Σεμινάρια υπηρεσιών Βιβλιοθήκης

Με την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους  αλλά και κατά την έναρξη του εαρινού εξαμήνου σχεδιάζονται και πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά σεμινάρια  για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης και τη χρήση εργαλείων αναζήτησης, οργάνωσης και διαχείρισης των πληροφοριακών πόρων. Τα σεμινάρια απευθύνονται στους  προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές,, αλλά και σε άλλα μέλη της Νομικής Σχολή  και διεξάγονται τόσο δια ζώσης στις εγκαταστάσεις της Βιβλιοθήκης όσο και εξ αποστάσεως (διαδικτυακά) με τη χρήση πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης.

Τα σεμινάρια δύνανται να επαναληφθούν και κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους εφόσον παραστεί ανάγκη.

Πραγματοποιούνται επίσης  εξειδικευμένα σεμινάρια για τη χρήση βάσεων δεδομένων και εργαλείων οργάνωσης και διαχείρισης πληροφορίας.

Μέρος της διαδικασίας των σεμιναρίων αποτελεί και η ξενάγηση στους χώρους της Βιβλιοθήκης.

Εκπαιδευτικό υλικό είναι διαθέσιμο  στο eclass και στο κανάλι της Βιβλιοθήκης στο YouTube  αλλά και στην ενότητα της ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης του ΕΚΠΑ «Μαθαίνω πως»