Φωτογράφιση / Φωτοτύπηση υλικού

Δίδεται δυνατότητα αναπαραγωγής περιορισμένου αριθμού φωτοαντιγράφων εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της Βιβλιοθήκης. Απαγορεύεται η συστηματική αποθήκευση ή αναπαραγωγή τους καθώς και οποιαδήποτε εμπορική χρήση τους.

Η χρήση του υλικού της Βιβλιοθήκης υπόκειται στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων (Ν. 2121/93 με τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις, τις διεθνείς συμβάσεις και το ευρωπαϊκό κεκτημένο). 

 

Τροποποίηση κανονισμού λόγω μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας:

Λόγω της τροποποίησης του κανονισμού για τα μέτρα προστασίας από τον COVID-19 τα βιβλία που φέρουν την ένδειξη «Χρήση εντός Βιβλιοθήκης», «Πληροφοριακό υλικό» και τα περιοδικά δεν δανείζονται. Δίδεται μόνο δυνατότητα ιδιωτικής αναπαραγωγής σύντομου αποσπάσματος, εντός της Βιβλιοθήκης, για εκπαιδευτική χρήση και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την Πνευματική Ιδιοκτησία, με ίδια μέσα (π.χ. κινητό, tablet ή φωτογραφική μηχανή) και με αχρησιμοποίητα γάντια μιας χρήσης τα οποία υποχρεούται να έχει ο χρήστης.

Για τα βιβλία που φέρουν την ένδειξη «Χρήση εντός Βιβλιοθήκης» ή «Πληροφοριακό υλικό» είναι απαραίτητη η καταχώριση του αιτήματος στην ηλεκτρονική φόρμα δανεισμού (βλ. δανεισμός). Για τα περιοδικά είναι απαραίτητη η αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στο nomiki@lib.uoa.gr, στο οποίο θα καταγράφεται ο τίτλος, το έτος ή ο τόμος του περιοδικού (έως 4 τόμοι τη φορά). Η Βιβλιοθήκη ενημερώνει τους χρήστες με email για τη διαθεσιμότητα του υλικού και τον χρόνο προσέλευσης.