Ψηφιακά αποθετήρια

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

 • Αποθετήριο "ΚΑΛΛΙΠΟΣ": Ιστότοπος συλλογής συγγραμμάτων, πλήρους κειμένου και επαιδευτικού υλικού, βοηθημάτων και μαθησιακών αντικειμένων μέσω πέντε θεματικών περιοχών.
 • Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών ΔιατριβώνΣτο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) συγκεντρώνεται το σύνολο των διδακτορικών διατριβών που έχουν εκπονηθεί στα ελληνικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, καθώς και οι διδακτορικές διατριβές που έχουν εκπονηθεί από Έλληνες διδάκτορες σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εξωτερικού και έχουν αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ.

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ:

 • Dart Europe - e-Thesis portal: Προσφέρει πρόσβαση σε ευρωπαϊκές ερευνητικές διατριβές που παρέχονται από μια συνεργασία ερευνητικών Βιβλιοθηκών αλλά και από Κοινοπραξιών Βιβλιοθηκών.
 • Electronic Theses Online System (EThOS): To σύστημα EThos της British Library έχει ως στόχο να παρέχει πρόσβαση σε βρετανικές διατριβές σε πολλούς κλάδους, συμπεριλαμβανομένης της νομικής επιστήμης. Πολλές διατριβές διατίθενται σε πλήρες κείμενο ως pdf.
 • Law ArXiv: Αποθετήριο ανοικτής πρόσβασης προδημοσιεύσεων (preprints) που αφορούν όλους τους κλάδους του δικαίου.
 • Legal RepositoriesΜηχανή αναζήτησης που συγκεντρώνει τα ψηφιακά αποθετήρια της πλειοψηφίας των αμερικανικών νομικών Σχολών και Πανεπιστημίων.
 • Legal Scholarship NetworkΔίκτυο δημοσίευσης άρθρων με τη μέθοδο της αυτό-αρχειοθέτησης. Περιλαμβάνει και εργασίες που δεν έχουν δημοσιευτεί έντυπα.
 • Open Archive for Legal Scholarship: Αποθετήριο ανοικτής πρόσβασης του Yale University για προδημοσιεύσεις (preprints) που αφορούν όλους τους κλάδους του δικαίου.
 • Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD): Το δίκτυο NDLT είναι μια συλλογή ηλεκτρονικών διπλωματικών και διδακτορικών διατριβών πλήρους κειμένου, που παρέχονται  από τα Ιδρύματικά αποθετήρια των μελών του NDLTD.
 • PQDT Open: Βάση δεδομένων που παρέχει πρόσβαση στο πλήρες κείμενο επιλεγμένων διδακτορικών διατριβών.
 • Thèses.fr: Βάση δεδομένων που περιλαμβάνει όλες τις διδακτορικές διατριβές που έχουν κατατεθεί στη Γαλλία, εκ των οποίων πολλές που αφορούν το Δίκαιο, με δωρεάν πρόσβαση.
 • Trove: Υπηρεσία της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Αυστραλίας που παρέχει πρόσβαση σε διδακτορικές διατριβές από πανεπιστήμια της Αυστραλία και της Νέας Ζηλανδίας.

 • Virtual Law Library: Μηχανή αναζήτησης σε νομικά αποθετήρια Πανεπιστημίων Ευρώπης και Αμερικής.

ΣΥΝΔΕΣΗ με τις λοιπές βιβλιογραφικές βάσεις του ΕΚΠΑ.