Της Νομικής «οι Τέσσερις Εποχές» της Τέχνης: Πρόσκληση σε νέους νομικούς καλλιτέχνες

Κατηγορίες Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής

Η Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α, διοργανώνει στο πλαίσιο της Ομάδας «Δίκαιο και Τέχνη» εκδήλωση με στόχο την ανάδειξη της καλλιτεχνικής δημιουργίας των φοιτητών και μελών της Νομικής Σχολής, οι οποίοι προσπαθούν στην τύρβη της καθημερινότητάς τους, επιμένοντας στην ομορφιά της δημιουργίας, να παράγουν καλλιτεχνικό έργο.

Ως εκ τούτου, απευθύνουμε κάλεσμα στα μέλη της κοινότητας της Νομικής Σχολής εφ’ όσον το επιθυμούν, να συμμετέχουν σ αυτή την εκδήλωση παρουσιάζοντας το δικό τους έργο τέχνης.

Προς το σκοπό αυτό οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν έως 20/12/2023 τα στοιχεία τους καθώς και πληροφορίες για το καλλιτεχνικό έργο που επιθυμούν να παρουσιάσουν στην φόρμα δήλωσης συμμετοχής,

Στις 20/12/2023 και ώρα 18:00, στη Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής, θα γίνει η πρώτη οργανωτική συνάντηση παρουσία όλων όσων υποβάλλει προτάσεις, προκειμένου να παρουσιαστούν τα  έργα  ενώπιον των υπολοίπων μελών της ομάδας, με τελικό στόχο τη δημιουργία ενός συνεκτικού όλου, το οποίο θα παρουσιαστεί σε δημόσια εκδήλωση στις  12/1/2024, σε χώρους της Βιβλιοθήκης.
Η τελική μορφή της εκδήλωσης θα προκύψει κατόπιν της  συγκέντρωσης του απεσταλμένου υλικού και της ανταλλαγής απόψεων των συμμετεχόντων .

Η Οργανωτική Επιτροπή
Βασιλική Στρακαντούνα, Άννα Χουντάλα, Γιώργος Παπαδόπουλος, Γιάννης Τσούμαλης, Ιλιάννα  Παναγοπούλου, Σοφία
Κασσάρα, Ευγενία Παλούμπη, Γεωργία Κυριακάτη

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλ. 2103688066