Δωρεές 2023

  • ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κ. ΚΕΡΑΜΕΩΣ :  Δωρεά  συλλογής του ομότιμου Καθηγητή της Νομικής Σχολής Κωνσταντίνου Κ. Κεραμέως που αριθμεί χίλιους σαράντα οκτώ (1048) τίτλους/τόμους βιβλίων και εκατόν ενενήντα ενός (191) τίτλους (350 τόμους) περιοδικών), έγινε αποδεκτή από το Εφορευτικό Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης στη συνεδρίαση της 2ας/2/2023  και εγκρίθηκε από το Πρυτανικό Συμβούλιο με την Πράξη 140η /2023-2024.
     
  • ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΙΣΕ): Δωρεά βιβλίων και περιοδικών, που επιλέγηκαν από τη Βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου Συνταγματικών Ερευνών. Η δωρεά έγινε αποδεκτή από το Εφορευτικό Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης στη συνεδρίαση της 2ας/2/2023 και εγκρίθηκε από το Πρυτανικό Συμβούλιο κατά την συνεδρία της 3ης/4/2023.
     
  • ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΣΙΜΑΤΗ:  Δωρεά συλλογής του Επίτιμου Καθηγητή της Νομικής Σχολής κ. Γεωργίου Κασιμάτη. Η δωρεά έγινε αποδεκτή από το Εφορευτικό Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης στη συνεδρίαση της 2ας/2/2023  και εγκρίθηκε από το Πρυτανικό Συμβούλιο κατά την συνεδρίαση της 19ης/4/2023.
  • ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟΥΚΟΥΝΑ: Δωρεά βιβλίων και περιοδικών του Επίτιμου Καθηγητή της Νομικής Σχολής κ. Εμμανουήλ Ρούκουνα. Η δωρεά έγινε αποδεκτή από το Εφορευτικό Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης στη συνεδρίαση της 10ης/11/2023 και εγκρίθηκε από το Πρυτανικό Συμβούλιο κατά την συνεδρίαση της 18ης /12/2023.

  • KARL RIESENHUBER: Δωρεά βιβλίων του Καθηγητή Ιδιωτικού Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου στο Ruhr-Universität Bochum της Γερμανίας κ. Karl Riesenhuber. Η δωρεά έγινε αποδεκτή από το Εφορευτικό Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης στη συνεδρίαση της 2ας/2/2023 και εγκρίθηκε από το Πρυτανικό Συμβούλιο κατά την συνεδρίαση της 18ης/12/2023.

  • ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Μακροχρόνιος δανεισμός 51 έργων σημαντικών Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών (αριθμημένων μεταξοτυπιών ή εκτυπώσεων offset) τοποθετημένων σε πλαίσια (κορνίζες) με σκοπό την έκθεση στους χώρους εντός της Βιβλιοθήκης στο ιστορικό κτήριο του Παλαιού Χημείου. A. Αϊβάζογλου, Σ. Ανδρουτσάκης, Α. Απέργης, Γ. Βακιρτζής, Ε. Βαρλάμης, Χ. Γκαλτέμης, Π. Γράββαλος, Σ. Δασκαλάκης, Α. Δρούγκας, Ν. Εγγονόπουλος, Σ. Καλογεροπούλου, Τ. Κάνθος, Χ. Καράς, Β. Κελαϊδής, Γ. Κόττης, Α. Λαδόματτος, Ν. Λυμπερόπουλος, Μ. Μακρουλάκης, Κ. Μαλάμος, Ι. Μητσέα - Μαλάμου, Γ. Μιγάδης, Χ. Παλλαντζάς, Μ. Παντελιάς, Π. Πρέκας, Α.Μ. Τσάκαλη, Η. Mattise. Κατά  την 21η συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης του ΕΚΠΑ η οποία πραγματοποιήθηκε στις 22/4/2024, έγινε αποδεκτή η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μακροχρόνιου δανεισμού μεταξύ του Πρύτανη του ΕΚΠΑ και της Τράπεζας Πειραιώς με αναδρομική ισχύ καθώς τα έργα παραδόθηκαν και τοποθετήθηκαν στους χώρους της Βιβλιοθήκης στις 21/2/2023.