Πληροφοριακή εκπαίδευση πρωτοετών φοιτητών

Κατηγορίες Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής

Καλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές της Νομικής Σχολής να παρακολουθήσουν

σεμινάριο για τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του Συστήματος Βιβλιοθηκών του ΕΚΠΑ.

Καλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές της Νομικής Σχολής να παρακολουθήσουν σεμινάριο για τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του Συστήματος Βιβλιοθηκών του ΕΚΠΑ (χρήση του καταλόγου OPAC, ηλεκτρονικές υπηρεσίες, βάσεις δεδομένων, υπηρεσίες από απόσταση).

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης στην Αίθουσα Πολυμέσων της Βιβλιοθήκης, στον 2ο όροφο.

Παρακαλούνται οι φοιτητές να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη αίτηση και να την αποστείλουν ηλεκτρονικά στο nomiki(at)lib.uoa.gr ή να την καταθέσουν στο γραφείο εξυπηρέτησης του ισογείου της Βιβλιοθήκης.