Νέα & Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι παρατηρείται μια πρσωρινή αδυναμία σύνδεσης στην Πέργαμο μέσω της υπηρεσίας CAS και αφορά στις δυνατότητες κατάθεσης εγασιών…


Σας ενημερώνουμε ότι λόγω εκτάκτων εργασιών συντήρησης στη δικτυακή υποδομή του Υπολογιστικού Κέντρου Βιβλιοθηκών, σήμερα Τετάρτη 10/4/2024 και για το…


Δημοσίευση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Βιβλιοθήκης της Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ. Τα πεπραγμένα εγκρίθηκαν από το Εφορευτικό Συμβούλιο της…


Η Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. και η ομάδα Δίκαιο και Τέχνη σας προσκαλούν στην εκδήλωση «Της Νομικής οι τέσσερις εποχές της Τέχνης», η…


Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής / Library of the School of Law

  • Διεύθυνση:Σόλωνος 104 (είσοδος) & Μαυρομιχάλη 17-19 (έξοδος), Αθήνα, Τ.Κ. 106 80 (Κτήριο Παλαιού Χημείου ΕΚΠΑ) / 104, Solonos St. (entrance) & 17-19 Mavromichali St. (exit) (Old Chemistry Laboratory)
  • Τηλέφωνο:Εξυπηρέτηση κοινού (Πληροφορίες, Δανεισμός, Διαδανεισμός, Ανανεώσεις): (+30) 210 368 8065, 8068. Πληροφορίες για Πέργαμο : (+30) 210 368 8083, 8068. Εύδοξος: (+30) 210 368 8049, 8067. Δωρεές: (+30) 210 368 8066.
  • FAX:-
  • Ωράριο:Δευτέρα - Πέμπτη 8.30–19.00, Παρασκευή 8.30–17.00 / Opening hours: Monday-Thursday 8:30-19.00, Friday 8:30-17:00
  • Email:nomiki(at)lib.uoa.gr
  • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
    signal,desktop,book,archive