ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Συνεχίζεται η δράση διάθεσης νομικών βιβλίων που αποσύρονται από τη συλλογή της Βιβλιοθήκης μας ή βιβλίων και περιοδικών που προέρχονται από δωρεές…