Βάσεις νομικών δεδομένων

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ

Η πρόσβαση στις  βάσεις δεδομένων που είναι συνδρομητής η Βιβλιοθήκη γίνεται κυρίως από τις εγκαταστάσεις της Βιβλιοθήκης.   Ειδικές κατηγορίες ενεργών μελών της Νομικής Σχολής (ΔΕΠ, φοιτητές ΠΜΣ, υποψήφιοι διδάκτορες και μεταδιδάκτορες) έχουν δυνατότητα και απομακρυσμένης πρόσβασης με χρήση κωδικών τους οποίους διαχειρίζεται η Βιβλιοθήκη.  Οι δικαιούχοι κωδικών  επικοινωνούν με τη Βιβλιοθήκη αποστέλλοντας σχετικό email στο nomiki(at)lib.uoa.gr.

Απαιτείται  σύνδεση του χρήστη στο  δίκτυο του ΕΚΠΑ (VPN, Proxy server, κλπ.).  Για να συνδεθείτε με το δίκτυο του ΕΚΠΑ, εάν δεν το έχετε ήδη κάνει, πατήστε εδώ.

  • Qualex: Παρέχει πρόσβαση στο πλήρες περιεχόμενο  των επιστημονικών περιοδικών του εκδοτικού οίκου Νομική Βιβλιοθήκη, η οποία σε συνδυασμό με τη λειτουργία διασύνδεσης, νομοθεσίας και νομολογίας προσφέρει δυνατότητα πλοήγησης ανά θέμα, δικαστήριο, νομοθέτημα ή περιοδικό. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες της είναι εφικτή από τις εγκαταστάσεις της Βιβλιοθήκης  αλλά και μέσω του δικτύου του ΕΚΠΑ για συγκεκριμένες κατηγορίες μελών.
  • Sakkoulas-online: Παρέχει πρόσβαση στο περιεχόμενο των ενοτήτων Ιδιωτικό, Δημόσιο και Ποινικό Δίκαιο.
  • NOMOS: Παρέχει πλήρες κείμενο ελληνικής νομοθεσίας και νομολογίας, νομική αρθρογραφία, νομολογία ΔΕΚ, γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ, Εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών κλπ.
  • ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ: Πρόκειται  για την Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και η πρόσβαση στις υπηρεσίες της αποτελεί ευγενική χορηγία της Επιτροπής Τηλεματικής του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. 

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ

Η πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων απαιτεί σύνδεση του χρήστη στο δίκτυο του ΕΚΠΑ (VPN, Proxy server, κλπ.), και είναι εφικτή χωρίς χρήση κωδικών.

Για να συνδεθείτε με το δίκτυο του Πανεπιστημίου Αθηνών, εάν δεν το έχετε ήδη κάνει πατήστε εδώ.

  • Beckonline: Περιέχει νομοθετικές, νομολογιακές και ερευνητικές πληροφορίες από τον γερμανικό επιστημονικό χώρο και αποτελεί μια ιδιαίτερα πολύτιμη πηγή νομικών πληροφοριών για τη γερμανική κυρίως -αλλά όχι μόνο- έννομη τάξη. H πρόσβαση είναι εφικτή μόνον μέσω του δικτύου του Πανεπιστημίου Αθηνών (VPN, Proxy server, κλπ.).
  • Dalloz: Πρόκειται για μία από τις πιο ολοκληρωμένες γαλλικές βάσεις δεδομένων στο διαδίκτυο, επιτρέποντας την αναζήτηση και την περιήγηση στη γαλλική νομοθεσία και νομολογία συμπεριλαμβανομένων των πιο πρόσφατων άρθρων και δημοσιεύσεων. Σύμφωνα με την τρέχουσα σύμβαση υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης σε δέκα θεματικές ενότητες και ταυτόχρονη πρόσβαση δυο χρηστών. 
  • Heinonline: Περιέχει το πλήρες κείμενο όλων σχεδόν των αγγλόφωνων νομικών περιοδικών, ιδίως σε θέματα διεθνούς δικαίου και όχι μόνο. Περιλαμβάνει  επίσης σημαντικές συλλογές εγγράφων από την πρακτική των κρατών, ιδίως σε δύσκολα προσβάσιμες αποφάσεις και διοικητικές πράξεις. Βοήθεια για χρήση της βάσης μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο: http://help.heinonline.org/.

  • JSTOR : Παρέχεται πρόσβαση στις συλλογές Arts & Sciences I, II, III, IV και V. Προσφέρει  δυνατότητα ανάκτησης σαρωμένων σελίδων και τευχών περιοδικών σχεδόν από το 1ο τεύχος τους, καλύπτοντας μεγάλη ποικιλία θεμάτων και γνωστικών αντικειμένων. Δεν εξασφαλίζεται πρόσβαση στα τρέχοντα τεύχη αλλά από κάποιο χρονικό διάστημα στο παρελθόν, (moving wall) και το οποίο μπορεί να είναι διαφορετικό για κάθε τίτλο περιοδικού.

  • Oxford Scholarship Online: Βάση που συγκεντρώνει ηλεκτρονικά βιβλία από τον εκδοτικό οίκο Oxford University Press και προσφέρει πρόσβαση στο πλήρες κείμενο μονογραφιών νομικής επιστήμης καθώς και σε επιλεγμένους τίτλους της σειράς Oxford Ηandbooks. Η πρόσβαση είναι εφικτή μέσω του δικτύου του Πανεπιστημίου Αθηνών (VPN, Proxy server, κλπ.).
  • Westlaw:Παρέχει πρόσβαση σε χιλιάδες υποθέσεις, νομοθετήματα, συνθήκες, άρθρα, περιοδικές εκδόσεις και άλλες πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές νομικής πληροφόρησης σε διεθνές επίπεδο που μπορούν να διευκολύνουν το έργο του νομικού ερευνητή.  Η πρόσβαση στις υπηρεσίες της είναι εφικτή μόνον μέσω του δικτύου του Πανεπιστημίου Αθηνών (VPN, Proxy server, κλπ.)

Βάσεις δεδομένων που αφορούν όλα τα γνωστικά αντικείμενα των Σχολών του ΕΚΠΑ: ΣΥΝΔΕΣΗ

Βάσεις δεδομένων στις οποίες παρέχεται πρόσβαση μέσω της συμμετοχής μας στο Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Heal-Link): ΣΥΝΔΕΣΗ

Βάσεις με δοκιμαστική πρόσβαση (για μικρό χρονικό διάστημα): ΣΥΝΔΕΣΗ