Ηλεκτρονικές πηγές νομικής πληροφόρησης ανοικτής πρόσβασης

Η ανοικτή πρόσβαση αναφέρεται στην ελεύθερη διαθεσιμότητα προϊόντων ερευνητικής δραστηριότητας στο διαδίκτυο. Πρόκειται δηλαδή για δωρεάν και ελεύθερη από τους περισσότερους περιορισμούς πνευματικών δικαιωμάτων διαδικτυακή πρόσβαση σε ψηφιακό ακαδημαϊκό και επιστημονικό περιεχόμενο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ερευνητικούς ή άλλους σκοπούς.

Περισσότερες πληροφορίες για την Ανοικτή Πρόσβαση και τις Βιβλιοθήκες του ΕΚΠΑ μπορείτε να δείτε εδώ.

Περιηγηθείτε παρακάτω για πλήρη πρόσβαση νομικής πληροφόρησης σε:

Ηλεκτρονικά βιβλία

Ψηφιακά αποθετήρια

Συλλογές νομοθεσιών/νομολογιών/άρθρων

Περιοδικά