Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και δίκτυο

Η Βιβλιοθήκη διαθέτει αίθουσα ηλεκτρονικών υπολογιστών. Δικαίωμα χρήσης των υπολογιστών της Βιβλιοθήκης έχουν όλα τα μέλη της. Σε κάθε υπολογιστή επιτρέπεται να εργάζεται μόνο ένα άτομο, εκτός εάν πρόκειται για συγγραφή εργασίας. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει προηγουμένως να έχει ενημερωθεί το προσωπικό της Βιβλιοθήκης.    

Στους υπολογιστές επιτρέπεται η συγγραφή εργασιών, με τη χρήση κοινών εφαρμογών γραφείου, καθώς και η περιήγηση στο διαδίκτυο, μόνο για τη συλλογή πληροφοριών που συμβάλλουν στην εκπαιδευτική ή την ερευνητική διαδικασία. Δεν επιτρέπεται η άσκοπη περιήγηση στο διαδίκτυο και η εγκατάσταση ή δημιουργία διαφόρων προγραμμάτων.

Επίσης, είναι δυνατή η πρόσβαση στο internet μέσω της Υπηρεσίας Ασύρματης Πρόσβασης Διαδικτύου του Πανεπιστημίου Αθηνών (Wi-Fi).

Το αρμόδιο προσωπικό της Βιβλιοθήκης έχει δικαίωμα να επέμβει και να άρει το δικαίωμα χρήσης, όποτε θεωρεί ότι κάποιος χρήστης παραβιάζει τους κανόνες χρήσης των υπολογιστών της Βιβλιοθήκης.

Τροποποίηση κανονισμού λόγω μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας:

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές του 2ου ορόφου χρησιμοποιούνται μόνο κατόπιν αιτήματος για χρήση των νομικών βάσεων δεδομένων.