Διαδικτυακά εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές της Νομικής Σχολής

Κατηγορίες Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής

Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης καλεί τους φοιτητές ΠΜΣ της Νομικής Σχολής 2020-2021 σε εξ αποστάσεως (διαδικτυακά) εκπαιδευτικά σεμινάρια για την καλύτερη παρουσίαση των παρεχόμενων υπηρεσιών της.

Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης καλεί τους φοιτητές ΠΜΣ της Νομικής Σχολής 2020-2021 σε εξ αποστάσεως (διαδικτυακά) εκπαιδευτικά σεμινάρια για την καλύτερη παρουσίαση των παρεχόμενων υπηρεσιών της.

Τα σεμινάρια θα γίνουν με το διαδικτυακό μέσον τηλεδιάσκεψης Webex τις ακόλουθες ημέρες και ώρες και όλοι οι φοιτητές θα λάβουν σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα συμμετοχής, με δυνατότητα να συμμετέχουν σε όποιο επιθυμούν:

  • Τετάρτη 4/11/2020, ώρα 13:30 έως 15:00
  • Πέμπτη 5/11/2020, ώρα 09:30 έως 11:00
  • Τετάρτη 11/11/2020, ώρα 13:30 έως 15:00
  • Πέμπτη 12/11/2020, ώρα 09:30 έως 11:00
  • Τετάρτη 18/11/2020, ώρα 13:30 έως 15:00
  • Πέμπτη 19/11/2020, ώρα 09:30 έως 11:00