Δωρεές 2022

Δωρεές συλλογών:

  • ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ  (ΙΔΜΕ): Δωρεά βιβλίων που ανήκαν στη συλλογή του  αειμνήστου καθηγητή της Νομικής Σχολής Εμμανουήλ Μιχελάκη και αποτελούσαν μέρος της Βιβλιοθήκης  του Ερευνητικού Ινστιτούτου Δικονομικών Μελετών (ΙΔΜΕ). Η δωρεά έγινε αποδεκτή από το Εφορευτικό Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης στην συνεδρίαση της 4ης/7/2022 και εγκρίθηκε από το Πρυτανικό  Συμβούλιο  κατά την συνεδρία της 8ης/7/2022.
  • ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΓΛΑΪΑΣ ΛΙΟΥΡΔΗ: Δωρεά βιβλίων της Βιβλιοθήκης της αειμνήστου  καθηγήτριας της Νομικής Σχολής Αγλαΐας Λιούρδη. Η δωρεά έγινε αποδεκτή από το Εφορευτικό Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης στην συνεδρίαση της 4ης/7/2022 και εγκρίθηκε  από το Πρυτανικό Συμβούλιοκατά την συνεδρία της 8ης/7/2022.