλιογραφικές βάσεις του ΕΚΠΑ.