Βάσεις νομικών δεδομένων

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ

Η πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων που είναι συνδρομητής η Βιβλιοθήκη γίνεται μέσω του δικτύου του ΕΚΠΑ (VPN, Proxy server, κλπ.) είτε από τις εγκαταστάσεις της Βιβλιοθήκης είτε απομακρυσμένα. Πληροφορίες για τη σύνδεση με το δίκτυο του ΕΚΠΑ εδώ. Η απομακρυσμένη πρόσβαση αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες ενεργών μελών της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ (ΔΕΠ, φοιτητές ΠΜΣ, υποψήφιοι διδάκτορες, μεταδιδάκτορες) και απαιτεί τη χρήση κωδικών. Η απόκτηση κωδικών γίνεται κατόπιν σχετικής αίτησης στο nomiki(at)lib.uoa.gr.

 • Qualex: Παρέχει πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο της βάσης (νομοθεσία/νομολογία/βιβλιογραφία/διοικητά έγγραφα) καθώς και στα επιστημονικά περιοδικά του εκδοτικού οίκου Νομική Βιβλιοθήκη. Η πρόσβαση είναι εφικτή από τις εγκαταστάσεις της Βιβλιοθήκης αλλά και μέσω του δικτύου του ΕΚΠΑ για συγκεκριμένες κατηγορίες μελών.
 • Sakkoulas-online: Παρέχει πρόσβαση στο περιεχόμενο των ενοτήτων Ιδιωτικό, Δημόσιο και Ποινικό Δίκαιο.
 • NOMOS: Παρέχει πλήρες κείμενο ελληνικής νομοθεσίας και νομολογίας, νομική αρθρογραφία, νομολογία ΔΕΚ, γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ, Εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών κλπ.
 • ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ: Πρόκειται  για την Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και η πρόσβαση στις υπηρεσίες της αποτελεί ευγενική χορηγία της Επιτροπής Τηλεματικής του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. 

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ

Η πρόσβαση στις ξενόγλωσσες βάσεις δεδομένων απαιτεί σύνδεση του χρήστη στο δίκτυο του ΕΚΠΑ (VPN, Proxy server, κλπ.). Πληροφορίες για τη σύνδεση με το δίκτυο του ΕΚΠΑ εδώ.

 • Beckonline: Περιέχει νομοθετικές, νομολογιακές και ερευνητικές πληροφορίες από τον γερμανικό επιστημονικό χώρο και αποτελεί μια ιδιαίτερα πολύτιμη πηγή νομικών πληροφοριών για τη γερμανική κυρίως -αλλά όχι μόνο- έννομη τάξη. H πρόσβαση είναι εφικτή μόνον μέσω του δικτύου του Πανεπιστημίου Αθηνών (VPN, Proxy server, κλπ.).
 • Dalloz: Πρόκειται για μία από τις πιο ολοκληρωμένες γαλλικές βάσεις δεδομένων στο διαδίκτυο, επιτρέποντας την αναζήτηση και την περιήγηση στη γαλλική νομοθεσία και νομολογία συμπεριλαμβανομένων των πιο πρόσφατων άρθρων και δημοσιεύσεων. Η τρέχουσα σύμβαση καλύπτει δέκα θεματικές ενότητες και παρέχει ταυτόχρονη πρόσβαση δύο χρηστών.. 
 • Heinonline: Περιέχει το πλήρες κείμενο όλων σχεδόν των αγγλόφωνων νομικών περιοδικών, ιδίως σε θέματα διεθνούς δικαίου και όχι μόνο. Περιλαμβάνει  επίσης σημαντικές συλλογές εγγράφων από την πρακτική των κρατών, ιδίως σε δύσκολα προσβάσιμες αποφάσεις και διοικητικές πράξεις. Βοήθεια για χρήση της βάσης μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο: http://help.heinonline.org/.
 • JSTOR : Παρέχεται πρόσβαση στις συλλογές Arts & Sciences I, II, III, IV και V. Προσφέρει  δυνατότητα ανάκτησης σαρωμένων σελίδων και τευχών περιοδικών σχεδόν από το 1ο τεύχος τους, καλύπτοντας μεγάλη ποικιλία θεμάτων και γνωστικών αντικειμένων. Δεν εξασφαλίζεται πρόσβαση στα τρέχοντα τεύχη αλλά από κάποιο χρονικό διάστημα στο παρελθόν, (moving wall) και το οποίο μπορεί να είναι διαφορετικό για κάθε τίτλο περιοδικού.
 • Kluwer Law Online: Παρέχει μια συλλογή από 30 περιοδικά διεθνούς δικαίου. Παρέχει επίσης έγκαιρες πληροφορίες για τις τελευταίες εξελίξεις στη διεθνή, περιφερειακή και εθνική νομοθεσία, κανονισμούς και νομολογία στους ακόλουθους τομείς πρακτικής: Διαιτησία, Δικαστήρια & Διαμεσολάβηση, Συγκριτικό δίκαιο, Δίκαιο Ανταγωνισμού, Εταιρικό & Εμπορικό Δίκαιο, Περιβαλλοντικό & Ενεργειακό Δίκαιο, Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Εργατικό & Εργατικό Δίκαιο, Φορολογική νομοθεσία, Εμπορικό Δίκαιο, Νόμος Μεταφορών. H Πρόσβαση διασφαλίστηκε μέσω της Κοινοπραξίας Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ)
   
