Ηλεκτρονικοί κατάλογοι

Εάν επιθυμείτε να δείτε το υλικό άλλων Βιβλιοθηκών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους παρακάτω ηλεκτρονικούς καταλόγους:

Ζέφυρος

Ο Ζέφυρος προσφέρει ταυτόχρονη αναζήτηση και πρόσβαση στους Καταλόγους (OPACs) των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.

Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Κ.Ε.Α.Β.)

Ο συλλογικός κατάλογος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών δίνει ελεύθερη πρόσβαση στους κυριότερους καταλόγους των Βιβλιοθηκών της χώρας, περιλαμβάνοντας τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας.

 

Αργώ

Η Αργώ αποτελεί υπηρεσία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) και  προσφέρει πρόσβαση σε βιβλιογραφικές πηγές πληροφοριών που διατίθενται στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο.

Συλλογικός Κατάλογος Περιοδικών

Ο Συλλογικός Κατάλογος Περιοδικών είναι αποτέλεσμα μακροχρόνιας και συνεχούς συνεργασίας του ΕΚΤ με τις ελληνικές επιστημονικές και τεχνολογικές βιβλιοθήκες. Περιλαμβάνει στοιχεία για 30.719 τίτλους περιοδικών και τις συλλογές των 249 Βιβλιοθηκών που συμμετέχουν σε αυτόν.

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας

Στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας  φυλάσσονται ποικίλες κατηγορίες ιστορικών εγγράφων και σπάνιων βιβλίων. Εκτός από το Δημόσιο Κατάλογο (OPAC), παρέχεται η δυνατότητα αναζήτησης μέσα από την Ψηφιακή Βιβλιοθήκη στις πανεπιστημιακές επετηρίδες, εφημερίδες και χειρόγραφους κώδικες.

Catalogue Collectif de France (CCFR)

Ο συλλογικός κατάλογος της Γαλλίας παρέχει δυνατότητα ταυτόχρονης αναζήτησης στον κατάλογο των ψηφιοποιημένων συλλογών των Δημοτικών Βιβλιοθηκών, στον κατάλογο της Εθνικής Βιβλιοθήκης και στον κατάλογο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.

Copac®

Ο κατάλογος Copac® παρέχει ελεύθερη πρόσβαση στους ηλεκτρονικούς καταλόγους των Ακαδημαϊκών, Ειδικών και Εθνικών Βιβλιοθηκών της Μεγάλης Βρετανίας και της Ιρλανδίας, συμπεριλαμβανομένης και της British Library.