Περιοδικά

Περιοδικά ανοικτής πρόσβασης που διαθέτει η Βιβλιοθήκη και σε έντυπη μορφή μπορείτε να δείτε εδώ.

 

Μηχανές αναζήτησης και συλλογές νομικών περιοδικών ανοικτής πρόσβασης:

  • Amicus Curiae: Περιλαμβάνει peer reviewed άρθρα περιοδικών από την Society of Legal Studies και το Institute of Advanced Legal Studies.

  • Brill: Ο εκδοτικός οίκος Brill έχει δημοσιεύσει 400 βιβλία ανοικτής πρόσβασης και 25 περιοδικά πλήρους πρόσβασης.
  • Browzine: Βάση δεδομένων του Πανεπιστημίου του Birmingham για αναζήτηση περιοδικών νομικού περιεχομένου και όχι μόνο.
  • DΟAJ: Οδηγός περιοδικών ανοιχτής πρόσβασης.
  • ELSEVIER: Ο εκδοτικός οίκος ELSEVIER περιλαμβάνει βιβλία και περιοδικά από πολλά γνωστικά πεδία, συμπεριλαμβάνοντας και αρκετά άρθρα νομικών περιοδικών ανοιχτής πρόσβασης.
  • IALS Student Law Review: Περιοδικό από το Institute of Advanced Legal Studies.

  • Juristische Zeitschriften des 19. Jahrhunderts: To Ίδρυμα "Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte" προσφέρει ψηφιακά το περιεχόμενο 75 τίτλων νομικών περιοδικών του 19ου αιώνα μόνιμα και δωρεάν.
  • Law Review Commons: Συλλογή νομικών περιοχών ανοιχτής πρόσβασης που συγκεντρώνει περισσότερα από 300 νομικά περιοδικά, τα οποία δημοσιεύονται σε Πανεπιστήμια των ΗΠΑ και του Καναδά.

  • Revues en ligne de l'Université Paris II: Νομικά ηλεκτρονικά περιοδικά του Université Paris ΙΙ Panthéon-Assas και της Lextenso.