Δωρεές 2023

  • ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΙΣΕ): Δωρεά βιβλίων και περιοδικών, που επιλέγηκαν από τη Βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου Συνταγματικών Ερευνών. Η δωρεά έγινε αποδεκτή από το Εφορευτικό Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης στη συνεδρίαση της 2ας/2/2023 και εγκρίθηκε από το Πρυτανικό Συμβούλιο κατά την συνεδρία της 3ης/4/2023.
     
  • ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΣΙΜΑΤΗ:  Δωρεά συλλογής του Επίτιμου Καθηγητή της Νομικής Σχολής κ. Γεωργίου Κασιμάτη. Η δωρεά έγινε αποδεκτή από το Εφορευτικό Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης στη συνεδρίαση της 2ας/2/2023  και εγκρίθηκε από το Πρυτανικό Συμβούλιο κατά την συνεδρίαση της 19ης/4/2023.
  • ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟΥΚΟΥΝΑ: Δωρεά βιβλίων και περιοδικών του Επίτιμου Καθηγητή της Νομικής Σχολής κ. Εμμανουήλ Ρούκουνα. Η δωρεά έγινε αποδεκτή από το Εφορευτικό Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης στη συνεδρίαση της 10ης/11/2023 και εγκρίθηκε από το Πρυτανικό Συμβούλιο κατά την συνεδρίαση της 18ης /12/2023.

  • KARL RIESENHUBER: Δωρεά βιβλίων του Καθηγητή Ιδιωτικού Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου στο Ruhr-Universität Bochum της Γερμανίας κ. Karl Riesenhuber. Η δωρεά έγινε αποδεκτή από το Εφορευτικό Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης στη συνεδρίαση της 2ας/2/2023 και εγκρίθηκε από το Πρυτανικό Συμβούλιο κατά την συνεδρίαση της 18ης/12/2023.