Υπηρεσία διαδανεισμού βιβλίων

Η υπηρεσία διαδανεισμού βιβλίων παρέχεται, προς το παρόν, σε συνεργασία μόνο με τη Νομική Σχολή του ΑΠΘ. ∆ικαίωμα διαδανεισμού έχουν όλα τα μέλη της Βιβλιοθήκης. 

Προκειμένου να πραγματοποιήσετε ένα αίτημα διαδανεισμού βιβλίου, θα πρέπει να απευθυνθείτε αυτοπροσώπως (με πιστοποίηση ταυτότητας) στο Γραφείο Διαδανεισμού της Βιβλιοθήκης. Όλα τα έξοδα αποστολής και παραλαβής του υλικού επιβαρύνουν αποκλειστικά τον τελικό χρήστη. Η διαμόρφωση του τελικού κόστους εξαρτάται από την υπηρεσία ταχυμεταφορών που θα επιλεγεί για την παράδοση της κάθε παραγγελίας.