Προσβασιμότητα - ΑμεΑ

Η Βιβλιοθήκη είναι προσβάσιμη από τα Άτομα με Αναπηρίες, από την είσοδο στην οδό Μαυρομιχάλη 17-19. Προσπαθούμε πάντα να βελτιώσουμε την υπάρχουσα υποδομή και να παρέχουμε περισσότερες υπηρεσίες σε συνεργασία με τη Μονάδα Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία του ΕΚΠΑ.