Εφορευτικό Συμβούλιο Βιβλιοθήκης Νομικής Σχολής

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του ΕΚΠΑ, για την υποστήριξη του έργου της κάθε Βιβλιοθήκης Σχολής ορίζεται το οικείο Εφορευτικό Συμβούλιο με διετή θητεία.

Εφορευτικό Συμβούλιο Ακαδημαϊκών ετών 2023-2024 και 2024-2025

Με την από 22/11/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Νομικής Σχολής, ορίστηκε το Εφορευτικό Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης

Πρόεδρος: o Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής  κ. Λίνος-Αλέξανδρος Σισιλιάνος (ex officio)

Τακτικά μέλη: καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Χριστοδούλου, αναπληρωτής καθηγητής κ. Νικόλαος Παπασπύρου, αναπληρωτής καθηγητής κ. Βασίλειος Βουτσάκης.

Αναπληρωματικά μέλη: επίκουρη καθηγήτρια κ. Αθανασία Διονυσοπούλου, επίκουρος καθηγητής επί θητεία κ. Μιχαήλ Μαρκουλάκης, αναπληρωτής καθηγητής κ. Εμμανουήλ Περάκης.

Στο Εφορευτικό Συμβούλιο συμμετέχει με εισηγητική αρμοδιότητα, χωρίς δικαίωμα ψήφου η υπεύθυνη της Βιβλιοθήκης κ. Βασιλική Στρακαντούνα, Βιβλιοθηκονόμος ΠΕ- MSc, η οποία αναπληρώνεται από τη Βιβλιοθηκονόμο TE κ. Σουλτάνα Ιωάννου.

.......................................................................................................................................................................

Εφορευτικό Συμβούλιο Ακαδημαϊκών ετών 2021-2022 και 2022-2023

Με την από 15/9/2021 απόφαση της 1ης Συνέλευσης της Νομικής Σχολής ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, συγκροτήθηκε το Εφορευτικό Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης της Νομικής Σχολής για τα ακαδημαϊκά έτη 2021-2022 και 2022-2023 ως εξής:

Πρόεδρος: o Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής  κ. Λίνος-Αλέξανδρος Σισιλιάνος (ex officio)

Τακτικά μέλη: οι κ. Κωνσταντίνος Χριστοδούλου,καθηγητής,  κ. Χαράλαμπος Παμπούκης, καθηγητής και η κ. Αθηνά Δημοπούλου,αναπληρώτρια καθηγήτρια.

Αναπληρωματικά μέλη: οι κ. Δημήτριος Τσικρικάς, καθηγητής κ. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου, καθηγήτρια και η κ. Αθανασία Διονυσοπούλου, επίκουρη καθηγήτρια.

Στο Εφορευτικό Συμβούλιο συμμετέχει με εισηγητική αρμοδιότητα, χωρίς δικαίωμα ψήφου η υπεύθυνη της Βιβλιοθήκης κ. Βασιλική Στρακαντούνα, Βιβλιοθηκονόμος ΠΕ- MSc, η οποία αναπληρώνεται από τη Βιβλιοθηκονόμο TE κ. Σουλτάνα Ιωάννου

.........................................................................................................................................................

Εφορευτικό Συμβούλιο Ακαδημαϊκών ετών 2019-2020 και 2020-2021

Με την από 20/03/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Νομικής Σχολής, ορίστηκε το Εφορευτικό Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης

Πρόεδρος: η Κοσμήτορας της Νομικής  Σχολής κα Καλλιόπη Χριστακάκου-Φωτιάδη, Καθηγήτρια (ex officio).

Τακτικά μέλη: οι κ.κ. Μιχαήλ Αυγουστιανάκης, Καθηγητής, Αντώνιος Καραμπατζός, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ανδρέας Χέλμης, Επίκουρος Καθηγητής. 

Αναπληρωματικά μέλη: οι κ.κ. Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, Αναπληρωτής καθηγητής,  Ιωάννης Δεληκωστόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής, Ζαφείρης Τσολακίδης, Επίκουρος Καθηγητής, Ιάκωβος Βενιέρης, Επίκουρος Καθηγητής.

Στο Εφορευτικό Συμβούλιο συμμετέχει με εισηγητική αρμοδιότητα, χωρίς δικαίωμα ψήφου η υπεύθυνη της Βιβλιοθήκης κ. Βασιλική Στρακαντούνα, Βιβλιοθηκονόμος ΠΕ - MSc.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Εφορευτικό Συμβούλιο Ακαδημαϊκών ετών 2017-2018 και 2018-2019

Με την από 15/03/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Νομικής Σχολής, ορίστηκε το Εφορευτικό Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης.

Πρόεδρος:η Κοσμήτορας κ. Διονυσία Καλλινίκου, Καθηγήτρια (ex officio)

Τακτικά μέλη:οι κ.κ. Ελευθερία Παπαγιάννη, Καθηγήτρια, Μιχαήλ Αυγουστιανάκης, Καθηγητής, Αντώνιος Καραμπατζός, Αναπληρωτής Καθηγητής.

Στο Εφορευτικό Συμβούλιο συμμετέχει με εισηγητική αρμοδιότητα, χωρίς δικαίωμα ψήφου η υπεύθυνη της Βιβλιοθήκης κ. Βασιλική Στρακαντούνα, Βιβλιοθηκονόμος ΠΕ - MSc.