Δανεισμός (Τροποποίηση κανονισμού από 9/11/2020 λόγω των μέτρων αντιμετώπισης του COVID-19)

Μετά την επιβολή του γενικού απαγορευτικού, σύμφωνα με την ΚΥΑ (ΦΕΚ 6/11/2020 τχ.2ο αρ. φύλλου 4899) και την ανακοίνωση της Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης (9/11/2020) περιορίζονται μέχρι 30/11/2020 οι υπηρεσίες δια ζώσης εξυπηρέτησης κοινού και η Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής, αναπροσαρμόζει τη λειτουργία της, προτάσσοντας την εξυπηρέτηση έκτακτων αναγκών των μελών της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ.  Με την υπ. Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 76629/28/11/2020 (ΦΕΚ Β΄5255), ΚΥΑ , προβλέπεται η παράταση ισχύος των μέτρων έως 7 Δεκεμβρίου 2020

Για το εν λόγω διάστημα, θα παρέχεται δυνατότητα δανεισμού  μόνο στα μέλη της Νομικής Σχολής.

Η λειτουργία της Βιβλιοθήκης υπόκειται στις έως τώρα οδηγίες του ΕΟΔΥ και τις σχετικές εγκυκλίους περί τήρησης όλων των μέτρων προστασίας.

Δανεισμός για τα μέλη της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ:

  • Τα μέλη ΔΕΠ έχουν δικαίωμα δανεισμού έως επτά βιβλία με διάρκεια δανεισμού έως δεκαπέντε μέρες και δικαίωμα μιας ανανέωσης.
  • Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες και μεταδιδακτορικοί έχουν δικαίωμα δανεισμού έως έξι βιβλία τη φορά, με διάρκεια δανεισμού έως τρεις ημέρες και δικαίωμα μίας ανανέωσης.
  • Οι προπτυχιακοί φοιτητές έχουν δικαίωμα δανεισμού έως τρία βιβλία τη φορά, έως δύο ημέρες και δικαίωμα μιας ανανέωσης.

Λόγω του καθολικού απαγορευτικού, η διάρκεια δανεισμού παρατείνεται, η επιστροφή των βιβλίων θα γίνει μετά την άρση του  απαγορευτικού και οι δανειζόμενοι θα ειδοποιηθούν για τον ακριβή χρόνο επιστροφής.

Τεκμήρια με περιορισμένο αριθμό αντιτύπων ή αυξημένη ζήτηση ενδέχεται να έχουν μικρότερη διάρκεια δανεισμού

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΗΜΕΡΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ:

Δανεισμός     Επιστροφή

Δευτέρα   --> Τετάρτη

Τρίτη        --> Πέμπτη

Τετάρτη    --> Παρασκευή

Πέμπτη     --> Δευτέρα

Παρασκευή--> Δευτέρα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ:

Δανεισμός     Επιστροφή

Δευτέρα   --> Τρίτη

Τρίτη        --> Τετάρτη

Τετάρτη    --> Πέμπτη

Πέμπτη     --> Παρασκευή

Παρασκευή--> Δευτέρα

Διαδικασία:

  1. Οι χρήστες αναζητούν βιβλιογραφία στον ανοιχτό δημόσιο κατάλογο (OPAC). Αναλυτικές οδηγίες για την αναζήτηση στον OPAC είναι διαθέσιμες εδώ.
  2. Οι χρήστες καταγράφουν το αίτημά τους στην ηλεκτρονική φόρμα δανεισμού εδώ.
  3. Η Βιβλιοθήκη αποστέλλει απαντητικό email σχετικά με τη διαθεσιμότητα του υλικού και την ημερομηνία παραλαβής του.
  4. Η παραλαβή και επιστροφή των βιβλίων γίνεται καθημερινά από τις 8:30 έως τις 16:00, σε συγκεκριμένη ώρα και κατόπιν προκαθορισμένου ραντεβού.

To διάστημα αυτό η Βιβλιοθήκη θα εξυπηρετεί περιορισμένο αριθμό αιτημάτων δανεισμού και επιστροφών υλικού ημερησίως, τηρώντας τα μέτρα προστασίας προσωπικού και κοινού. Η εξυπηρέτηση γίνεται με σειρά προτεραιότητας χρόνου υποβολής των αιτημάτων.

Διευκρίνηση για ειδικές κατηγορίες υλικού:

Ο χρόνος δανεισμού του υλικού που φέρει την ένδειξη «Χρήση εντός Βιβλιοθήκης» ή «Πληροφοριακό υλικό» μπορεί να είναι μικρότερος, καθώς πρόκειται για υλικό με μεγάλη ζήτηση. Η επιστροφή του γίνεται ad hoc κατόπιν συνεννόησης  με το προσωπικό της Βιβλιοθήκης. Η καταχώριση αιτήματος δανεισμού στην  ηλεκτρονική φόρμα είναι υποχρεωτική . 

Για άρθρα περιοδικών ή αποφάσεις δικαστηρίων τα οποία δεν εντοπίζονται σε ηλεκτρονική μορφή  στις  βάσεις δεδομένων ή δεν έχετε κωδικούς πρόσβασης,  απαιτείται η αποστολή ηλεκτρονικού αιτήματος στο nomiki(at)lib.uoa.gr. Στο αίτημα θα αναγράφεται ο τίτλος, το έτος ή ο τόμος του περιοδικού, ο συγγραφέας, ο τίτλος και οι σελίδες του άρθρου καθώς και στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο αιτών είναι μέλος της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Η Βιβλιοθήκη με απαντητικό μήνυμα ενημερώνει  για τον τρόπο απόκτησης αυτού του υλικού.