Ιδρυματικό Αποθετήριο / Ψηφιακή Βιβλιοθήκη "Πέργαμος"

Η "Πέργαμος" αποτελεί την Ενιαία Πλατφόρμα Ιδρυματικού Αποθετηρίου / Ψηφιακής Βιβλιοθήκης (ΕΠΙΑΨΒ) του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Το υλικό το οποίο περιλαμβάνεται ή μπορεί να ενταχθεί στην Πέργαμο είναι:

  • Ψηφιακές συλλογές εκπαιδευτικής και πολιτιστικής αξίας για την ακαδημαϊκή κοινότητα
  • Πτυχιακές και Διπλωματικές εργασίες, Διδακτορικές Διατριβές
  • Σπάνιο ψηφιοποιημένο υλικό το οποίο ανήκει στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) ή σε άλλες οργανωτικές μονάδες του ΕΚΠΑ (π.χ. αποδελτιωμένες παλαιές περιοδικές εκδόσεις, βιβλία, άρθρα τιμητικών τόμων, πρακτικά συνεδρίων του ΕΚΠΑ)
  • Αρχεία και ιδιωτικές αρχειακές συλλογές
  • Εκπαιδευτικό υλικό για Φοιτητές με Αναπηρίες (ΦμεΑ)
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις και άλλο ερευνητικό υλικό

Η κατάθεση γίνεται μετά την υποστήριξη/έγκριση της εργασίας και πριν την ορκωμοσία

Η κατάθεση εργασιών στο αποθετήριο Πέργαμος και ο έλεγχος των δανειστικών εκκρεμοτήτων διεκπεραιώνονται χωρίς τη φυσική παρουσία των φοιτητών στους χώρους της Γραμματείας και της Βιβλιοθήκης της Νομικής Σχολής ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες:

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδκασία κατάθεσης στο αποθετήριο θα βρείτε στο πλήρως κατατοπιστικό video www.youtube.com/watch

Ακολούθως παρατίθενται χρήσιμα έγγραφα που απευθύνονται σε υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές της Νομικής Σχολής, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στη μορφοποίηση και  κατάθεση των διατριβών ή διπλωματικών  εργασιών: