Διαδικτυακά εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους πρωτοετείς προπτυχιακούς φοιτητές της Νομικής Σχολής

Κατηγορίες Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής

Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης καλοσωρίζει τους τους πρωτοετείς προπτυχιακούς φοιτητές της Νομικής Σχολής και τους καλεί σε εξ αποστάσεως (διαδικτυακά) εκπαιδευτικά σεμινάρια για την καλύτερη παρουσίαση των παρεχόμενων υπηρεσιών της.

Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης καλοσωρίζει τους πρωτοετείς προπτυχιακούς φοιτητές της Νομικής Σχολής, και στο πνεύμα των καιρών, τους καλεί σε μία σε εξ αποστάσεως (διαδικτυακή) γνωριμία με τη Βιβλιοθήκη, διοργανώνοντας εκπαιδευτικά σεμινάρια.

Κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων, θα ξεναγηθούμε ιδεατά στους χώρους της και θα γνωρίσουμε τις  υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του συστήματος βιβλιοθηκών του ΕΚΠΑ, όπως η χρήση του καταλόγου OPAC,  ο δανεισμός, οι βάσεις δεδομένων, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Ιδιαίτερη  έμφαση θα δοθεί στις υπηρεσίες που παρέχονται την περίοδο της Πανδημίας.

Τα σεμινάρια θα γίνουν τις ακόλουθες ημέρες και ώρες με το διαδικτυακό μέσον τηλεδιάσκεψης Webex ως ακολούθως:

  • Δευτέρα 14/12/2020, ώρα 9:30  έως 11:00, πατώντας εδώ
  • Τετάρτη 16/12/2020, ώρα 13:00  έως 14:30, πατώντας εδώ
  • Πέμπτη 17/12/2020, ώρα 09:30  έως 11:00, πατώντας εδώ.

Σας περιμένουμε!!!