Εκπαιδευτικά σεμινάρια υπηρεσιών Βιβλιοθήκης

Η ομάδα πληροφοριακής εκπαίδευσης της Βιβλιοθήκης σχεδιάζει και οργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια για την παρουσίαση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη χρήση εργαλείων αναζήτησης, οργάνωσης και διαχείρισης των πληροφοριακών πόρων. Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους, απευθύνονται στους πρωτοετείς προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και διεξάγονται τόσο δια ζώσης στις εγκαταστάσεις της Βιβλιοθήκης όσο και εξ αποστάσεως (διαδικτυακά) με τη χρήση πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης.

Τα σεμινάρια δύνανται να επαναληφθούν και κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους εφόσον παραστεί ανάγκη. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα πραγματοποίησης εξειδικευμένων σεμιναρίων για χρήση βάσεων δεδομένων ή εργαλείων οργάνωσης και διαχείρισης πληροφορίας.

Μέρος της διαδικασίας των σεμιναρίων πληροφοριακής εκπαίδευσης αποτελεί και η ξενάγηση στους χώρους της Βιβλιοθήκης. 

Εκπαιδευτικό υλικό μπορείτε να αναζητήσετε στην ενότητα της ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης «Μαθαίνω πως» αλλά και στο κανάλι της Βιβλιοθήκης στο YouTube.

Για πληροφορίες σχετικά με σεμινάρια πληροφοριακής παιδείας παρελθόντων ετών αλλά και τρέχοντα, μπορείτε να δείτε εδώ.