Ιστορικό

Η Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής

Η Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ αποτελεί μετεξέλιξη των Νομικών Φροντιστηρίων – Σπουδαστηρίων, τα οποία χρονολογούνται από την ίδρυση του Πανεπιστημίου Αθηνών και της Νομικής Σχολής (1837) και δημιουργήθηκε το 2017 από την ενοποίηση των προγενέστερων Σπουδαστηρίων – Βιβλιοθηκών των Τομέων της Σχολής. 

Έχοντας πάντα ως κριτήριο τις αυξημένες εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες ενός σύγχρονου Πανεπιστημίου και τα προβλήματα που δημιουργεί η πολυδιάσπαση και κατάτμηση των συλλογών, αλλά και οι δυσκολίες χρηματοδότησης που αντιμετωπίζει, θεωρήθηκε ως αδήριτη η ανάγκη δημιουργίας ενιαίας Βιβλιοθήκης της Νομικής Σχολής. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται καλύτερη διαχείριση και ουσιαστική εξοικονόμηση πόρων, παροχή νέων, αναβαθμισμένων υπηρεσιών νομικής πληροφόρησης και τεκμηρίωσης, διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας, ποιοτική ανάπτυξη των συλλογών, ανάδειξη, διατήρηση και συντήρηση σπάνιου υλικού, συμμετοχή σε προγράμματα καινοτομίας, διοργάνωση εκδηλώσεων προβολής, γενικά, αρτιότερη και ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών νομικής πληροφόρησης και τεκμηρίωσης και δυναμικότερη στήριξη του σκοπού και των στόχων του Ιδρύματος. Προς το σκοπό αυτό, το Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει παραχωρήσει μέρος του κτηρίου του Παλαιού Χημείου, έργο του Βαυαρού αρχιτέκτονα Ernst Ziller (1837-1923), το οποίο ολοκληρώθηκε το 1887, επί των οδών Χαριλάου Τρικούπη, Σόλωνος 104 και Μαυρομιχάλη 17 στο Κέντρο της Αθήνας. 

Η Βιβλιοθήκη άνοιξε για το κοινό στις 12/10/2016 και τα επίσημα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν στις 4/4/2017.