 • Oxford Scholarship Online: Βάση που συγκεντρώνει ηλεκτρονικά βιβλία από τον εκδοτικό οίκο Oxford University Press και προσφέρει πρόσβαση στο πλήρες κείμενο μονογραφιών νομικής επιστήμης καθώς και σε επιλεγμένους τίτλους της σειράς Oxford Ηandbooks. Η πρόσβαση είναι εφικτή μέσω του δικτύου του Πανεπιστημίου Αθηνών (VPN, Proxy server, κλπ.).
 • Westlaw: Παρέχει πρόσβαση σε χιλιάδες υποθέσεις, νομοθετήματα, συνθήκες, άρθρα, περιοδικές εκδόσεις και άλλες πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές νομικής πληροφόρησης σε διεθνές επίπεδο που μπορούν να διευκολύνουν το έργο του νομικού ερευνητή.  Η πρόσβαση στις υπηρεσίες της είναι εφικτή μόνον μέσω του δικτύου του Πανεπιστημίου Αθηνών (VPN, Proxy server, κλπ.)  Η Westlaw περιλαμβάνει δύο βάσεις δεδομένων: τη Westlaw Edge UK που επικεντρώνεται στο νομικό υλικό του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ, από τη νομολογία και τη νομοθεσία έως τα περιοδικά και μια επιλογή σχολίων επαγγελματιών και τη Westlaw International (Academic), μια τεράστια παγκόσμια νομική ερευνητική βιβλιοθήκη που παρέχει πρόσβαση σε 28.000 βάσεις δεδομένων νομολογίας, νομοθεσίας, νομικών  αναθεωρήσεων, συνθηκών και καταλόγων που προέρχονται από επιχειρήσεις της Thomson Reuters, συμπεριλαμβανομένων των Sweet & Maxwell, Ellis Publications και Carswell.

Βάσεις δεδομένων που αφορούν όλα τα γνωστικά αντικείμενα των Σχολών του ΕΚΠΑ: ΣΥΝΔΕΣΗ

Βάσεις δεδομένων στις οποίες παρέχεται πρόσβαση μέσω της συμμετοχής μας στο Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Heal-Link): ΣΥΝΔΕΣΗ

Βάσεις με δοκιμαστική πρόσβαση (για μικρό χρονικό διάστημα): ΣΥΝΔΕΣΗ