Νέα αποκτήματα Βιβλιοθήκης

Τα νέα αποκτήματα της Βιβλιοθήκης προέρχονται από κονδύλια του προϋπολογισμού της Βιβλιοθήκης και των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της Νομικής Σχολής. Επίσης, μέρος αυτών προέρχεται από μεμονωμένες δωρεές αλλά και δωρεές συλλογών.