Σεμινάρια υπηρεσιών Βιβλιοθήκης

Η Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής διοργανώνει σεμινάρια πληροφοριακής παιδείας σε φοιτητές της Σχολής αλλά και σε άλλες ομάδες χρηστών κατόπιν συνεννόησης.

Τα σεμινάρια σχεδιάζονται και πραγματοποιούνται  στην αρχή κάθε εξαμήνου και αφορούν τόσο στις παρεχόμενες υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης όσο και στη χρήση εργαλείων αναζήτησης, οργάνωσης και διαχείρισης των πληροφοριακών πόρων.  Δύνανται να επαναληφθούν και κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους εφόσον παραστεί ανάγκη.  Απευθύνονται στους  προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και διεξάγονται δια ζώσης στις εγκαταστάσεις της Βιβλιοθήκης και εξ αποστάσεως (διαδικτυακά) με τη χρήση πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης.

Για την καλύτερη οργάνωση των σεμιναρίων, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι (μέλη ΔΕΠ ή επικεφαλείς ομάδων χρηστών), να συμπληρώνουν την Αίτηση για οργάνωση σεμιναρίου

Μέρος της διαδικασίας των σεμιναρίων αποτελεί και η ξενάγηση στους χώρους της Βιβλιοθήκης.

Εκπαιδευτικό υλικό είναι διαθέσιμο στο eclass και στο κανάλι της Βιβλιοθήκης στο YouTube  αλλά και στην ενότητα της ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης του ΕΚΠΑ «Μαθαίνω πως»

Πληροφορίες για προηγούμενα σεμινάρια πληροφοριακής παιδείας που έχει οργανώσει η Βιβλιοθήκη μπορείτε να βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 (προπτυχιακοί / μεταπτυχιακοί)

Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 (προπτυχιακοί / μεταπτυχιακοί)

Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 (προπτυχιακοί / μεταπτυχιακοί)

Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 (προπτυχιακοί / μεταπτυχιακοί)

Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

 

Αξιολόγηση σεμιναρίων

Προκειμένου να υπάρχει ανατροφοδότηση από την διοργάνωση των σεμιναρίων εκπαίδευσης των φοιτητών και να βελτιωθεί περαιτέρω η υπηρεσία, συντάχθηκε σύντομο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης  το οποίο παρακαλούνται να συμπληρώνουν οι εκπαιδευόμενοι.

Συστήνεται επίσης στους πρωτοετείς προπτυχιακούς φοιτητές, η συμπλήρωση και του QUIZ γνώσεων λειτουργίας της Βιβλιοθήκης