Ηλεκτρονικά βιβλία

 • BASE: Μηχανή αναζήτησης για ακαδημαϊκά τεκμήρια ανά τον κόσμο, με πρόσβαση στο πλήρες κείμενο περίπου στο 60% αυτών. Περιλαμβάνει και υλικό νομικού περιεχομένου. 
 • Brill: Ο εκδοτικός οίκος Brill έχει δημοσιεύσει 400 βιβλία ανοικτής πρόσβασης και 25 περιοδικά πλήρους πρόσβασης.
 • Cambridge Core: Ο εκδοτικός οίκος Cambridge University Press παρέχει τα εγχειρίδια της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε μορφή HTML. Για πρόσβαση σε περισσότερα τεκμήρια, προτείνουμε να γίνεται σύνδεση μέσω του Δικτύου του ΕΚΠΑ.
 • ElgarOnline: Ο εκδοτικός οίκος Edward Elgar Publishing για να υποστήρίξει την εξ'αποστέσεως διδασκαλία δημιούργησε μια online πλατφόρμα με δωρεάν ψηφιακό υλικό και νομικού περιεχομένου.
 • ELSEVIER: Ο εκδοτικός οίκος ELSEVIER περιλαμβάνει βιβλία και περιοδικά από πολλά γνωστικά πεδία, συμπεριλαμβάνοντας και αρκετά άρθρα νομικών περιοδικών ανοιχτής πρόσβασης.
 • Hathitrust: Η βάση δεδομένων HathiTrust είναι ένας μη κερδοσκοπικός συνεταιρισμός ακαδημαϊκών και ερευνητικών βιβλιοθηκών, που διατηρεί πάνω από 17 εκατομμύρια ψηφιοποιημένα βιβλία και άρθρ περιοδικών.
 • IMF eLibrary : Η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου με θεματικές όπως Δίκαιο, Οικονομία, Πολιτικές Επιστήμες κ.ά.
 • JSTOR: Ψηφιακή βιβλιοθήκη ακαδημαϊκών περιοδικών και βιβλίων.
 • OAPEN Library: Πλατφόρμα που διαθέτει επιστημονικά συγγράμματα σε ηλεκτρονική μορφή σε συνεργασία με Ευρωπαϊκούς εκδοτικούς οίκους, συμεριλαμβάνοντας αρκετά νομικά.
 • Observing Law: Πρωτοβουλία έκδοσης βιβλίων ανοιχτής πρόσβασης που αναπτύχθηκε από τη συνεργασία του Ιδρύματος «School of Advanced Study» και του εκδοτικού οίκου «University of London Press».

 • Open Research Library: Συλλογή επιστημονικών συγγραμμάτων και άρθρων ανοικτής πρόσβασης σε πολλές θεματικές (μεταξύ των οποίων και η Νομική). Για κάθε τεκμήριο παρατίθεται λίστα με τις αναφορές (citations) που έχουν γίνει προς αυτό.
 • OpenTextbooks by OER Commons: Συλλογή πανεπιστημιακών συγγραμμάτων, οργανωμένη κατά θέμα και κατά πάροχο.
 • Oxford University Press: Περιλαμβάνει κάποιες μονογραφίες ανοιχτής πρόσβασης νομικού περιεχομένου.
 • Project Gutenberg: Ο εκδοτικός οίκος Gutenberg δημιούργησε μια βάση δεδομένων με πάνω από 60.000 τεκμήρια ανοιχτής πρόσβασης περιλαμβάνοντας και νομικά βιβλία.
 • Project MUSE: Το πρόγραμμα MUSE παρέχει ψηφιακό υλικό ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών, συμπεριλαμβάνοντας νομικά βιβλία και περιοδικά δωρεάν. Μετά την αναζήτησή σας, επιλέξτε δεξιά το κουτάκι "Only content I have access to".
 • Sydney University Press Law books on AustLII: Το Ίδρυμα AustLII έχει δημοσιεύσει  έναν κατάλογο νομικών βιβλίων ανοιχτής πρόσβασης του εκδοτικού οίκου Sydney University Press. 

 • Worldcat: Μηχανή αναζήτησης βιβλίων και άρθρων, νομικού περιεχομένου και όχι μόνο, με την επιλογή "Open Access".