Σεμινάριο υπηρεσιών Βιβλιοθήκης για τους φοιτητές του ενιαίου ΠΜΣ της Νομικής Σχολής

Κατηγορίες Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής

Σεμινάριο υπηρεσιών Βιβλιοθήκης για τους φοιτητές του ενιαίου ΠΜΣ της Νομικής Σχολής

«Γνωρίζω τη Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής και τις υπηρεσίες της»

Καλούνται οι φοιτητές του ενιαίου ΠΜΣ της Νομικής Σχολής σε ενημερωτική συνάντηση - σεμινάριο για τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της Bιβλιοθήκης (χρήση του καταλόγου, ηλεκτρονικές υπηρεσίες, βάσεις δεδομένων, υπηρεσίες από απόσταση, κ.ά.).

Η ενημέρωση θα γίνει στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ της Βιβλιοθήκης (είσοδος από Μαυρομιχάλη 17, 2ος όροφος) σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

·      Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017 & ώρα 14:30 – 15:30

·      Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017 & ώρα 14:30 – 15:30

Όσοι φοιτητές επιθυμούν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα δικά τους laptop.