Βάσεις νομικών δεδομένων

H Βιβλιοθήκη είναι συνδρομητής και παρέχει πρόσβαση στις ακόλουθες βάσεις νομικών πληροφοριών ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και με άλλες εθνικές και διεθνείς βάσης νομικής πληροφόρησης: 

  • ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ» : Πλήρης τράπεζα νομικών πληροφοριών. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες της είναι εφικτή μόνο από τις εγκαταστάσεις της Βιβλιοθήκης, με χρήση κωδικών και απεριόριστο χρόνο χρήσης. Οδηγίες χρήσης.

  • ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ: Η εν λόγω υπηρεσία είναι χορηγία της Επιτροπής τηλεματικής του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες της είναι εφικτή μόνο από τις εγκαταστάσεις της Βιβλιοθήκης.


ΣΥΝΔΕΣΗ με τις λοιπές βιβλιογραφικές βάσεις του ΕΚΠΑ.