Μελέτη εντός της Βιβλιοθήκης

Eίναι δυνατή η μελέτη των τεκμηρίων της συλλογής εντός των διαθέσιμων χώρων της Βιβλιοθήκης (αναγνωστήρια, συλλογές). Δεδομένου του περιορισμένου αριθμού θέσεων, δίνεται προτεραιότητα στα μέλη της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

Για τον εντοπισμό βιβλιογραφίας και τη διευκόλυνση της ερευνητικής διαδικασίας είναι αναγκαία η αναζήτηση στον ανοιχτό δημόσιο κατάλογο (OPAC). Για την ταχύτερη ανεύρεση των τεκμηρίων της συλλογής είναι χρήσιμο να γνωρίζετε τον ταξιθετικό αριθμό/Call No τους. Αναλυτικές οδηγίες αναζήτησης στον OPAC είναι διαθέσιμες ΕΔΩ

Η αναζήτηση του υλικού στα βιβλιοστάσια και στις συλλογές γίνεται από τους χρήστες και όπου παραστεί ανάγκη  ζητείται η βοήθεια του προσωπικού.

Για τον εντοπισμό βιβλιογραφίας σε ηλεκτρονική μορφή αξιοποιήστε τις διαθέσιμες βάσεις νομικών δεδομένων, τα Περιοδικά έντυπης συλλογής Βιβλιοθήκης Νομικής Σχολής που διατίθενται και ηλεκτρονικά, το ιδρυματικό αποθετήριο/ψηφιακή Βιβλιοθήκη Πέργαμος και τις Νομικές πηγές ανοικτής πρόσβασης.

Είναι δυνατή η χρήση των διαθέσιμων Η/Υ και του wifi της Βιβλιοθήκης.