Παραγγελία άρθρων

Η Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής είναι ενεργό μέλος του Δικτύου Διαδανεισμού «ΕΡΜΗΣ» του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης. Οι χρήστες της έχουν τη δυνατότητα παραγγελίας άρθρων περιοδικών, που δεν υπάρχουν στη συλλογή της Βιβλιοθήκης, αλλά σε άλλες Βιβλιοθήκες του εσωτερικού και του εξωτερικού. Ταυτόχρονα θέτουμε στη διάθεση των άλλων Βιβλιοθηκών την τοπική συλλογή μας.

Δικαίωμα παραγγελίας άρθρων έχουν όλα τα μέλη της Βιβλιοθήκης (μέλη ΔΕΠ, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, διδάκτορες και λοιπό προσωπικό) καθώς και όλοι όσοι χρειάζονται πληροφορίες από νομικά περιοδικά. 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