Υπεύθυνη Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης

Στρακαντούνα Βασιλική, ΠΕ Βιβλιοθηκονόμος, Tηλέφωνο: 210-3688066, email: vstrakan(at)uoa.gr

Προσωπικό βιβλιοθήκης

 • Γκούβα Πολυξένη, ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος, Τηλέφωνο: 210-3688049, email: pgouva(at)uoa.gr
 • Ιωάννου Σουλτάνα, ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος, Τηλέφωνο: 210-3688077, email: sioannou(at)uoa.gr
 • Κατσέα Μαρία, ΠΕ Βιβλιοθηκονόμος, Τηλέφωνο: 210-3688073, email: mkatsea(at)uoa.gr
 • Λιάκος Γεώργιος, ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος, Τηλέφωνο: 210-3688087, email: gliakos(at)uoa.gr
 • Μαζνώκη Μαρία, ΠΕ Βιβλιοθηκονόμος, Τηλέφωνο: 210-3688068, email: mmaznoki(at)uoa.gr
 • Μπλουγουρά Κυριακή, ΠΕ Βιβλιοθηκονόμος, Τηλέφωνο: 210-3688067, email: kblougoura@uoa.gr
 • Ράμμα Χαρίκλεια, ΠΕ Βιβλιοθηκονόμος, Τηλέφωνο: 210-3688061, email: xramma(at)uoa.gr
 • Ριζόπουλος Κωνσταντίνος, ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος, Τηλέφωνο: 210-3688076, email:krizop(at)uoa.gr
 • Τσουκανέλη Ελευθερία, ΤΕ Διοικητικός, Τηλέφωνο: 210-3688068, email: etsoukan(at)law.uoa.gr
 • Χουντάλα Άννα, ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος, Τηλέφωνο: 210-3688083, email: ahountal(at)uoa.gr

Eργάστηκαν επίσης στη βιβλιοθήκη:

 • Αμοιραλή Ελένη, ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος
 • Κιούση Αναστασία, ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος
 • Κόντη Αναστασία, ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος
 • Κουφοστάθη Παναγιώτα, ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος
 • Μπουλουγούρη Δήμητρα, ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος
 • Ντανάκα Τριανταφυλλιά, ΠΕ Βιβλιοθηκονόμος
 • Σορώκου Γεωργία-Δήμητρα, ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος
 • Ταράνη Μυρσίνη, ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος
 • Χαλκιαδάκη, Ειρήνη, ΠΕ Βιβλιοθηκονόμος