ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μέσω της ιστοσελίδας των Βιβλιοθηκών του ΕΚΠΑ www.lib.uoa.gr δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης στον ανοιχτό δημόσιο κατάλογο (OPAC) των Βιβλιοθηκών του ΕΚΠΑ και σε όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες αυτών. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν στην πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων και ηλεκτρονικά περιοδικά που είναι συνδρομητής το Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθώς και σε άλλες υπηρεσίες που παρέχονται μέσω συνεργατικών δικτύων και κοινοπραξιών επιστημονικών Βιβλιοθηκών όπως οι υπηρεσίες διαδανεισμού και παραγγελίας άρθρων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Αποδέκτες των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης, δεν είναι μόνο τα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού, οι χιλιάδες προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες της Νομικής Σχολής, αλλά και τα μέλη όλης της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΕΚΠΑ. Εκτός αυτού, εξυπηρετείται ένας πολύ σημαντικός αριθμός φοιτητών και ερευνητών όλων των Νομικών Σχολών της χώρας και των συναφών τμημάτων αλλά και φοιτητών ιδιωτικών πανεπιστημίων και πανεπιστημίων του εξωτερικού, με υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται, τόσο επί τόπου, όσο και εξ΄αποστάσεως. Αντιστοίχως και δεδομένης της ποικιλίας και πληρότητας των συλλογών, η Βιβλιοθήκη συνδράμει το έργο των Σχολών Δικαστών, Αστυνομίας και Εμπορικού Ναυτικού της χώρας. Επιπλέον, δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητος ο αριθμός των δικαστικών λειτουργών και των δικηγόρων όλης της χώρας που γίνονται αποδέκτες των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης.

Τα τεκμήρια παρέχονται για προσωπική μελέτη στο χώρο της Βιβλιοθήκης, με ολιγόωρο ή με ολιγοήμερο δανεισμό. Δίδεται δυνατότητα αναπαραγωγής περιορισμένου αριθμού φωτοαντιγράφων κάθε έργου, για λόγους επιστημονικής έρευνας, εφόσον στην περίπτωση αυτή δεν βλάπτεται η κανονική εκμετάλλευση του έργου και δεν προκαλείται αδικαιολόγητη βλάβη στα νόμιμα συμφέροντα του δικαιούχου. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, την ευθύνη τήρησης της οποίας έχουν οι χρήστες, απαγορεύεται η συστηματική αποθήκευση ή/και εκτύπωση του υλικού, καθώς και οποιαδήποτε εμπορική χρήση αυτού.

Οι υπηρεσίες μας αναλυτικά:

Ηλεκτρονικός κατάλογος OPAC

Μελέτη εντός της Βιβλιοθήκης

Δανεισμός βιβλίων

Παραγγελία άρθρων

Διαδανεισμός βιβλίων

Δανεισμός διδακτικών συγγραμμάτων "Εύδοξος"

Βάσεις νομικών δεδομένων

Ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης ανοικτής πρόσβασης

Ηλεκτρονικοί κατάλογοι

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και Δίκτυο

Προσβασιμότητα ΑμεΑ

Αναπαραγωγή υλικού

Pop-Up Library!