Προσβασιμότητα - ΑμεΑ

Η Βιβλιοθήκη είναι προσβάσιμη από τα Άτομα με Αναπηρίες, από την είσοδο στην οδό Μαυρομιχάλη 17-19. Προσπαθούμε πάντα να βελτιώσουμε την υπάρχουσα υποδομή και να παρέχουμε περισσότερες υπηρεσίες σε συνεργασία με τη Μονάδα Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία του ΕΚΠΑ.. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο 210 3688066 η αποστείλετε email στο vstrakan@uoa.gr