Δανεισμός διδακτικών συγγραμμάτων "Εύδοξος"

Η Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής λειτουργεί ως δανειστική για τα διδακτικά συγγράμματα στα πλαίσια του προγράμματος "Έύδοξος". Οι Βιβλιοθήκες προμηθεύονται έντυπα ή ηλεκτρονικά διδακτικά συγγράμματα, όπως ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρ. 37 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), μέσω του πληροφοριακού συστήματος "ΕΥΔΟΞΟΣ" και δημιουργούν συλλογή μακροχρόνιου δανεισμού συγγραμμάτων για τους φοιτητές που δεν έχουν δικαίωμα να προμηθευτούν δωρεάν συγγράμματα (άρθρ. 80 παρ. 10 του Ν. 4009/2011 (Α195). Ο δανεισμός υπόκειται στους όρους του άρθρ. 4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Φ12/93262/Β3 13-8-2012.

Η διάρκεια του δανεισμού είναι 30 ημέρες με δυνατότητα ανανέωσης για επιπλέον 30 ημέρες με μέγιστο αριθμό 2 συγγράμματα την φορά. Για τον δανεισμό είναι απαραίτητη η προσκόμιση έγκυρης φοιτητικής ταυτότητας ή πιστοποιητικό φοιτητικής ιδιότητας από τη γραμματεία της Σχολής.

Τα βιβλία του Ευδόξου, τα οποία οι φοιτητές οφείλουν να επιστρέψουν, θα πρέπει να παραδίδονται στη Βιβλιοθήκη της Σχολής τους.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του συστήματος «ΕΥΔΟΞΟΣ» στο διαδίκτυο.