Ηλεκτρονικός κατάλογος OPAC

Μέσω του Ανοιχτού Δημοσίου Καταλόγου OPAC της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του ΕΚΠΑ παρέχεται η δυνατότητα εντοπισμού του υλικού που σας ενδιαφέρει και υπάρχει στην έντυπη και ψηφιακή συλλογή της Βιβλιοθήκης μας.

Οδηγίες αναζήτησης υλικού στον κατάλογο OPAC μπορείτε να βρείτε εδώ.