Δωρεές 2020

Δωρεές εξοπλισμού και συλλογών βιβλίων:

  • ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ: Δωρεά 321 ελληνικών βιβλίων, τα οποία εμπλούτισαν την υπάρχουσα συλλογή "Δίκαιο και Λογοτεχνία". Η δωρεά έγινε αποδεκτή από το Εφορευτικό Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης στη συνεδρίαση της 19/02/2020 και εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του ΕΚΠΑ κατά την 21η συνεδρία της 16ης/7/2020.
  • Μ. ΒΕΡΡΟΙΟΠΟΥΛΟΥ-BUHLER: Δωρεά κλασικών παλαιών επίπλων και κάδρων (σύνολο 22), τα οποία κοσμούν την αίθουσα σπανίου υλικού της Βιβλιοθήκης, εις μνήμην Αλίνας Ζέπου κόρης του καθηγητού της Νομικής Σχολής Παναγιώτη Ζέπου. Η δωρεά έγινε αποδεκτή από το Εφορευτικό Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης στην συνεδρίαση της 18/05/2020 και εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του ΕΚΠΑ κατά την 23η συνεδρία της 4ης/8/2020.