Δανεισμός διδακτικών συγγραμμάτων "Εύδοξος"

Η Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής λειτουργεί ως δανειστική για τα διδακτικά συγγράμματα στα πλαίσια του προγράμματος "Έύδοξος". Οι Βιβλιοθήκες προμηθεύονται έντυπα ή ηλεκτρονικά διδακτικά συγγράμματα, όπως ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρ. 37 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), μέσω του πληροφοριακού συστήματος "ΕΥΔΟΞΟΣ" και δημιουργούν συλλογή μακροχρόνιου δανεισμού συγγραμμάτων για τους φοιτητές που δεν έχουν δικαίωμα να προμηθευτούν δωρεάν συγγράμματα (άρθρ. 80 παρ. 10 του Ν. 4009/2011 (Α195). Ο δανεισμός υπόκειται στους όρους του άρθρ. 4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Φ12/93262/Β3 13-8-2012.

Η διάρκεια του δανεισμού είναι 30 ημέρες με δυνατότητα ανανέωσης για επιπλέον 30 ημέρες με μέγιστο αριθμό 2 συγγράμματα την φορά. Για τον δανεισμό είναι απαραίτητη η προσκόμιση έγκυρης φοιτητικής ταυτότητας ή πιστοποιητικό φοιτητικής ιδιότητας από τη γραμματεία της Σχολής.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του συστήματος «ΕΥΔΟΞΟΣ» στο διαδίκτυο.